Одржана јавна расправа о Нацрту плана управљања отпадом Кантона 10

У складу са закључком Скупштине Кантона 10, Министарство грађења, обнове, просторног уређења и заштите околине Кантона 10 данас је у општини Дрвар одржало јавну расправа о Нацрту плана управљања отпадом Кантона 10 за период 2023.-2028. година.
Нацрт плана урадио је Институт за грађевинарство “ИГ” д.о.о. Бања Лука чији су представници презентовали документ који је рађен на основу Закона о управљању отпадом Федерације БиХ. План дефинише смјернице и циљеве управљања отпадом и основ је за доношење појединачних, општинских планова управљања отпадом.
По плану управљања отпадом Кантона 10 свих шест општина би одлагало отпад на регионално одлагалиште отпада “Корићани”. У општини Дрвар би било формирано рециклажно двориште док би претоварна станица била у општини Босанско Грахово.
Сви заинтересовани грађани своје примједбе и сугестије на Нацрт плана могу доставити до 20.01.2024. године на адресу: Министарство грађења, обнове, просторног уређења и заштите околине Кантона 10, Стјепана II Котроманића 16, 80 101 Ливно или путем електронске поште на адресу: mgopuzo@vladahbz.com, а Нацрт плана управљања отпадом доступан је на веб страници Владе Кантона 10 www.vladahbz.com.