Имплементиран пројекат „Провођење мјера енергетске ефикасности на објекту Општине Дрвар – I ФАЗА“

Општина Дрвар је током 2020. године успјешно аплицирала на Јавни конкурс за додјелу средстава за реализацију програма, пројеката и сличних активности из подручја заштите околиша за 2020. годину — ЈК 2020/2, на ЛОТ 5. Унапријеђење кориштења енергије, објављен од стране Фонда за околиш и обезбиједила суфинансирање Пројекта „Провођење мјера енергетске ефикасности на објекту Општине Дрвар – I ФАЗА“.
Уговор о суфинансирању потписан у априлу ове године и започела је имплементација предвиђених пројектних активности.
Са 14.10.2021. године изведено је 95,28 % предвиђених радова, у вриједности од 89.309,15 КМ. Пројекат је суфинансиран од стране Фонда за околиш ФБиХ у износу од 53.585,49 КМ (60%) док је Општина Дрвар обезбиједила средства у износу од 35.723,66 КМ (40%).
Током овог мјесеца биће изведене и остале активности предвиђене пројектом, као и радови на санирању штете настале усљед прокишњавања објекта током извођења радова на кровној конструкцији.
Имплементацијом овог дијела Пројекта објекат Општине Дрвар је из Д енергетског разреда прешао у Б енергетски разред, како је и предвиђено документом „Детаљан енергетски преглед“.
Планира се провођење и осталих активности предвиђених документом „Детаљан енергетски преглед“ како би објекат Општине Дрвар прешао у А енергетски разред. Дио средстава за ову намјену обезбјеђен је од стране Републике Српске и Републике Србије.