Одржана 12. редовна сједница ОВ Дрвар

Измјењени Дневни ред 12. Сједнице Општинског вијећа Дрвар

1.Текућа питања,

2.Усвајање Записника са 5. Ванредне сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 29.03.2022. године,

3. Усвајање Записника са 6. Ванредне сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 14.04.2022. године,

4.Приједлог Одлуке о једнократној новчаној помоћи корисницима пензије,

5. Приједлог Одлуке о једнократној новчаној помоћи запосленим у ЈУ „Дом здравља“Дрвар,

6.Приједлог Рјешења о разрјешењу привременог предсједника и чланова УО ЈУ „Центар за културу и спорт“ Дрвар,

7.Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и чланова УО ЈУ „Центар за културу и спорт“ Дрвар,

8.Приједлог Одлуке о додјели јавних признања Општине Дрвар за 2022. годину,

9.Приједлог Програма утрошка средстава Буџета општине Дрвар за подстицање у пољопривреди за 2022. годину,

10.Захтјев за обуставу поступка отказа Уговора о закупу – Перо Родић,

11.Приједлог Извјештаја о извршењу Програма рада Општинског вијећа за период 01.01.-13.12.2021. године,

12.Приједлог Извршења Буџета Општине Дрвар за период 01.01- 31.12. 2021. године,

13.Годишњи извјештај о раду за 2021. годину, за реализацију Стратегије развоја Општине Дрвар за период 2021-2027. године,

14.Приједлог Годишњег Плана рада, за 2022. годину за реализацију Стратегије развоја Општине Дрвар за период 2021-2027. године,

15.Приједлог Програма финансирања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње за 2022. годину,

16.Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за израчунавање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2022. годину,

17.Приједлог Одлуке о висини накнаде за м2 градског грађевинског земљишта у општини Дрвар за 2022. годину,

18.Приједлог Одлуке о висини комуналне накнаде за 2022. годину,

19.Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1м2 корисне стамбене површине на подручју општине Дрвар за 2022. годину,

20.Приједлог Одлуке о висини накнаде за м2 пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта које се експроприше у општини Дрвар за 2022. годину,

21.Извјештај о раду Комисије за провођење поступка опозива општинског начелника Општине Дрвар,

22.Захтјев за именовање особе која ће учествовати у раду арбитражног тијела – Федерално министарство финансија и,

23.Иницијатива за измјену одредби Закона о правима бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС („Службени гласник РС“, број: 134/11) у дијелу да пуна здравствена заштита буде обезбјеђена свим лицима са признатим статусом борца, војног инвалида, члана породице погинулих бораца са пребивалиштем како у Републици Српској тако и у Федерацији БиХ и дистрикту Брчко, односно у Босни и Херцеговини – Клуб независних одборника.

Тонски запис сједнице можете преслушати у наставку: