Одржана 11. ванредна сједница Општинског вијећа

11. ванредна сједница Општинског вијећа Дрвар одржана је 20.10. 20223. године са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање функционисања Општинског вијећа Дрвар

2. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о избору и именовању предсједника, замјеника предсједника и чланова  Комисије за избор, именовања и административне послове

3. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о избору и именовању предсједника, замјеника и чланова сталних радних тијела Општинског вијећа Дрвар

4. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о образовању Другостепеног жалбеног вијећа,

5. Приједлог Одлуке о усвајању Оквирног проведбеног плана реструктурирања и санације Јавних установа  и предузећа на подручју општине Дрвар

6. Приједлог Одлуке о платама и накнадама општинских функционера, савјетника, државних службеника, намјештеника и запосленика у органима управе Општине Дрвар

7. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привремених чланова Скупштине Јавног предузећа „Комуналац Дрвар“ д.о.о. Дрвар,

8. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привременог члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Комуналац Дрвар“ д.о.о. Дрвар,

9. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привремених чланова Скупштине Јавног предузећа „Радио станица Дрвар“ д.о.о. Дрвар,

10. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привремених чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио станица Дрвар“ д.о.о. Дрвар,

11. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привремених чланова Скупштине Јавног предузећа „Градско гробље“ д.о.о. Дрвар,

12. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привремених чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско гробље“ д.о.о. Дрвар,

13. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привремених чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Мајка Храброст“ Дрвар,

14. Приједлог Рјешења о именовању привременог предсједника и привремених чланова Управног одбора Јавне установе „Центар за културу и спорт Дрвар“ Дрвар,

15. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног огласа за избор и именовање предсједника и два члана Скупштине и предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП „Радио станица Дрвар“ д.о.о., предсједника и два члана Скупштине и предсједника и члана Надзорног одбора ЈП „Комуналац Дрвар“ д.о.о. из реда оснивача,

16. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање предсједника и два члана Скупштине, предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП „Градско гробље“ д.о.о. Дрвар, предсједника и два члана Скупштине и предсједника и два члана Надзорног одбора ЈП „Радио станица Дрвар“ д.о.о., предсједника и два члана Скупштине и предсједника и члана Надзорног одбора ЈП „Комуналац Дрвар“ д.о.о., предсједника и два члана Управног одбора ЈУ „Центар за културу и спорт“ Дрвар и предсједника и два члана Управног одбора  ЈУ Дјечији вртић „Мајка Храброст“ Дрвар из реда оснивача.

На ванредној сједници за новог предсједника Општинског вијећа изабрана је Вања Крнета одборница СНСД-а, а за потпредсједника Стијепо Вуканчић одборник ХДЗ- а БиХ.

Тонски запис сједнице можете преслушати у наставку: