Drvarska drenjina – inicijator projekata agro-turističke saradnje na međunarodnom nivou

Kao rezultat višegodišnje saradnje Udruženja “Drvarska drenjina” i Udruge “Dren”iz Rijeke, u ovom gradu, 7. i 8. februara , Predstavnici Opštine Drvar i Udruženja “Drvarska drenjina”, u organizaciji Gradske uprave, Turističke zajednice i Razvojne agencije Rijeka te lokalnog udruženja “Dren” iz Drenove, razgovarali su sa čelnim ljudima navedenih gradskih institucija i asocijacija, kao i sa predstavnicima Turističke zajednice “Mostvirtal-Pilahtal” iz Austrije, koja sa Opštinom Drvar, na osnovu ranije potpisanog Sporazuma, duži niz godina ostvaruje uspješnu turističko-kulturnu saradnju na bazi drenjinarske prepoznatljivosti evropskih regija.

 

Načelnik Opštine i Predsjednik Opštinskog vijeća Drvar, g.Stevica Lukač i g . Miroslav Jaglica domaćinima u Rijeci i austrijskim partnerima prezentovali su značaj i sadržaje poznate privredno-turističke manifestacije “Dani drvarske drenjine”,a posebno zavičajnu, tradicionalnu i kulturološku vrijednost drenjića i domaćih proizvoda od drvarske drenjine, koja je kroz viševjekovno naslijeđe duboko usađena u svjest Drvarčana i postala njihov svojevrsni identitet , što će, kako je rečeno, u skorije vrijeme biti potvrđeno i izradom grba Opštine, na kojem će, osim poznatih istorijskih vrijednosti, drenjina sigurno predstavljati jedan od dominantnih elemenata na novom grbu.

Partneri iz Austrije, predsjednik TZ “Mostvirtal” g. Andreas Purt i vlasnik natur hotela u oblasti Pilahtal- Donja Austrija,g. Johan Vajs su tokom izlaganja naveli svoja prebogata iskustva na polju iskorištavanja ove voćkarice u turističke i marketinške svrhe, zahvaljujući čemu su cijeli paket proizvoda od drenjine podigli na zavidan gastronomski nivo,a na njenom brendiranju stvorili su atraktivnu turističku poveznicu između osam gradova u oblasti Mostvirtal- Pilahtal .

Zamjenik gradonačelnika Rijeke g. Miroslav Matešić , direktor Riječke razvojne agencije g. Ernest Cukrov, te predsjednica Udruge “Dren” Vesna Lukanović, u svojstvu domaćina ovog sastanka međunarodnog karaktera, istakli su zajedničku želju i potrebu za još čvršćom saradnjom sa osnovnim ciljem da dosadašnja iskustva iz svojih lokalnih i regionalnih zajednica vezanih za turistički, ekološki, nutritivni , gastronomski pa i privredni značaj drenjine budu iskorištena na snažnijoj valorizaciji ove zdrave voćkarice, uvažavajući iskustvene i komparativne prednosti drenjinarskih područja .

Osim dogovora na jačanju međusobne privredno-turističke i kulturne saradnje, te ostvarivanja kontakata sa drugim evropskim,pa i svjetskim regijama koje višestruko vrednuju drenjić i drenjinu, na sastanku je kao glavni zaključak istaknuto da se pristupi kreiranju početnog planskog dokumenta – pisma namjere, koji bi nakon potpisivanja, bio proslijeđen prema evropskim fondovima, sa ciljem finansiranja projekata na planu jačanja turističke, agro-ekološke i gastronomske prepoznatljivosti lokalnih zajednica.

Sudionici sastanka su naglasili snazniju potrebu spajanja lokalnih i regionalnih zajednica u evropi i svjetu, koje visestruko vrednuju drenjinarsku prepoznatljivost, posebno izrazenu kroz manifestacioni turizam kao sto su turisticko-privredne manifestacije “Dani drvarske drenjine” u Drvaru i “Dirndlkirtag” u Donjoj Austriji, koje sigurno mogu biti dodatni zamajac u oblasti sire privredne saradnje opstina i regija.