AMBASADORICA OSCE U POSJETI OPŠTINI DRVAR

Načelnica opštine Dušica Runić u srijedu je razgovarala sa ambasadoricom OSCE misija u BiH Katlin Kavalec.

Razgovralo se o položaju žena u političkom životu kao i drugim aktuelnim temama vezanim za opštinu Drvar.

Načelnica Runić upoznala je ambasadoricu Kavalec sa razlozima zašto opština Drvar nije u mogućnosti da primi migrante. Naime, naglasila je Runić teška ekonomska situacija koja sa po sebi nameće i težak socijalni položaj većeg broja Drvarčana utiče da se ne može osigurati pristojan život ljudima koji žive na ovim prostorima, a onda iz tog razloga ni drugima. Takođe, građani se osjećaju ugorženima, jer zbog velikog broja migranta oni su zabrinuti za svoju bezbjednost , obzirom da dobar dio stanovništva živi na selima gdje je sve manje ljudi pa je samim tim i osjećaj ugroženosti dodatno povećan, tako da bi se u nekom trenutku moglo očekivti da čak migranata bude više u odnosu na domicilno stanovništvo. Sve su to objektivni razlozi zašto je nemoguć smještaj migranta na području drvarske opštine.

Takođe, bilo je riječi o inicijativama za izgradnju katoličke crkve. Načelnica Runić istakla je da svako ima pravo da praktikuje svoju vjeru i to se na području Drvara obavlja u samom centru grada, a objekat koji se gradi preko puta srednje škole je poslovno-kulturni objekat i kao takav treba da se uklapa u važeće gabarite i ne radi se o vjerskom objektu. Razgovori o iznalaženju lokacije za izgradnju katoličke crkve se vode i te aktivnosti su u toku, naglasila je Runićeva u razgovoru sa ambasadoricom Kavalec.