Одржана 13. сједница Општинског вијећа

Дана, 3. новембра 2022. одржана је 13. сједница Општинског вијећа Дрвар са следећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са 11. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 07.03.2022. године и 22.06.2022. године,

2. Усвајање Записника са 12. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 14.07.2022. године,

3. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и тарифи општинских административних такси,

4. Приједлог Одлуке о усвајању Просторне основе Урбанистичког плана општине Дрвар за период 2020-2040. године,

5. Приједлог Одлуке о стављању у промет девастираних постројења-котлова у ОШ „Дрвар“,

6. Приједлог Одлуке о утврђивању јавног интереса („Шобића гробље“),

7. Приједлог Одлуке о начину и условима кориштења станова на којима Општина Дрвар има право располагања,

8. Приједлог Одлуке о начинима и условима заснивања права грађења на земљишту у власништву Општине Дрвар, у сврху градње појединачних вјетроагрегата и соларних електрана,

9. Извјештај о раду Комисије за утврђивање права на остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи из Буџета Општине за 2022. годину,

10. Приједлог Извршења буџета Општине Дрвар за 2022. годину, за период 01.01.-31.03.2022. године,

11. Иницијатива за обезбјеђење и осигурање сталних финансијских средстава у Буџету Општине Дрвар и Општине Босанско Грахово за отребе Дома здравља Дрвар и амбуланте у Босанском Грахову-СНП ФБиХ и

12. Текућа питања:

У прилогу аудио снимци сједнице: