Обавјештење о нерадној недјељи

Обавјештавају се сви пословни субјекти на простору општине Дрвар на које се односи Одлука о радном времену правних и физичких лица из области трговине, угоститељства и обрта на подручју Општине Дрвар (“Службени гласник општине Дрвар,” број: 8/23) да одлука о радном времену ступа на снагу дана 13.12.2023. године, те да су пословни субјекти дужни у року од 30 дана ускладити радно вријеме у складу са одредбама ове Одлуке и исту примјењивати најкасније од 13.01.2024. године.

За све додатне информације можете контактирати тржишног инспектора Мирослава Кристића на број телефона: 065-289-900.