ИЗЛАГАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ИЗВОДА ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА НА УВИД ЈАВНОСТИ

Привремени извод из Централног бирачког списка излаже се на увид јавности у периоду од 120. до 90. дана прије дана одржавања избора. За Локалне изборе 2024. године који ће се одржати 06.10.2024. године, период излагања је од 08.06. до 08.07.2024. године.

Централна изборна комисија БиХ позива све држављане БиХ с бирачким правом да изврше увид у привремене изводе, те да уколико утврде потребу за исправком и допуном својих података одмах контактирају надлежни матични уред и центар за бирачки списак како би се извршиле потребне исправке или допуне.

Такођер, позивамо све оне који имају информацију да се на изводима налазе имена лица која су умрла да о томе одмах обавијесте надлежни матични уред и центар за бирачки списак како би се покренуле процедуре уписа тих особа у матичну књигу умрлих и како би се извршило брисање података тих особа са бирачких спискова који ће се користити за потребе проведбе Локалних избора 2024. године.

Своје бирачко право држављани БиХ могу провјерити и на wеб страници Централне изборне комисије БиХ под линком „Да ли сте регистровани“: https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=5&CategoryID=511