Завршена 11. Редовна сједница ОВ Дрвар

                                                  Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 2. Ванредне сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 8. 1. 2022.
 2. Усвајање Записника са 10. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 12. 1. 2022. и 31.1.2022.
 3. Усвајање Записника са 3. Ванредне сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане 31.1.2022.
 4. Захтјев општинске начелнице за преиспитивање одлука, број: 02-03-326-1/22 од 11.2.2022.
 5. Приједлог Програма рада Општинског вијећа Дрвар за 2022. годину,
 6. Приједлог Извршења Буџета општине Дрвар за период 1.1.- 30.6.2021.
 7. Приједлог Извршења Буџета општине Дрвар за период 1.1.- 30.9.2021.
 8. Нацрт Одлуке о радном времену правних и физичких лица из области трговине, угоститељства и обрта на подручју општине Дрвар,
 9. Приједлог Одлуке о утврђивању стандарда и критеријума у поступку коначних именовања и поновних именовања/номинација на упражњене позиције у регулисаним органима,
 10. Нацрт Одлуке о платама и накнадама општинских функционера, државних службеника и намјештеника и запосленика у органима управе Општине Дрвар,
 11. Разматрање Финансијског плана ОИК Дрвар за 2022. годину,
 12. Иницијатива Клуба одборника СНСД Дрвар – исплата новогодишњих накнада запосленим у Дому здравља Дрвар,
 13. Иницијатива за исплату једнократне новчане помоћи пензионерима са подручја општине Дрвар – Прпа Александра,
 14. Интерпелација Клуба независних одборника у ОВ Дрвар, у вези проблема незаконитог рушења и уклањања објеката привредних субјеката на подручју општине Дрвар,
 15. Обавјештење, Министарство знаности, просвјете, културе, и спорта ХБЖ (именовање школског одбора),
 16. Разматрање дописа Форума грађана Тузла ради имплементације пројекта Мапирање онлине транспарентности локалних власти у БиХ – 1. Фаза и
 17. Текућа питања.

У прилогу тонски снимци са сједнице: