Šest odbornika-vijećnika Opštinskog vijeća Drvar podnijelo je zahtjev da ovlaštena odbornica Jasna Pećanac zakaže sjednicu OV. Danas je i održana 19.sjednica Opštinskog vijeća kojom je predsjedavala Jasna Pećanac, jer sjednici nisu prisustvovali odbornici-vijećnici iz reda SNSD-a i HDZ-a BiH, odnosno sjednici nisu prisustvovali predsjednik i zamjenik predsjednika OV. Sjednici je prisustvovalo devet odbornika-vijećnika, a što je dovoljno za punovažno odlučivanje. Na ovoj sjednici svečanu zakletvu položila je Jovana Karanović, odbornica iz reda SNS-a. Na prijedlog kluba odbornika SNS-a za dnevi red predložene su dvije dopune pa je usvojen dnevni red sa ovim tačkama:

1.Raspravu o radu Opštinskog vijeća

2.Prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove

3.Stavljanje van snage zaključka OV Drvar donesenog 05.06.2019.godine da se sjednice OV ne prenose putem Radio stanice Drvar

Odbornici-vijećnici donjeli su zaključak da o sve tri tačke raspravljaju zajedno, a da o svakoj posebno glasaju. Ispred kluba odbornika SNS-a predloženo je da se dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove razrješe Milan Kunić i Stijepo Vukančić i da se umjesto njih izaberu Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak. Takođe,ispred Kluba SNS-a preloženo je da se dužnosti predsjednika OV Milan Kunić i zamjenika predsjednika OV Stijepo Vukančić razrješe dužnosti, ovaj prijedlog je jednoglasno podržan od strane odbornika – vijećnika. Nakon izglasane smjene sa funkcija OV prišlo se glasanju za njihovo razrješenj u Komisiji za izbor i imenovanje, što je takođe jednoglasno usvojeno. Predloženo je i jednoglasno usvojeno da se za predsjednika pomenute Komisije izabere Jasna Pećanac, a za zamjenik predsjednika Berislav Bošnjak.

Potom je uslijedlila pauza kako bi Komisija razmatrala prijedlog odbornika-vijećnika Mladena Kukolja o izboru novog predsjednika i zamjenika predsjednika Opštinskog vijeća, te njegov prijedlog da se na te funkcije izaberu Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak. Nakon sastanka Komisije, nastavljen je rad OV, na kojem je ispred Komisije za izbor i imenovanje dat na izjašnjavanje prijedlog da se Jasna Pećanac izabere za predsjednika OV, a Berislav Bošnjak za zamjenika predsjednika OV, što su odbornici jednoglasno podržali. Nova predsjednica OV se izjasnila da će ovu funkciju profesionalno obavljati, a to su odbornici-vijećnici nakon glasanja i prihvatili. Potom su odbornici-vijećnici razmatrali stavljanje van snage zaključka OV Drvar donesenog 05.06.2019.godine da se sjednice OV ne prenose putem Radio stanice Drvar. Prijedlog je usvojen, uz zaključak da se i ova 19.sjednica Opštinkog vijeća u cjelosti emituje na Radio Drvaru kao i sve ubuduće sjednice.