Позив на Јавну расправу о нацрту плана управљања отпадом Кантона 10 за период 2023.-2028. година

Скупштина Кантона 10 је на сједници одржаној дана 22.11. 2023. године усвојила Нацрт Плана управљања отпадом Кантона 10 за период 2023.-2028. година, те донијела Закључак број: 01-02-38.2/23 од 22.11. 2023. године којим се задужује Министарство грађења, обнове, просторног уређења и заштите околине Кантона 10 да проведе

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ КАНТОНА 10 ЗА ПЕРИОД 2023. – 2028. година

У складу с Закључком Скупштине Кантона 10, Министарство грађења, обнове, просторног уређења и заштите околине Кантона 10 упућује у јавну расправу Нацрт Плана управљања отпадом Кантона 10 за период 2023. – 2028. година.

Јавна расправа у Дрвару одржаће се 12.01. 2024. године у 12.00 сати, у Сали за састанке у згради општине Дрвар (за општине Босанско Грахово и Дрвар).
Позивају се сви заинтересовани (представници локалних заједница, органа управе, јавних институција, јавних и приватних подузећа, невладине организације, заинтересовани грађани..) да учествују у Јавној расправи.

Своје примједбе, приједлоге и сугестије све заинтересоване странке као и учесници јавне расправе могу доставити на адресу: Министарство грађења,обнове, просторног уређења и заштите околине.