Одржана 14. редовна сједница Општинског вијећа

14. редовна сједница Општинског вијећа Дрвар одржана је 12. 12. 2022. године у сали за састанке Општине Дрвар са следећим дневним редом:

Дневни ред:

1. Усвајање Записника са 13 сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 3. 11.2022. године,

2. Приједлог закључка о усвајању Извршења Буџета Општине Дрвар за 2022. годину, за период 1.1.-30.6. 2022. године,

3. Приједлог Закључка о усвајању Извршења Буџета Општине Дрвар за 2022. годину, за период 1.1.-30.9.2022. године,

4. Приједлог Закључка о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета Општине Дрвар за 2022. годину,

5. Приједлог Закључка о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета Општине Дрвар за 2023. годину,

6. Приједлог Одлуке о утврђивању стандарда и критерија у поступку коначних именовања и поновних именовања на позиције у регулисаним органима Општине Дрвар,

7. Приједлог Одлуке оснивању Центра за социјални рад,

8. Приједлог Одлуке о платама општинских функционера, савјетника, државних службеника, намјештеника и запосленика у органима управе Општине Дрвар,

9. Приједлог Закључка ради проналажења извора финансирања за реконструкцију кровова на стамбеним зградама,

10. Приједлог Програма финансирања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

11. Приједлог Одлуке о висини комуналне накнаде за 2023. годину,

12. Приједлог Одлуке о висини накнаде за м2 пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта које се експроприше у Општини Дрвар за 2023. годину,

13. Приједлог Одлуке о вриједности бода за израчунавање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2023. годину,

14. Информација о укупној непокретној имовини Општине Дрвар,

15. Приједлог Одлуке о суфинансирању превоза млијека на подручју општине Дрвар,

16. Иницијатива за уклањање политичких симбола из Основне школе “Дрвар” Дрвар,

17. Иницијатива за исплату једнократне новчане помоћи младима са подручју општине Дрвар,

18. Приједлог Одлуке о уступању на кориштење моторног возила ЈП “Комуналац” д.о.о Дрвар,

19. Приједлог Одлуке о уступању на кориштење моторног возила “ВОЛВО” ЈП “Комуналац”, д.о.о Дрвар,

20. Приједлог Одлуке цијене закупа земљишта,

21. Приједлог Одлуке о разрјешењу општинског јавног правобраниоца у Општинском јавном правобранилаштву у Дрвару и

22. Текућа питања

У прилогу тонски записи са сједнице: