Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači s područja HBŽ, posebno oni koji se bave uzgojem ovaca ili koza, a koji će podnositi zahtjev za federalnu novčanu potporu da sva grla moraju biti obilježena ušnim markicama kako bi djelatnici Ministarstva sačinili zapisnik. Da bi korisnik ostvario potporu, treba ispuniti slijedeće uvjete iz federalnog pravilnika.                                                                                                           – Sva grla moraju biti označena, odnosno imati ušnu markicu na uhu     – Brojevi ušnih markica moraju biti isti kao i brojevi koji se nalaze u „Izjavi o vlasništvu“                                                                                                      – Svi vlasnici moraju osigurati progon za brojanje grla u dogovoru sa službenikom koji sačinjava zapisnik.

Ukoliko grla nisu obilježena ili imaju brojeve koji se ne nalaze u izjavi, dužni su u suradnji s veterinarskom stanicom obilježiti grla s duplikatima ili zamjenskim ušnim markicama.