Одржана 8. сједница Општинског вијећа

У четвртак 29. 7. 2021. године одржана је 8. сједница Општинског вијећа Дрвар. Сједници је поред предсједника Општинског вијећа и свих 17 одборника присуствовала и начелница Општине Дрвар Душица Рунић, помоћници Општинског начелника и в. д. директора ЈУ „Центар за културу и спорт“ Дрвар, Сузана Јовић.

Сједници је присуствовало свих 17 одборника који чине Општинско вијеће Дрвар

У уводном излагању предсједник Општинског вијећа Милош Краљ је поздравио присутне. На самом почетку сједнице услиједила је расправа у којој су поред предсједника Општинског вијећа учествовали и одборници: Милан Кунић, Вања Крнета, Мирослав Јаглица, Милан Балабан, Стијепо Вуканчић и начелница Општине Дрвар Душица Рунић. Начелница Општине је указала на неправилности јер се на дневном реду није нашао Приједлог одлуке о уступању на коришћење моторног возила Јавном предузећу „ Комуналац“ д.о.о Дрвар. У уводном излагању расправљало се и о смјени Милана Кунића са мјеста замјеника предсједника Општинског вијећа. Одборница СНСД-а Вања Кнета је навела да нису наведени разлози за његову смјену док је одборник СНС-а ФБиХ Мирослав Јаглица рекао да је формирана нова већина у Општинског вијећу и да ће се Општинско вијеће Дрвар питати у наредном периоду много више него до сада. Пошто је одборница Вања Крнета затражила паузу у име клуба одборника СНСД-а сједница је настављена након паузе од 15 минута. Након паузе уз присутво свих 17 одборника усвојен је нови дневни ред.

Дневни ред

Записник са 7. сједнице Општинског вијећа Дрвар која је одржана 1. 7. 2021. године, усвојен је без расправе. На основу приједлога Рјешења о разрјешењу замјеника предсједника Општинског вијећа Дрвар са дужности је разријешен Милан Кунић из СНСД-а за новог замјеника предсједника на сједници је изабран Бојан Ждрња из СНС-а ФБиХ са 10 гласова подршке.
Четврта тачка дневног реда била је информација о реализацији закључака и активности начелника Општине Дрвар између сједница вијећа. Начелница Општине је поздравила присутне и честитала одборнику Ждрњи на новој функцији. Начелница Општине је навела да је све што је урађено у протеклих 30 дана доведено у питање због опструкција од стране Општинског вијећа.

Приједлог Ребаланса Буџета општине Дрвар за 2021. годину се нашао на петој тачки дневног реда и њиме се предвиђало повећање и преусмјеравање намјеснских средстава које је Србија дозначила и које ће дозначити.
Средства се преусмјеравају према ријечима Општинског начелника и користе за отплату дугова чиме би се кредити Општине Дрвар затворили. Обраћајући се одборницима начелница Општине је истакла да је дугорочни циљ захваљујући помоћи Владе Србије оснаживање буџета Општине Дрвар и његова стабилизација како би се повратницима омогућио бољи и квалитетнији живот у Дрвару. Ребалансом би се уштедјело и око 80.000 КМ само за камате а начелница Општине је истакла да Општина само за рату кредита мјесечно издваја око 22.000 КМ. У свом детаљном излагању начелница Општине је навела да је ребалансом планирано да се ЈУ „Центар за културу и спорт” финансијски помогне по питању измирења дуговања у периоду од оснивања установе до краја 2018. године. Начелница Општине је истакла да су пројекти усклађени са стратешким планом.
Када је ријеч о инфраструктурним и другим пројектима начелница Општине је истакла да је у плану изградња центра за социјални рад, старачког дома те да је у плану издвајање средстава за реконструкцију пијаце, покривање 9 стамбених зграда од укупно 22 чији су кровови оштећени, помоћ комуналцу за набавку опреме, реконструкцију зграде Општине… Начелница Општине је затражила подршку одборника да подрже и усвоје Ребаланс Буџета. Након излагања начелнице Општине, предсједник Општинског вијећа је отворио расправу. Одборник СНС-а ФБиХ Мирослав Јаглица се успротивио одређеним пројектима и затражио је јавну расправу.
Одборник Стеван Марић је испред Независног клуба одборника предложио 5 амандмана.

Предложени амандмани

Одборница СНСД-а Вања Крнета је истакла да се амандмани по правилу подносе три дана прије сједнице Општинског вијећа те да нису у складу са пословником.

Начелница Општине је по питању наведених амандмана у свом обраћању истакла да ће наведене амандмане прослиједити на мишљење тиму економских експерата именованим од стране донатора (Влада Србије) да одлуче да ли се неки од амандмана могу уважити. Начелница Општине Дрвар Душица Рунић рекла је да су по предложеним амандманима Независног клуба одборника средства од преко милион КМ планирана преусмјерити Комуналцу умјесто да се искористе за отплату кредита како је и предвиђено а које је Општина Дрвар подигла претходних година. Начелница Општине је истакла и да су амандмани 1 и 2 у колизији са амандманом 5 јер је планирана опрема за Комуналац.
Општина није адреса ни за за помоћ здравству јер су за то надлежне кантоналне институције. Начелница Општине је објаснила предлагачу амандмана да Мјесне заједнице нису правна лица и да није могуће имплементирати приједлог јер немају рачуне те да су њихови амандмани дијелом незаконити посебно амандмани под бројем 4 и 5.
Након паузе која је услиједила повучена је одлука о Приједлогу Ребаланса Буџета општине Дрвар за 2021. годину са дневног реда. На приједлог одборника Мирослава Јаглице закључено је да се одржи састанак свих странака које партиципирају у Општинском вијећу. Начелница Општине је затражила да јој се достави листа приједлога до наредне сједнице Општинског вијећа те је истакла да су могуће мање измјене али да приликом приједлога странке морају да узму у обзир ликвидност општинског буџета и да је потребно радити на пројектима који ће средства враћати у буџет. Пета тачка дневног реда Приједлог одлуке о расписивању чланова савјета мјесних заједница Општине Дрвар је усвојена. Приједлогом одлуке о измјени и допуни Одлуке о избору и именовању предсједника, замјеника, предсједника и чланова сталних радних тијела Општинског вијећа Дрвар, умјесто Јасне Пећанац изабран је Немања Драгаш.
Приједлог одлуке о стављању у промет девастираних постројења котловница у Основној школи „Дрвар“ и у СРЦ „Радомир Ковачевић“ је враћен на дораду одлуком већине чланова Општинског вијећа.

Девету тачку дневног реда Приједлог одлуке о ограничавању запошљавања у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Дрвар у периоду од 1. 8. до 31. 12. 2021. године је Општинско вијеће усвојило. Одборница СНСД-а Вања Крнета је претходно тражила повлачење ове тачке истакавши да Општинско вијеће именује управљачке структуре а не раднике односно да то није у надлежности Општинског вијећа.

На десетој тачки дневног реда разматрана су два приједлога о именовању привременог предсједника и чланова Скупштине ЈП „Радио станице Дрвар“. За привременог предсједника изабрани су Ана Карановић (предсједник) и Живана Сабљић и Слађана Шобат као чланови који су били приједлог СНС-а ФБиХ.
На 11. тачки која је разматрана на сједници Општинског вијећа, именовани су и привремени предсједник и чланови Надзорног одбора ЈП „Радио станица Дрвар“ д.о.о. Дрвар у саставу Бране Башић предсједник, док су Марија Бајић и Зорана Лукач изабране за чланове на приједлог СНС-а ФБиХ. 12. тачка Приједлог Рјешења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дрвар“ у Дрвару није усвојен. Када је ријеч о именовању чланова школског одбора, наставничко вијеће и вијеће родитеља изабрали су чланове из својих редова а оснивач је расписао конкурс на која су се пријавила два кандидата која су били и предложена за ШО, међутим, Општинско вијеће је исполитизовало и школство. Одборник ХДЗ-а Стијепо Вуканчић је у бурној расправи упозорио новоформирану већину у Општинском вијећу да политизује радио, општину, школу и да раде против народа. На сједници Општинског вијећа није прошао ни Извјештај о пословању ЈУ „Центар за културу и спорт“ за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину, који је и раније враћан на дораду. В. д. директора ЈУ „Центар за културу и спорт“ Сузана Јовић се обратила присутнима, али је за Извјештај гласало 7 одборника, 7 је било против док су 3 одборника била суздржана. Извјештај о извршењу Програма рада Општинског вијећа Дрвар за период 1.1.-1.7. 2021. године и Извјештај о социјалној и здравственој заштити на подручју општине Дрвар, положају грађана у стању социјалне потребе, положају дјеце и омладине са посебним потребама су усвојени.
У посљедној такчи „Текућа питања“ на захтјев начелнице Општине стављен је ван снаге закључак којим се тражи да Општински начелник достави вијећу правилник о условима и начину провођења јавног конкурса о уступању риболовне зоне на подручју Општине Дрвар, за обављање спортско рекреативног риболова и критеријума за давање риболовних права корисницима. Општинско вијеће је раније доношењем тог закључка изашло ван оквира надлежности према образложењу Општинског начелника.

Сједница је одржана у складу са хигијенско-епидемиолошким мјерама.