NIKOLA MATERIĆ IZABRAN ZA v.d.NAČELNIKA

Danas je održana vanredna sjednica Opštinskog vijeća Drvar. Razmatrana je samo jedna tačka dnevnog reda, a to je izbor v.d. načelnika opštine Drvar.
Opštinski odbor SNSD-a Drvar uputio je Opštinskom vijeću prijedlog da se za v.d.načelnika, do izbora načelnika, izabere Nikola Materić, aktuelni odbornik OV Drvar.


Za ovaj prijedlog glasali su svi odbornici-vijećnici Opštinskog vijeća, osim što je predloženi kandidat Materić bio uzdržan.


Vršilac dužnosti načelnika opštine Drvar Nikola Materić je dipl. inženjer mašinstva i dugogodišnji je privatni preduzetnik i suvlasnik pilane “Konvekta”.

 

RAZGOVORI O RADU KONZULARNE KANCELARIJE

Predsjednik Opštinskog vijeća Drvar Nikica Bosnić, danas je razgovarao sa konzulom Konzularne kancelarije Drvar pri Generalnom konzulatu Republike Srbije Mostar Predragom Mitićem.
Tema sastanka bila je upoznavanje sa budućim radom Konzularne kancelarije u Drvaru, a tom prilikom predsjednik OV Nikica Bosnić upoznao je Konzula konzularne kancelarije Predraga Mitića sa dosadašnjim radom Opštinskog vijeća kao i o aktulenoj situaciji na području opštine Drvar.

Bosnić i Mitić izrazili su zadovoljstvo što je došlo do ovog sastanka kao i nadu da će i ubuduće dolaziti do ovakvih i sličnih sastanaka na obostrano zadovoljstvo, a u prvom redu na korist građana Drvara.

DOM ZDRAVLJA BOGATIJI ZA JOŠ JEDNO SANITETSKO VOZILO

Dom zdravlja “Drvar” odnedavno je bogatiji za još jedno sanitetsko vozilo. Vlada Srbije donirala je pet vozila Republici Srpskoj, a na prijedlog tada aktuelnog predsjednika RS Milorada Dodika jedno vozilo je donirano Domu zdravlja “Drvar”.

Zaposleni u ovoj drvarskoj zdravstvenoj ustanovi zajedno sa direktorom Vanjom Balaban izrazili su zahvalnost Vladi Srbije i samom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, te Miloradu Dodiku novoizabranom srpskom članu Predsjedništva BiH, dr Nikici Gruboru, resornoj ministrici u Vladi Kantona 10 Vasiliji Broćeti i načelniku opštine Drvar Goranu Broćeti.

VRIJEDAN POKLON ZA ŠKOLSKU BIBLIOTEKU

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo,juče je poklonilo 500 knjiga za školske biblioteke u opštinama Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac.

Prilikom uručivanja knjiga biblioteci u Osnovnoj školi “Drvar”, pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković istakla je da se u Republici Srpskoj provodila kampanja “Čitajmo zajedno”, čiji je cilj bio da što više ljudi kupi knjigu, a za svaku kupljenu knjigu Ministarstvo prosvjete i kulture RS je kupilo još jednu i te knjige su poklonjene bibliotekama u siromašnim opštinama u RS, kao i školskim biblotekama u četiri opštine Federacije BiH.

Drvarska školska biblioteka upotpuniće se sa knjigama poznatih pisaca i sve su na srpskom jeziku i na ćirilici. Biblioteka u Drvaru dobila je veći broj knjiga iz razloga što osnovnu školu pohađa najveći broj učenika u odnosu na druge tri susjedne opštine.

Preuzimajući knjige, direktor OŠ”Drvar” Svjetlana Dodig zahvalila se Ministarstvu prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske na ovoj vrijednoj donaciji, jer je na taj način značajno obogaćen knjižni fond školske biblioteke. Ona je istakla da je pravo blago svaka knjiga koja je na srpskom jeziku.

Ispred Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva prodajnog centra u Prijedoru, Nikola Šobat je rekao da su ove knjige značajne jer su ćirilične i to posebno sa aspekta nacionalne grupe predmeta.

U ime učenika Osnovne škole”Drvar” na ovom poklonu zahvalio se Jovan Gvozdenović, rekavši da će im knjige puno značiti, jer su mnoge nedostajale za školsku lektiru.

DVANAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 11. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 24.07.2018. godine,
2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 11. sjednice Opštinskog vijeća Drvar,
3. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. – 30.06.2018. godine,
4. Prijedlog plana zaštite od požara opštine Drvar,
5. Prijedlog odluke o platama i naknadama,
6. Izvještaji o radu JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar za 2017. godinu,
7. Prijedlog odluke o spremnosti davanja garancije potpisa mjenica i mjeničnih izjava u korist Banke na ime dugoročnog kredita JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar
8. Rasprava o načinu popune stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar i
9. Tekuća pitanja.

U utorak 30.10.2018.godine održana je 12.sjednica Opštinskog vijeća Drvar. Na prijedlog načelnika opštine Gorana Broćete sa dnevnog reda su skinute dvije tačke (2 i 5). Odbornici-vijećnici usvojili su Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2018.godine. Na sjednici je usvojen i jedan od važnih dokumenata , a odnosi se na Plan zaštite od požara opštine Drvar. Ovaj dokument opština nije do sada imala i bilo je veoma važno da se on na kvalitetan način i uradi. Kako je na sjednici istakao Dragoljub Bjeljac, pomoćnik načelnika Službe za civilnu zaštitu, te poslove uradio je Institut zaštite od požara iz Sarajeva, a njihovi predstavnici upoznali su odbornike sa najvažnijim odredbama ovog Plana. Prije svega istaknuto je da je kao osnovni dokument na osnovu kojeg je izrađen Plan zaštite od požara bila Procjena ugroženosti od požara opštine Drvar. Načelnik opštine Goran Broćeta naglasio je da se Plan zaštite od požara realizuje u saradnji sa “Šumarijom” Drvar.
Odbornici-vijećnici razmatrali su i Izvještaj o radu JP”Komunalac Drvar” za 2017.godinu. Mirko Tomić, direktor “Komunalca” istako je da je Izvještaj uradio predhodni direktor, a da je on zatražio od Revizorske kuće iz Bihaća da se uradi revizija, te je ustanovljeno da u Izvještaju nema duga kojeg ovo preuzeće već duži niz godina ima, a koji iznosi oko 850.000 KM. Tomić je naglasio da su zadnjih mjeseci racionalnim poslovanjem i smanjenjem plata uspjeli ovaj dug da smanje za oko 200.000 KM. Da bi mogli kao kolektiv uspješno poslovati neophodno je da do maja naredne godine riješe pitanje duga prema Poreskoj upravi, a za to ima je neophodan kredit. Ova problematika podizanja kredita kod Banke, odnosila se na narednu tačku dnevnog reda. Direktor Tomić istakao je da im je neophodan kredit od oko 400.000 KM, jer ako uplate do maja iduće godine glavnicu duga, a ona iznosi oko 400.000 KM onda bi im se otpisale kamate u iznosu od oko 200.000KM. Iz toga razloga odbornici-vijećnici su pored usvajanja Izvještaja zaključili da se postupi po nalogu Revizorske kuće, te da “Komunalac” izvrši usklađivanje cjenovnika svojih usluga i taj prijedlog dostave Opštinskom vijeću. Takođe, odbornici-vijećnici jednoglasno su usvojili i Odluku o spremnosti davanja garancije potpisa mjenica i mjeničnih izjava u korist Banke na ime dugoročnog kredita JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar .
Predsjednik Opštinkog vijeća Nikica Bosnić na kraju sjednice predložio je odbornicima-vijećnicima da do sljedeće sjednice dostave prijedloge kandidata za popunu radnih tjela Opštinskog vijeća.

ODRŽANA 17. DRENJIJADA

U subotu je održana 17.Privredno-turističlka manifestacija “Dani drvarske drenjine”.Prije zvaničnog otvaranja “Drenjijade”, načelnik opštine Goran Broćeta u svom kabinetu sastao se sa Stevom Mirjanićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske. Pored ministra Mirjanića u delegaciji su bili i predstavnici ovog ministarstva Boris Pašalić i Milan Kecmen.

Načenik Broćeta zahvalio se na posjeti i goste upoznao sa trenutnom razvojnom situaciom u Drvaru, kao položajem Srba na području Kantona 10. Ministar Mirjanić se zahvalio na pozivu i izrazio zadovoljstvo što je posjetio Drvar i manifestaciju posvećenu drenjini. On je istako mogućnosti za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području drvarske opštine, i to kroz konkretniju pomoć Vlade RS i resornog ministarstva.

I ove godine, na manifestaciji se okupio veliki broj Drvarčana i njihovih gostiju kako bi uživali u raznoraznim proizvodima od drenjine u prvom redu čuvenoj rakiji drenji, zatim sokovima, likerima i drugim brojnim prerađevinama od drenjine.

Drenjijadu” je otvorio načelnik opštine Goran Broćeta, a pozdravne riječi uputio je i Zoran Pećanac predsjednik Udruženja “Drvarska drenjina”, dok se ispred Vlade kantona 10 prisutnima obratio ministar privrede Miloš Bauk. I predstvnici drenjinarske regije u Austriji uputili su pozdravne riječi naglašavajući da je drenjina prava Evropljanka jer je ima gotovo svuda. Prisutnima se obratio i ministar Stevo Mirjanić ističući značaj održavanja ovakvih manifestacija zbog cjelokupnog razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Na bogatim štandovima našli su se i raznorazni proizvodi zdrave hrane proizvođača iz drugih gradova BiH koji već po tradiciji posjećuju “Drenjijadu”.

Među gostima iz cijele BiH i regije, bili su i brojni predstvnici bh.političkog i javnog života, te dragi gosti iz susjednih opština.

U bogatom kulturno-zabavnom programu učestvovali su Kulturno umjetničko društvo “Izvor” iz Nakova, domaćin AKUD “Mira Lukač”, te pjevačke grupe.

Svoj doprinos manifestaciji dali su i učenici Osnovne i Srednje škole, kroz brojna takmičenja kao i kroz bogato uređene štandove gdje su prodavali proizvode od drenjine i tako prikupljali sredstva za maturalnu ekskurziju.

I naši najmlađi sugrađani, dječica Dječijeg vrtića “Majka Hrabrost” po prvi put su učestvovali na “Drenjijadi” sa likovnim radovima na temu drenjina.

Manifestacija “Dani drvarske drenjine” čiji su organizator i pokrovitelj bili opština Drvar i JU “Centar za kulturu i sport” i ove godine održana je na platou Spomen kompleksa Muzej “25. maj”.

USKORO OTVARANJE KONZULARNE KANCELARIJE

Danas su u prostorijama opštine Drvar načelnik Goran Broćeta i generalni konzul RSrbije u Mostaru Marija Bakoč potpisali ugovor o korištenju poslovnih prostorija u Radničkom domu za potrebe otvaranja Konzularne kancelarije u Drvaru.


Otvaranje Konzularne kancelarije, a koje se očekuje za oko mjesec dana, omogućiće građanima Drvara i okolnih mjesta da na lak i jednostavan način podnose zahtjeve za srbijansko državljanstvo, kao i da rješavaju sva ostala prava koja su za njih značajna.

ASFALTIRANJE ULICA

Zahvaljujući sredstvima koje je donirala Srbija, na području opštine Drvar privode se kraju radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica: Biogradska, USAOJ-a, Mike Bosnić, Put pratećeg bataljina, Crnogorskih proletera i put Betonara-Dragaši.


Ukupna vrijednost je oko 420.000KM, a izvođač radova je preduzeće “Mrkonjićputevi”.

l (more…)

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA

Danas je na prigodan način obilježen početak radova na izgradnji Spomen-obilježja palim borcima u ratu 1992-1995 u opštini Drvar. Protojerej Siniša Serdar obavio je blagoslov za početak radova na izgradnji Spomen-obilježja. On je poželio srećan i blagosloven početak radova na izgradnji Spomenika za poginulu braću i sestre koji su položili svoje živote za ovaj grad i za srpski narod.

Zbog toga, naglasio je protojerej Siniša ne smijemo zaboraviti ove žrtve i nezmjerno smo im zahvalni, jer su dali ono najvrjednije-svoje živote za slobodu svih nas.

Načelnik opštine Goran Broćeta istakao je da su prošle 23 godine od rata i evo sad smo uspjeli da počnemo sa radovina na izgradnji centralnog Spomen-obilježja za sve poginule borce proteklog otadžbinskog rata sa područja drvarske opštine.

Zahvaljujući razumjevanju i finansijskoj pomoći predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Vlade RS uspjećemo da izgardimo ovo Spomen-bilježje, naglasio je načelnik Broćeta.

Kao što je poznato, krajem prošle godine u raspisan je konkurs za izradu Idejnog rješenja Spomen-obilježja i na ovom konkursu najbolje rješenje je ponudio Milan Kukolj iz Leskovca. Nakon toga urađen je i glavni projekat za Spomen park i za sam Spomenik palim borcima otadžbinskog rata. Sve ovo, činiće zajedničku cjelinu sa spomen kompleksom poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata.

Spomen-obilježje palim borcima u ratu 1992-1995 u opštini Drvar činiće nekoliko cjelina. Spomenik će predstvaljati zajedničko obilježje za svih 350 poginulih boraca tokom proteklog rata, i tu će biti upisana njihova imena. Spomen-obilježje biće urađeno u obliku krsta koji će stvarati vezu sa devastiranim spomenikom sa četiri kraka koji su bili postavljeni na četiri strane svijeta.

Izvođač radova je CO”VA-MA” iz Drvara, a prema planu Spomen-obilježje palim borcima u ratu 1992-1995 trebalo bi da bude završeno za 60 dana.