Одржана 18. сједница Општинског вијећа

18. сједница Општинског вијећа одржана је са сљедећим дневним редом:

 1. Усвајање Записника са 7. Ванредне сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 04.04.2023.године,
 2. Усвајање Записника са 8. Ванредне сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 12.04.2023.године,
 3. Усвајање Записника са 9. Ванредне сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 12.05.2023.године,
 4. Усвајање Записника са 17. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 22.05. и 31.05.2023.године,
 5. Приједлог Одлуке о додјели јавних признања Општине Дрвар за 2023. годину,
 6. Приједлог Одлуке о укидању главног ИД броја пореског обвезника Општинског вијећа Дрвар,
 7. Приједлог извршења Буџета Општине Дрвар за период 01.01.-31.03.2023. године,
 8. Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за избор и именовање предсједника и два члана Скупштине , предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП “Градско гробље” д.о.о. Дрвар, предсједника и два члана  Скупштине и предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП “ВЕТ -Дрвар” д.о.о.Дрвар ЈП “, предсједника и два члана Управног одбора ЈУ “Центар за културу и спорт “ Дрвар ,предсједника и два члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић “Мајка Храброст” Дрвар из реда оснивача;
 9. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цјеновник топлих и хладних напитака кухиње Општине Дрвар,
 10. Приједлог Одлуке о комуналним таксама општине Дрвар,
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 12. Приједлог Рјешења о именовању предсједника и чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Скупштине ЈП „Комуналац Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 14. Приједлог Рјешења о именовању предсједника и  чланова Скупштине ЈП „Комуналац Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 15. Приједлог Рјешења о разрјешењу привременог предсједника и чланова Надзорног одбора ЈП „Радио станица Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 16. Приједлог Рјешења о именовању предсједника и чланова Надзорног одбора ЈП „Радио станица Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 17. Приједлог Рјешења о разрјешењу привременог предсједника и чланова Скупштине ЈП „Радио станица Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 18. Приједлог Рјешења о именовању предсједника и чланова Скупштине ЈП „Радио станица Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 19. Приједлог Рјешења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дрвар“ у Дрвару,
 20. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор предсједника и два члана Скупштине , предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП “Градско гробље” д.о.о. Дрвар, предсједника и два члана  Скупштине и предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП “ВЕТ -Дрвар” д.о.о.Дрвар ЈП “, предсједника и два члана Управног одбора ЈУ “Центар за културу и спорт “ Дрвар, предсједника и два члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић “Мајка Храброст” Дрвар,
 21. Приједлог Закључка по Захтјеву за додјелу средстава ОЈП, број: ЈП-36/22 од 30.12.2022.године,
  21.1. Записник са 1. сједнице Комисије за избор Општинског јавног правобраниоца,
 22. Захтјев за уступање на кориштење возила ПУТАР РЕНАУЛТ МАСТЕР ЈП „Комуналац Дрвар“ д.о.о. Дрвар,
 23. Захтјев за доношење одлуке о постављању саобраћајне сигнализације у ул. Јове Кецмана, Омладинска организација Дрвар,
 24. Иницијатива  СНП ФБиХ путем Клуба независних одборника у Општинском вијећу Дрвар за доношење Одлуке о стипендирању студената са посебним освртом на дефицитарна занимања у општини Дрвар и
 25. Текућа питања
   
  –              Обавијест АДС БиХ – Служба за постављење у органима државне службе у К10, број: 01-02-4455/22 од 02.12.2022. године;
  –              Обавијест АДС БиХ – Служба за постављење у органима државне службе у К10, број: 01-02-4662/22 од 22.12.2022. године;
  –              Захтјев за ослобађање од плаћања комуналне накнаде Зоран Грубор, број: 01-02-2252-1/22 од 24.03.2023. године; Одговор општинске начелнице, број: 01-02-2252-5/22 од 29.03.2023. године;
  –              Захтјев ОБО “Дрвар – Источни Дрвар” за измјену Одлуке о комуналној накнади, број: 01-02-1103/23 од 30.03.2023. године; Одговор општинске начелнице на Захтјев ОБО, број: 02-04-1103-1/23 од 06.04.2023. године;
  –              Одлука другостепеног суда о одбијању захтјева за ванредно преиспитивање судске одлуке, број: 01-02-1032/23 од 28.03.2023. године;
  –              Приједлог струка за школску 2023/24. годину, тражи се, број: 01-02-1367/23 од 26.04.2023.године; Информација за упис ученика у Средњу школу у школску 2023/2024. годину;