Апел грађанима у вези са изазивањем пожара

Протеклих дана евидентирано је више пожара на територији наше општине који су се проширили на веће шумске површине и угрозили природна богатства којим располажемо.

Позивамо грађане да обрате посебну пажну приликом контролисања сагорјевања која свјесно изазивају или лако запаљивим предметима који би могли изазвати пожаре с тежим посљедицама. Пожари могу веома лако измаћи контроли те се проширити на шумска подручја, стамбене објекте и угрозити људске животе.

Напомињемо грађане да уколико усљед спаљивања настане пожар који за посљедицу има материјалну штету или изазове опасност по људске животе, да су у складу са Кривичним законом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 и 42/11) предвиђене санкције (казне затвора или новчане казне).

Апелујемо на грађане да буду максимално опрезни и не дозволе да усљед немара или непажње изазову пожар који би могао угрозити животе, имовину и природна богатства која имамо.

У случају неконтролисаног ширења ватре потребно је о томе обавијестити ватрогасце и полицију.

Исто тако, постоји могућност да ће се против појединаца поднијети кривичне пријаве.