Једнократна новчана помоћ за пензионере

Општинско вијеће Дрвар на 12. редовној сједници донијело је Одлуку о исплати једнократне новчане помоћи корисницима пензије који имају пријављено пребивалиште на подручју општине Дрвар у нето износу од 100,00 КМ (стотину конвертибилних марака). Средства за реализацију Одлуке обезбјеђена су из гранта Републике Србије.

За остваривање једнократне новчане помоћи потребно је поднијети захтјев уз који се прилаже сљедећа документација:

  1. Чек од пензије (не старији од шест мјесеци)
  2. Потврда о пребивалишту на територији општине Дрвар коју издаје ПУ Дрвар
  3. Број жиро/текућег рачуна (пензионери који примају пензију путем банке)

Пензионерима који немају отворен жиро рачун код банке, исплата ће се вршити путем благајне Општине Дрвар.

Захтјеви за једнократну новчану помоћ, са приложеним доказима, подносе се од понедјељка 18.07.2022. године у Општини Дрвар, Шалтер сала- број 1. сваки радни дан у времену од 07.00-15.00 часова.
Рок за подношење захтјева за исплату једнократне новчане помоћи је 14.09.2022. године.

С поштовањем, Општински начелник Душица Рунић.