Позив заинтересованим инвеститорима

Општинско вијеће Дрвар на 19. сједници одржаној дана 13.11.2023. године донијело је Одлуку о начинима и условима заснивања права грађења на земљишту у власништву Општине Дрвар ( “Службени гласник Општине Дрвар”, број: 08/23), у сврху грађења појединачних вјетроагрегата и соларних електрана којом се прописује:

  • испитивање потенцијала вјетра изградњом односно постављањем мјерног стуба са потребном опремом,
  • испитивање интензитета зрачења сунца постављањем постројења укључујући сву потребну опрему,
  • изградњу појединачних вјетроагрегата,
  • изградњу вјетроелектрана, вјетро-паркова или фарми вјетроагрегата и пратећих објеката,
  • изградњу соларних електрана и пратећих објеката.

Зоне које су успостављене као погодне за изградњу објеката на земљишту у власништву Општине Дрвар налазе се на слиједећим локацијама:
1.Заглавица (К.О. Подови)- 60 ha
2.Црљивица (К.О. Подови)- 25 ha
3.Црљивица 2 (К.О. Подови)- 70 ha
4.Крушковац ( К.О. Аташевац)- 100 ha
5.Видово Село ( К.О. Видово Село)- 100 ha
6.Каменица ( К.О. Каменица) 180 ha

Позивамо потенцијалне инвеститоре да писмом намјере искажу интерес за оснивање права грађења.
Писмо намјере доставља се општинској Служби за имовинско-правне и геодетске послове, е-маилом: opcina.drvar@tel.net.ba или путем поште на адресу: Општина Дрвар, Служба за имовинско-правне и геодетске послове, Титова 1, 80 260 Дрвар.
Додатне информације могу се добити на телефон: 065-298-300.
Уз писмо намјере, обавеза је заинтересованих инвеститора да доставе основне податке о својој правној и пословној легитимираности.