Grantovi budućnosti

Nezaposlenost – jedan od najvećih problema građana u Bosni i Hercegovini – je veliki izazov za povratnike u Kanton 10, inače najmanje razvijenu regiju u zemlji. Ograničene privredne šanse, niski prihodi i rizik od društvenog isključenja čine samozapošljavanje jedinom mogućnosti za dostojanstven život za mnoge porodice.

Po povratku u Drvar, petočlana porodica Sopić živi od vrijednih ruku stolara Laze. On je do sada u svojoj radionici relativno sporo obrađivao drvo, a ponekad je dodatno plaćao usluge koje sam nije mogao da obavi. „Do sada sam sve radio ručno, bukvalno sklapajući elemente. Sada mi je IOM pomogao, pošto su mi donirali mašinu za obradu drveta i alat, koji će mi mnogo pomoći. Planiram da registrujem radnju, a možda nekog i zaposlim i da od toga živimo“, rekao je Lazo Sopić.

grant1

U maju 2015. godine, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ uručila donacije za dvije porodice u opštini Drvar.

„Međunarodna organizacija za migracije je do sada odabrala 17 korisnika od 40, koliko ukupno planiramo podržati, za podjelu grantova u vrijednosti do 3.000 američkih dolara“, objasnila je Edita Selimbegović, službenica Međunarodne organizacije za migracije. „Grantovi će pomoći u vidu samozapošljavanja, pokretanja poljoprivrednog ili nekog malog biznisa i biti podsticaj za ekonomski opstanak ovih porodica“.

Šestočlanoj povratničkoj porodici Milaković iz sela Mrđe nadomak Drvara, u kojoj tri generacije žive od poljoprivrede, doniran je motokultivator.

„Ovo će mi značiti više nego išta. Ja i sin smo dosad ručno kosili. Sad uz novu mašinu imam i kosu, i dobio sam alat za prevući sijeno. Sve će sada ići lakše i bolje“, rekao je Milenko Milaković iz sela Mrđe koji pored svoje zemlje od 40 dunuma obrađuje i zemlju rođaka. Njegov sin Radenko Milaković, takođe nam je objasnio kako će im u poslu pomoći novi motokultivator. „Motokultivator će nam služiti za razne potrebe, pošto držimo i stoku, a i za sijeno i drva. Sad imamo uslove da možemo da radimo.“

grant2

Ovo su samo neke od porodica u Kantonu 10 koje dobijaju podršku agencija Ujedinjenih nacija u BiH u okviru projekta UN-ovog Fonda za ljudsku sigurnost. S ciljem da osigura uslove za bolji život, unaprijedi kvalitet socijalnih usluga i drugih oblika podrške socijalno ugroženom stanovništvu, projektom se jačaju kapaciteti kantonalnih i opštinskih vlasti i nevladinog sektora za pružanje socijalnih usluga, kao i kapaciteti unutar obrazovnog sistema, te na planu jednakog pristupa zapošljavanju i ekonomske održivosti.

Projekat zajednički sprovode UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM, u partnerstvu sa Vladom Kantona 10, općinskim vlastima i organizacijama civilnog društva.