Обавјештење за кориснике услуге водоснабдијевања ЈП “Комуналац Дрвар”