Одржана 20. сједница Општинског вијећа

20. сједница Општинског вијећа Дрвар одржана је 23.01.2024. године са сљедећим дневним редом:

 1. Приједлог Одлуке о усвајању Програма рада Општинског вијећа Дрвар за 2024.годину,
  2. Приједлог Извјештаја о извршењу Програма рада Општинског вијећа Дрвар за период 01.01. – 30.06.2023.године,
  3. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Општине Дрвар за 2024.годину,
  4. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Дрвар за 2024.годину,
  5. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Дрвар за период 01.01. – 30.09.2023.године,
  6. Приједлог Одлуке о усвајању Финансијског плана Општинске изборне комисије Дрвар за 2024.године (локални избори 2024.године),
  7. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о утврђивању критеријума и објављивању поновног Јавног огласа за именовање 2 (два) члана Општинске изборне комисије Дрвар,

8. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за извршавање накнада за уређење градског грађевинског земљишта за 2024.годину,

9. Приједлог Одлуке о привременом стамбеном збрињавању реадмисираних држављана БиХ у стамбеним јединицама санираним кроз имплементацију пројекта „Подршка систему прихвата и интеграције држављана Босне и Херцеговине који се враћају по основу споразума о реадмисији“,

10. Приједлог Програма финансирања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње за 2024.годину,

11. Приједлог Одлуке о усвајању Плана спортских и културних активности на подручју општине Дрвар за 2024.годину,

12. Приједлог Одлуке о промјени назива оснивача ЈУ, ЈП и осталих тијела којима је оснивач Општина Дрвар,

13. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о образовању Другостепеног жалбеног вијећа Општине Дрвар,

14. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о избору и именовању предсједника, замјеника предсједника и предсједника чланова сталних радних тијела Општинског вијећа Дрвар,

15. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о комуналним таксама Општине Дрвар,

16. Приједлог Одлуке о потврђивању Одлуке о усвајању Извјештаја о процјени штета,

17. Приједлог Одлуке о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Мајка Храброст“ Дрвар,

18. Мишљење Министарства правосуђа и управе Ливно (ОЈП) број:0102-4644-8/22 од 30.11.2023.године,

19. Иницијатива одборника Милана Балабана,
20.Текућа питања.

У прилогу аудио снимци сједнице: