AKTIVNOSTI NA UREĐENJU PROSTORA DJEČIJEG VRTIĆA

Zahvaljujući sredstvima dodijeljenim od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u iznosu od 15.000 KM, opština Drvar je implementirala Projekat „Opremanje dječijeg igrališta koje se nalazi u sklopu Dječijeg vrtića „Majka hrabrost““

Provedene su sljedeće projektne aktivnosti:

Osvjetljavanje zgrade i dvorišta Dječijeg vrtića „Majka hrabrost“ Drvar,

Uklanjanje niskog rastinja i smeća u cilju uređenja prilaza objektu vrtića,

Sasijecanje živice i čišćenje smeća u dvorištu Dječijeg vrtića,

Postavljanje sistema za zagrijavanje vode na objektu Dječijeg vrtića „Majka hrabrost“ Drvar,

Rekonstrukcija terase Dječijeg vrtića.

Implementacijom aktivnosti predviđenih ovim projektom stvorili su se uslovi za bezbjedan boravak djece u dvorištu Vrtića. Urađena je javna rasvjeta i očišćeni su dvorište i prilaz objektu. Popravljena je terasa. Sa RRS-om potpisan je i realizovan Sporazum o sufinansiranju projekta „Obnovljivi izvori energije i bolja energetska efikasnost“. Implementacijom Sporazuma smanjeni su troškovi električne energijeu Dječijem vrtiću.

Finansijska sredstva predviđena za projektne aktivnosti su u cjelosti realizovana. Opština Drvar u narednom periodu planira da u skladu sa finansijskim mogućnostima izvrši rekonstrukciju prilaza vrtiću kao i nabavku nekoliko dječijih dvorišnih igraonica. Na taj način zaokružiće se u potpunosti planirane aktivnosti na punoj funkcionalnosti, kako vanjskog tako i unutrašnjeg prostora za siguran i sadržajan boravak djece u dječijem vrtiću „Majka hrabrost“ u Drvaru.