Одржана 16. редовна сједница Општинског вијећа

16. редовна сједница Општинског вијећа одржана је 09.02.2023. године у сали за састанке Општине Дрвар са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са Тематске сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 08.12. и 12.12.2022. године,

2. Усвајање Записника са 14. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 12.12. и 13.12.2022. године,

3. Усвајање Записника са 15. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 28.12.2022. године,

4. Приједлог Цјеновника ЈП “Комуналац Дрвар“ д.о.о.Дрвар уз анализу стања на Приједлог Синдиката радника ЈП “Комуналац Дрвар” д.о.о. Дрвар,

5. Приједлог Одлуке о покретању поступка промјене Статута Општине Дрвар – Пречишћени текст („Службени гласник Општине Дрвар“, број: 2/15),

6. Приједлог Рјешења о именовању Радне групе за израду нацрта и приједлога Статута о измјенама и допунама Статута Општине Дрвар – Пречишћени текст („Службени гласник Општине Дрвар“, број: 2/15),

7. Приједлог Одлуке о платама и накнадама општинских функционера, савјетника, државних службеника, намјештеника и запосленика у органима управе Општине Дрвар,

8. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Школског одбора Основне школе „Дрвар“ Дрвар из реда оснивача,

9. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор два члана Школског одбора Основне школе „Дрвар“ Дрвар из реда оснивача,

10. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање предсједника и два члана Скупштине, предсједника и два члана Наџорног одбора ЈП “Комуналац Дрвар” д.о.о. Дрвар и предсједника и два члана Скупштине, предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП “Радио станица Дрвар” д.о.о Дрвар,

11. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор предсједника и два члана Скупштине, предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП “Комуналац Дрвар” д.о.о. Дрвар и предсједника и два члана Скупштине, предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП “Радио станица Дрвар” д.о.о Дрвар,

12. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о разрјешењу в.д. директора ЈУ “Центар за културу и спорт“ Дрвар,

13. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о именовању в.д. директора ЈУ “Центар за културу и спорт“ Дрвар,

14. Приједлог Одлуке о разрјешењу дужности члана Комисије за статутарна питања, Пословник и прописе (Немања Томић),

15.  Информација о организационо-техничким припремама за школску 2022/2023 годину ОШ „Дрвар“Дрвар,

16. Иницијатива за уклањање политичких симбола из Основне школе „Дрвар“, Дрвар и

17. Текућа питања

– Информација о петицији грађана МЗ Дрвар град – насеље Голубић.

У прилогу тонски запис сједнице: