OTVORENA GRADSKA BIBLIOTEKA

VEČE ZA PONOS I DUŠU

U subotu 23.septembra 2017.godine na svečan način otvorena u JU “Centar za kulturu i sport”-Radnički dom, Gradska biblioteka. Povodom ovog značajnog događaja u holu Radničkog doma priređena je izložba “Sjećanje i stavrnost” “Drvar -grad koji je opstao”, a u kino sali prikazan je dokumentarni film “Nebo od lišća, jastuk od kamena”. Autor izložbe i filma je naša sugrađanka koja živi i radi u Beogradu, istoričarka i književnica Biljana Popović. Svečanost je otvorio v.d.direktora JU”Centar za kulturu i sport” Nebojša Jovičić.

U prigodnim govorima, koji su bili nadahnuti ovim izuzetnim kulturnim događajima, a kojima se od zaborava pokušava istrgnuti i kultura i jezik i pismo-ćirilica, kako reče načelnik opštine Goran Broćeta, te naglasi da je skromni fond biblioteke od 5.000 knjiga za sada dovoljan , ali da nam je stalni zadatak da postepeno povećavamo ovaj fond i tako čuvamo istoriju srpskog naroda. Izložba i film poslužiće mi, naglasio je Broćeta kao dodatni argumenti o tome koje srpski narod i kolika je bila žrtva ovog naroda u proteklom periodu, posebno u današnje vrijeme kada je na sceni revizija istorije i svega onog što je vezano za srpski narod.

Nedavno ustoličeni vladika Bihaćko-petrovačke eparhije gospodin Sergije naglasio je da biblioteka predstavlja duhovnu i kulturnu izgradnju našeg naroda, jer bibliotekom se čuva naše pismo, naša ćirilica, jer sve to naša istorija, naša crkva i vjera pravoslavna.

Stevan Banjac predsjednik Udruženja Drvarčana u Beogradu, istako je da je poziv za popunu biblioteke stalno otvoren i da svi svojim skromnim prilogom-nekom novom knjigom možemo za kratko vrijeme obogatiti biblioteku.

Na prigodan način i biranim riječima prisutnima se obratila književnica i istoričarka Biljana Popović koja je istakla da je prije 26.godina snimila dokumentarni film o Srbima koji su ubijeni od strane ustaškog režima i o tome šta se dešavlo te 1941.godine. Ona je posebno naglasila da ponavljanje zločina traje i danas, ali u drugoj formi i to kroz gušenje srpskog jezika, pisma i kroz puko preživljavanje. Na kraju je pozvala sve prisutne da minutom ćutanja odaju počast 13-torici poginulih srpskih boraca na Klekovači u ljeto 1995.godine.

Ovaj izuzetni kulturni događaj potpomogli su Udruženje Drvračana u Beogradu, uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije i opština Drvar, a uz blagoslov Njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-petrovačke eparhije gospodina Sergija.

POLOŽAJ MLADIH U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

U periodu od 13-16. septembra ove godine u Neumu je održan seminar čiji je organizator bila međunarodna organizacija COUNCIL OF EUROPE – SAVJET EVROPE. Tema seminara bila je “Jačanje položaja mladih u lokalnim zajednicama-podeljene opštine u Bosni i Hercegovini”. Na seminaru je učestvovalo 14 opština, među kojima je bila i naša opština.

Predstavnici opštine Drvar bili su Željko Papak i Jelena Dešić. Učesnici seminara su prošli edukaciju o provođenju projekata koje finansira Savjet Evrope, stekli znanja i veštine koje će im biti od koristi za pisanje i implementaciju projekata.

U narednom periodu predstavnici naše opštine radiće na idejnom projektu zajedno sa predstavnicima susednih opština Bosanski Petrovac i Drinić, a u decembru će u Sarajevu biti predstavljen zajednički projekat ove tri opštine.

PREDSTAVNICE DRVARA NA “EKOBIS-u”

Privredna komora USK organizovala je 15. Međunarodni sajam ekologije “EKOBIS 2017” koji se održao u Bihaću od 14 do 16. septembra 2017. godine. Na sajmu je učešće uzela i naša opština zajedno sa opštinama Bosanski Petrovac, Petrovac i Istočni Drvar, a u okviru promocije projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje pokretanjem međuentitetske i međuopštinske saradnje opština Bosanski Petrovac, Drvar, Istočni Drvar i Petrovac” koji je podržan od strane Savjeta Evrope.

Prema projektu jedna od predviđenih aktivnosti bila je da žene iz pomenutih opština kojima su dodjeljeni plastenici učestvuju na sajmu. Žene, korisnice plastenika, su na ovom sajmu promovisati svoje proizvode koje su proizvele u plastenicima i na svojim poljoprivrednim imanjima, a usput i prodati nešto od njih.

Utisak korisnica iz ove četiri opštine je da je ovo bilo dobro iskustvo za njih te su ostvarile i brojne kontakte koje će dalje iskoristiti u plasmanu svojih proizvoda. Napomenimo i da je kao sljedeća aktivnost u projektu predviđeno i učešće korisnica na sajmu u Banjaluci koji će se održati u novembru, a sam projekat će se okončati u decembru 2017. godine.

ŠESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D n e v n i       r e d

   1. Usvajanje Zapisnika sa I i II dijela 5. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 26.06. i 05.07.2017. godine,

   2. Informacija o realizaciji zaključaka sa I i II dijela 5. sjednice Opštinskog vijeća Drvar,

   3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za period 01.01.-30.06.2017. godine,

   4. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,

   5. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. – 30.06.2017. godine,

   6. Prijedlog odluke o uslovima, vrstama i načinu prodaje roba na stolovima i štandovima na tržnicama, javnim i drugim površinama na području opštine Drvar,

   7. Prijedlog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Drvar,

   8. Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar,

   9. Prijedlog odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjedjenja javnih stambenih rješenja”,

   10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Statuta Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   12. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   13. Prijedlog rješenja o imenovanju Privremenog upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Statut Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” Drvar,

   2. Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanju Oglasa za imenovanje člana Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   4. Prijedlog rješenja o imenovanju Privremenog nadzornog odbora JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanje Oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   6. Razmatranje Inicijative odbornika Bojana Bosnića i

   7. Tekuća pitanja.

Šesta sjednica Opštinskog vijeća održana je 14.09.2017.godine. Predloženi dnevni red izazvao je dosta rasprave. Odbornici -vijećnici SNS-a tražili su da se izvrši dopuna dnevnog reda, ali taj prijedlog nije dobio potrebnu većinu, jer se kako je istaknuto na sjednici radilo o tačkama koje ne traže hitnost razmatranja. Predložene tačke odnosile su se na informacije o stanju gradske deponije, požarima, postupku stečaja JP Gradsko groblje i informaciju o postuku likvidacije “Finvesta”. Takođe, ispred HDZ-a BiH Stijepo Vukančić tražio je da se rasparvlja o zaključku sa prošle sjednice OV u vezi lokacije za Katoličku crkvu, te da se sa dnevnog reda skine 8.tačka a koja se odnosila na Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar. I ovi prijedlozi nisu usvojeni, jer još nije protekao rok od 60 dana kako je zaključeno na prošloj sjednici OV u vezi katoličke crkve, a drugi prijedlog jednostavno nije dobio potrebnu većiniu, pa se počelo sa radom po predloženim dnevnom redu.

Razmatrajući izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2017.godine, načelnik opštine Goran Broćeta istako je da nikad do sada nije bio manji priliv sredstava, ali da se i pored toga, odgovornim odnosom smanjio ukupni dug prema dobavljačima i poreskoj upravi i takva praksa će se i ubuduće nastaviti, uz konstataciju da se očekuje poboljšanje priliva sredstava.

Najviše rasprave izazvao je Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar. U ime predlagača kluba odbornika DNS-a Nikica Bosnić naglasio je da se proglašenjem 27.jula za Dan opštine vraća značaj samom datumu i onome što on simbolizira, te se tako nastavlja kontinuitet opštine Drvar, jer svjedoci smo da je na sceni pokušaj revizije istorije, pojava neofašizma i neonacizma i obezvređivanje antifašističkih tekovina, te je ovaj datum potrebno zaštiti i na ovaj način. Istorijska je činjenica da je u Bosni i Hercegovini u Drvaru počeo ustanak, kada je narod Drvara 27.jula 1941.godine u porobljenoj Evropi organizovao ustanak protiv fašizma, najvećeg zla 20-tog vijeka i tako se svrstao u red onoh naroda i gradova čija su imena svjetlim slovima upisana u istoriju.

Odbornik-vijećnik Stijepo Vukančić iznio je svoj stav protiv ovog dana te su on i Berislav Bošnjak iz HDZ-a 1990 napustili salu. Takođe, protiv ovog datuma bio je i odbornik-vijećnik Milan Balaban. Učestvujići u raspravi načelnik Broćeta kao i odbornik-vijećnik Nikola Materić naglasili su značaj ovog datuma za srpski narod pogotovo danas kada se na mnogim područjima uskrajućuju prava srpskom narodu, a posebno ističući da kada se dizao ustanak ljudi su sa iskrenim uvjerenjima išli u borbu protiv fašizma.

Prilikom glasanja 13 odbornika-vijećnika bilo za Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine, dva su bila protiv, a dva kako je naprijed istaknuto napustili su salu prilikom rasprave i glasanja.

Uz manje rasprave usvojene su i ostale tačke dnevnog reda, a prihvaćena je i Inicijativa odbornika Bojana Bosnića o zaštiti izvorišta na području opštine Drvar, uz zaključak da se pokrene postupak za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta.

VIJENCI I SVIJEĆE ZA 13.SEPTEMBAR

Jedan od najtužnijih dana u istoriji Drvara je 13.septembar. Tog dana 1995.godine kompletno stanovništvo Drvara moralo je napustiti svoj grad, jer su ih vojno protjerali pripadnici hrvatske vojske. Ovaj dan ostaće u vječnom sjećanju svih Drvarčana kao opomena na dan kada su morali napustiti svoje kuće i otići u izbjeglištvo. Dobar dio Drvarčana se vratio na svoja ognjišta, ali mnogi su se rasuli po svijetu i tamo su iz raznoraznih razloga, ostali da žive, ali i da uvijek nose u srcu svoj zavičaj. Tako i danas mnogi od njih u mislima će se prisjećati tog tužnog dana i negdje u daljini zapaliti svijeće za sve poginule svoje Drvarčane.

Delegacija opštine Drvar na čelu sa načelnikom Goranom Broćetom i predstavnici političkih stranaka, položili su vijence i cvijeće na spomen Krst koji se nalazi na Guvnu. Sveštenici drvarske eparhije služili su pomen-parastos za poginule Drvarčane.

POČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA

Za sve prvačiće priređen je prigodni program, a direktor Osnovne škole “Drvar” Svjetlana Dodig svim učenicima zaželjela je srećan početak nove školske godine.

Načelnik opštine Goran Broćeta koji zbog ranije preuzetih obaveza nije bio prisutan na ovoj svečanosti, putem predstvanika opštine pomoćnika načelnika za Opštu upravu i društvene djelatnosti Brankice Milaković poručio je učenicima da im želi puno uspjeha u školi, a prvačiće je darovao sa 100 KM i prigodnim školskim priborom.

ODRŽAN 6. SABOR KRAJIŠKE PJESME

U četvrtak, 24.08.2017.godine u Drvaru je održan 6.Sabor krajiške pjesme.

Sabor je otvorio načelnik opštine Goran Broćeta obraćajući se i pozdravljajući prisutne.

Ovogodišnjem Saboru prisustvovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i na opšte zadovoljstvo i radost prisutnih takođe obratio im se prigodnim govorom.

Kao i svih godina prije i ove godine, pokrovitelj Sabora bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a medijski sponzor Radio Televizija Republike Srpske.

Pred nekoliko hiljada okupljenih građana ljubitelja krajiške pjesme nastupili su brojni eminetni izvođači kao i amateri pjevači koji su na ovaj način sa ponosom prezentovali srpsku krajišku pjesmu i kulturu.

Ovoj manifestaciji kojom se njeguje tradicija srpske krajiške pjesme prisustvovao je i Nikola Špirić inicijator i pokretač održavanja Sabora u Drvaru.

Ovom 6.Saboru krajiške pjesme prisustvovali su i brojni gosti iz političkog i javnog života sa područja cijele BiH.

Prije početka Sabora, u zgradi Opštine Drvar održan je kraći radni sastanak na kojem se predsjednik Dodik upoznao sa stanjem i problemima ove povratničke srpske opštine. Načelnik Broćeta na ovom sastanku je ukazao na problematiku zapošljavanja i još uvijek teškog položaja srba i njihovog neravnopravnog položaja u Kantonu 10.

DELEGACIJA OPŠTINE VELIKA KLADUŠA POSJETILA DRVAR

Delegacija Opštine Velika Kladuša, na čelu sa načelnikom Fikretom Abdićem – Babom je juče boravila u radnoj posjeti Opštini Drvar.

Cilj posjete je uspostavljanje privredne saradnje između ove dvije opštine i pokretanje određenih proizvodnji na teritoriji opštine Drvar. Nakon što je načelnik Opštine Drvar Goran Broćeta upoznao goste sa stanjem u Drvaru i mogućnostima pokretanja proizvodnje, te potencijalima koje opština Drvar ima, obe delegacije su obišle poslovne prostore u vlasništvu Opštine Drvar kao i Poslovnu zonu “Mlin”.

Nakon obilaska, delegacija Velike Kladuše je obećala konkretne korake po pitanju pokretanja proizvodnje kao i druge vrste saradnje. Posebno im je zanimljiv otkup i prerada voća i povrća (drenjina, šipurka, kleke…) Sama realizacija se očekuje do kraja ove i u toku naredne godine.

RAZGOVORI O IZGRADNJI PUTA DRVAR-ISTOČNI DRVAR

Put je uvijek bio jedan od načina bržeg i boljeg povezivanja dviju i više sredina. Već godinama se nastoji poboljšati putna komunikacija između Drvara i Istočnog Drvara gdje na posao svakodnevno odlazi od 150 do 200 ljudi. To je i bio povod za sastanak kojeg su zajednički organizovali načelnici Drvara i Istočnog Drvara Goran Broćeta i Milka Ivanković, a sastanku koji je održan u četvrtak 13.07.2017.godine u zgradi opštine Drvar, prisustvovali su Neđo Trninić ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, pomoćnik ministra Nataša Kostić, predstavnik JP “Putevi” RS Milorad Babić, ispred Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH pomoćnik ministra Pavo Boban, te ispred Ministarstva privrede Kantona 10 Perica Sužanj i Stevica Lukač. Sastanku su prisustvovali i delegat u Domu naroda FBiH Mile Marčeta, predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i predsjednik Skupštine opštine Istočni Drvar Duško Agić.

Nakon pozdravnih riječi načelnika Broćete i Ivankovićeve, ministar Trninić izrazio je zadovoljstvo što je u Drvaru, posebno iz razloga što njegovi porodični korjeni vuku sa ovih područja i izrazio želju da se ovaj problem putne komunikacije riješi na obostranu korist. On je posebno istakao da sa resornim Federalnim mistarstvom ima veoma dobru saradnju, a upravo o toj saradnji govorio je i pomoćnik Federalnog ministra prometa i komunikacija Pavo Boban naglasivši da se u rješavanje pomenute problematike trebaju svi uključiti kako bi se pomoglo ljudima koji su povezani ovom putnom komunikacijom. Zbog toga je neophodn, istakao je Boban za početak krenuti u izradu projektne dokumentacije i dobro je što se trenutno vode aktivnosti oko kreditnog zaduženja Federacije BiH, a sredstva bi se utrošila na rekonstrukciju regionalnih putnih pravaca.

Učesnici sastanka saglasili su se da je ovo prvi korak i da ove aktivnosti treba nastaviti konkretnim razgovorima predstavnika resornih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH uz aktivno uključivanje i Vlade Kantona 10.

VLADA KANTONA 10 SA DRVARSKIM PRIVREDNICIMA

Predsjednik Vlade Kantona 10 Ivan Jozić sa ministrima: Stipan Šarac, ministar finansija, Petar Galić ministar znanosti, prosvjete, kulture i sporta, Darinko Mihaljević ministar unutrašnjih poslova, Ivica Brešić ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jovo Paripović ministar pravosuđa i uprave, Vasilija Broćeta ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Miloš Bauk ministar privrede, u ponedjeljak 10.07.2017.godine održali su u zgradi opštine Drvar sastanak sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja Drvara. U ime domaćina goste je pozdravio načelnik opštine Goran Broćeta, izrazivši nadu da će se postepenim kretanjima u rješavanju problema doći do kranjeg cilja, a to je otvaranje novih radnih mjesta. Premijer Jozić istako je, da je još u svom ekspozeu prilikom stupanja na dužnost predsjednika Vlade, naznačio pravce svoga rada, a to je u prvom redu i na prvom mjestu razvoj privrede. Jer kako je premijer istakao privrednici su stub svakog društva i oni su nosioci razvoja.

Privrednici su potencirali neke probleme u svakodnevnom poslovanju, a koji su se zavisno od njihove djelatnosti odnosili na probleme dodjele odjela za sječu šume, na visoke bankarske kamate, zatima na probleme nastale na poslovnim objektima prilikom izlijevanja lokalnih rječica i slično. Uključujući se u raspravu predsjednik Opštinkog vijeća Nikica Bosnić ukazao je i na problem neredovnih isplata poticaja za poljoprivrednike, nezavisno sa kog nivoa vlasti se isplaćuju. Ovo je posebno bitno naglasio je Bosnić iz razloga što je na području drvarske opštine sve više poljoprivrednih proizvođača, posebno onih koji se bave stočarstvom, i svaka takva proizvodnja traži velika ulaganja. Zbog toga je redovnost u isplati poticaja veoma bitna za finansijaku sigurnost ovih ljudi. Nadovezujući se na predhodnu diskusiju, načelnik Broćeta je istakao zainteresovanost jedne italijanske firme za preradu stoke i već se vode određene aktivnosti u tom pravcu kako bi se otvorio pogon za preradu. Ove aktinosti još uvijek su u fazi razgovora.

U cjelokupnu raspravu najviše se pored predsjednika Vlade uključivao ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić koji je ukazao na potrebu formiranja udruženja privrednika kako bi brže i jednostavnije raješavali svoje probleme.

Svi učesnici na ovom sastanku izrazili su nadu da će se do kraja godine organizovati još jedan ovakav sastanak, jer je to jedan od načina kako se problemi mogu jednostvanije i brže rješavati na obostranu korist.