Proteklih dana evidentirano je više požara na teritoriji naše opštine koji su se proširili na veće šumske površine i ugrozili prirodna bogatstva kojim raspolažemo.

Pozivamo građane da obrate posebnu pažnu prilikom kontrolisanja sagorjevanja koja svjesno izazivaju ili lako zapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama. Požari mogu veoma lako izmaći kontroli te se proširiti na šumska područja, stambene objekte i ugroziti ljudske živote.

Napominjemo građane da ukoliko usljed spaljivanja nastane požar koji za posljedicu ima materijalnu štetu ili izazove opasnost po ljudske živote, da su u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora ili novčane kazne).

Apelujemo na građane da budu maksimalno oprezni i ne dozvole da usljed nemara ili nepažnje izazovu požar koji bi mogao ugroziti živote, imovinu i prirodna bogatstva koja imamo.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je o tome obavijestiti vatrogasce i policiju.

Isto tako, postoji mogućnost da će se protiv pojedinaca podnijeti krivične prijave.