ОДРЖАНА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА О УСКЛАЂЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ СА ЕВРОПСКОМ ПОВЕЉОМ О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Начелница општине Дрвар Душица Рунић и министар правосуђа и управе Кантона 10 Александар Родић учествовали су у Сарајеву на панел дискусији “Гаранција локалне аутономије у ФБиХ кроз усклађеност са стандардима Европске повеље о локалној самоуправи” која је одржана у организацији Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине и у сарадњи са Вијећем Европе.

Дугорочни циљ панел дискусије је отварање дијалога са представницима законодавне и извршне власти у Федерацији Босне и Херцеговине о њиховој закашњелој обавези хармонизације закона са Законом о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине уважавајући посебан карактер овог Закона у односу на опште законодавство.

Догађају су, поред представника општина/градова, учествовали и многобројни представници законодавне и извршне власти из ФБиХ, представници кантоналних власти, међународних организација, академске заједнице, невладиних организација, амбасада, ОХР-а и Вијећа Европе.