PREDSTAVNICI MZ NA RAZGOVORU KOD NAČELNICE

Problemi sa kojima se susreću mještani mjesnih zajednica na području opštine Drvar bili su tema sastanka načelnice Dušice Runić sa njihovim predstavnicima. Gotovo svi su ukazali problematiku nasipanja, održavanja i rekonstrukcije puteva, tu su i problemi u snabdjevanju pitkom vodom pojedinih naselja, gradske deponije, rasvjete, sanacije mostića na Pejića lukama i drugo. Predstavnici pojedinih mjesnih zajednica ukazali su i na problem starih i nemoćnih te onih koji nemaju sredstava za život i kojima je neophodna socijalna pomoć, ali to pravo ne mogu ostvariti, dok sa druge strane ističu primjere da oni kojima ne treba primaju socijalu.

Nakon isticanja ovih problema načelnica Dušica Runić ukazala je na problem da od strane Kantona te Federacije BiH nisu prebačena sredstva za saniranje i nasipanje putnih pravaca te je neizvjesna njihova sanacija u ovoj godini. Rasvjeta bi uskoro ponovo trebala biti u funkciji, a problematika deponije je stalna tema i uglavnom se radi na trenutnoj sanacii i održavanju kako bi deponija koliko-toliko bila uređena. Što se tiče vodosnabdjevanja urađen je projekat prve faze od Točkova do Bazena, a vrijednost radova je oko 500.000KM, za drugu fazu iz dobijenih sredstava iz Srbije uradila bi se kompletna projektna dokumentacija. Takođe, istakala je načelnica da je u toku i “sređivanje” budžeta opštine Drvar, jer puno je toga što se finansira u punom iznosu,a što nije nephodno, pored toga sagledavaju se mogućnosti nabavke mašine”kombinirke” koja bi u mnogome olakšala održavanje puteva po mjesnim zajednicama. Ono čemu je načelnica Runić posebno posvetila pažnja je problematika nezaposlenosti. Očekivanja su da bi se uskoro ovaj problem u dobroj mjeri mogao ublažiti sa početkom rada Kompanije “Yumko” Vranje, jer će posao naći 100 radnika i to najvećim djelom žena. Za poslove u “Yumku” prijavilo se više od 200 žena i oko 15 muškaraca. Nakon sanacije objekta Mlin gje će biti pogon, prići će se obuci žena. Bitno je istaći da među prijavljenima ima i onih koje su stručne i sa iskustvom tako da bi one mogle i izvršiti obuku budućih radnica “Yumka”. Najvažnije je, ističe načelnica Runić, da se u svim ovim poslovima pokažemo kao vrijedni, jer to je jedan od preduslova za otvaranje druge smjene u drvarskom pogonu “Yumka”, a to bi za naš grad značilo puno i dobrim djelom bi se rješio problem nezaposlenosti posebno kod ženske radne snage.

STANOVI ZA SOCIJALNO STANOVANJE

U Kabinetu načelnice Dušice Runić održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada, zdravstva, socijalne brige i prognanih Vlade Kantona 10 i predstvnika CRS-a. Razgovaralo se o aktivnostima na daljem uspostavljanju sistema socijalnog stanovanja na području Drvara.

Opština Drvar je jedina na području Kantona 10 koja raspolaže sa stanovima za socijalno stanovanje. Poznato je da u zgradi A1 već godinama žive soscijalni slučajevi kao korisnici stanova, što predstavlja dobro iskustvo za realizaciju projekta useljenja zgrade A2 koja je u vlasništvu Vlade Kantona 10 (obe zgrade su na Tranzitu), a koja godinama zjapi prazna, dok sa druge strane postoji velika potreba za zbrinjavanjem socijalnih slučajeva kao i za alternativnim smještajem.

Ova zgrada bi trebala, po okončanju radova na elektro i kanalizacionoj mreži da bude spremna za useljenje novih korisnika. CRS će sa svoje strane u potpunosti podržati i dati punu stručnu podršku pripremi legislative vezane za socijalno stanovanje.

Ova legislativa koristiće se i kod korisnika socijalnog stanovanja u novoj zgradi sa 55 stanova koja uskoro treba da se počne graditi.

Bitno reći da je još 2017.godine opština Drvar usvojila Odluku o principima socijalnog stanovanja, koja će se uz usvajanje novih odluka vezanih za ovu problematiku dobrim djelom odnositi na plaćanje zakupnina-stanarina. Sredstva prikupljena na ovaj način koriste se za održavanje zajedničkih prostorija i za samo održavanje zgrade.

IZGRADNJA I OBNOVA 25 STAMBENIH JEDINICA

Sljedeće sedmice počeće radovi na rekonstrukciji i izgradnji 25 stambenih jedinica, a u okviru Regionalnog stambenog programa.

Vrijednost ovog projekta je oko 840.000 KM.

Ispred opštine Drvar Kordinator na projektu je Dragoslav Popović koji je istakao da će ovih 25 stambenih jedinica puno značiti izbjeglim Drvarčanima, jer će se na taj način moći vratiti u svoja prijeratna domaćinstva.

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, federalnim Ministarstvom raseljenih i izbjeglih lica kao i Fondom za povratak BiH.

Izvođač radova je firma “Univerzal” iz Gornjeg Vakufa, a nadzor će vršiti “Edi-ing” iz Donjeg Vakufa. Svi radovi treba da se završe u roku od 120 dana.

ZAVRŠENI RADOVI NA PET STAMBENIH JEDINICA

U četvrtak su i zvanično okončani svi radovi na pet stambenih jedinica i kao takve su predate na upotrebu izbjeglim i raseljenim licima kroz povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju na području opštine Drvar.

Radi se o realizaciji Sporazuma o saradnji na provođenju Pod-projekta BiH2 Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, a koji zajednički provode Ministarstvo za ljudka prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Fond za povratak i opština Drvar.

Kordinator ispred opštine Drvar Dragoslav Popović koji je imao zadatak praćenja realizacije projekta po navedenom Sporazumu, naglasio je da su svi poslovi odrađeni na vrijeme.

Svečanosti predaje stambenih jedinica korisnicima prisustvovali su predstavnici naprijed pomenutin institucija, a radove na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ovih stambnih jedinica izvodilo je preduzeće “Univerzal” iz Donjeg Vakufa.

Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na ovom projektu obavio je Institut za građevinarstvo “IG” iz Banja Luke.

SPORTOM DO MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE

U subotu, 05.10.2019. godine na Sportsko rekreacionom centru „Radomir Kovačević“ održan je fudbalski turnir za djecu iz Drvara i susjednih opština pod nazivom „Drvar 2019“. Po završetku turnira dodijeljene su medalje i pehari pobjednicima. Takođe su podijeljene majice i lanč paketi za sve učesnike.

Turnir je održan kao jedna od aktivnosti u okviru Projekta „Sportom do međuopštinske saradnje“ koji opština Drvar implementira zajedno sa opštinom Istočni Drvar.

Takođe, kao još jedna od aktivnosti navedenog Projekta, bila je i nabavka kosačice za udruženje Fudbalska škola „Drvar“, koje će imati obavezu da omogući korištenje kosačice za potrebe održavanja sportskih travnatih terena na području opštine Drvar.

Projekat je finansiran od strane Vijeće Evrope, kao dio Programa Izgradnja mjera povjerenja (CBM) „Pomirenje kroz saradnju između podijeljenih opština u BiH“, koji za cilj ima podršku procesu pomirenja između susjednih opština, koje se nalaze na obe strane entitetske linije.

DANI DRVARSKE DRENJINE

Tradicionalna Privredno-turistička manifestacija “Dani drvarske drenjine”, održana je u subotu na platou “Spomen kompleksa 25.maj” podno legndarne Titove pećine. Ove godine manifestacija slavi svoje punoljestvo, ovo je bila 18. Drenjijada. I ove godine na manifestaciji je učestvovovao veliki broj izlagača.

Manifestaciju je otvorila načelnica Dušica Runić, koja je uz doborodošlicu svim posjetiocima i izlagačima poželjela sretno punoljstvo “Drenjijadi”, ovoj za Drvar veoma značajnoj manifestaciji uz pozdrav “Živi, zdravi bili i drvarsku nam drenju pili”.

Neki izlagači sa nama su od od prve godine, a neki su se kasnije uključili kako se manifestacija razvijala i svake godine nam se pridružuju novi, ne samo sa područja naše opštine, nego i iz opština širom BiH i regiona, istakla je načelnica Runić.

Jedan od prvih pokretača ove manifestacije Zoran Pećanac, pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo što je “Drenjijada” postala punoljetna. I ministar u Vladi Republike srpske Boris Pašalić istakao je da je od početka uz “Drenjijadu” i izrazio zadovoljstvo održavanjem i razvojem ove manifestacije.

Pored brojnih izlagača, svoje štandove imali su i učenici osnovne i srednje škole iz Drvara, koji na ovaj način prikupljaju sredstva za ekskurziju.

Uz bogat kulturno zabavni program i učešće AKUD-a “Mira Lukač”, nastupili su i članovi kulturno umjetničkih društava iz Glamoča i Drnića.

Zapažen nastup imali su i naši najmlađi sugrađani, dječica iz Dječijeg vrtića “Majka hrabrost”.

SEDAMNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I       R E D

 1. Zapisnik sa 16. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 16.07.2019.godine,
 2. Informacija o realizaciji zaključka sa 16. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 16.07.2019.godine,

 3. Zapisnik sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 19.07.2019.godine,

 4. Prijedlog odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,

 5. Prijedlog odluke o prihvatanju Pisma namjere Holding kompanije Pamučni kombinat YUMCO a.d. Vranje,

 6. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o stavljanju u promet devastiranih postrojenja bivše

pekare „Mlin“,

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2019.godine,

 2. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za period 01.01.-16.07.2019.godine,

 3. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i mjerama za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti,

 4. Informacija o stanju javne rasvjete na području Opštine Drvar, sa prijedlogom mjera za racionalizaciju potrošnje,
 5. Informacija o snabdjevanju električnom energijom i razvoju elektro-energetskog sistema na području Opštine Drvar,

 6. Informacija o stanju privrede na području Opštine Drvar,

 7. Informacija o radu za 2018.godinu:

 1. Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove,

 2. Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove,

 3. Službe za opštu upravu i društvene djelatnosti,

 4. Službe za civilnu zaštitu,

 5. Sektora za lokalni razvoj i investicije i

 6. Stručnog savjetnika za informisanje i odnose sa javnošću,

 1. Informacija o stanju bezbjednosti na području Opštine Drvar za period 26.12.2017.-25.12.2018.godine,

 2. Izvještaj o radu Društva Crvenog krsta Drvar za 2018.godinu, sa finansijskim pokazateljima,
 3. Izvještaj o radu AKUD „Mira Lukač“ Drvar za 2018. godinu, sa finansijskim pokazateljima,

 4. Izvještaj o radu Karate kluba „Drvar“ za 2018.godinu sa finansijskim pokazateljima,

 5. Izvještaj o radu Fudbalske škole „Drvar“ Drvar za 2018. godinu, sa finansijskim pokazateljima i
 6. Tekuća pitanja: Zahtjev za finansijsku pomoć SPP „Žagalo“ Drvar.

Nakon razmatranja šest tačaka dnevnog reda na sjednici Opštinskog vijeća predložena je pauza od 15 minuta. Nakon toga, zbog nedostatka kvoruma, sjednica je prekinuta, a datum nastavka sjednice biće naknadno određen.

Među razmatranim i usvojenim tačkama svakako su najznačajnije one koje su se odnosile na Prijedlog odluke o prihvatnju Pisma namjere Holding kompanije Pamučni kombinat YUMCO a.d. Vranje, te Prijedlog odluke o povrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o stavljanju u promet devastiranih postrojenja bivše pekare “Mlin”.

Odbornici-vijećnici su prihvatili Pismo namjere Holding kompanije Pamučni kombinat YUMCO a.d. Vranje za otvaranje proizvodnog pogona za konfekcioniranje odjeće na lokalitetu bivše pekare “Mlin” Kako se moglo čuti na sjednici Opštinskog vijeća ova fabrika trebala bi da zaposli 100 radnika i to njveći broj ženske radne snage.

Što se tiče druge odluke, odnosno Prijedloga odluke o povrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o stavljanju u promet devastiranih postrojenja bivše pekare “Mlin”, propisano je da se podaja sirovine-staro željezo vrši putem usmenog javnog nadmetanja, po početnoj cijeni od 0,12 KM po kilogramu željeza.

DANI SJEĆANJA U DRVARU

U Drvaru je u petak 13.septembra pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske održana centralna akademija “Dani sjećanja” u pomen na sve srpske žrtve stradale u ratovima tokom 20.vijeka, koji su ove godine posvećeni stradanju Srba u zapadnokrajiškim opštinama 1995.godine.

Svečanoj akademiji “Krajino moja” prisustvovali su srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa najvišim zvaničnicima RS i Srbije, te časni oci Srpske pravoslavne crkve. Predsjenik Vučić posjetio je dječiji vrtić “Majka hrabrost”, a potom se sastao sa načelnicima opština Drvar, Grahovo, Glamoč i Petrovac, poslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH i delegatima u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Na akdemiji “Dani sjećanja” srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je građanima Drvara da će Republika Srpska i Srbija biti uz njih i u budućnosti. On je istako da je 13.septembar važan dan za srpski narod, “Istorijski ne samo zbog događaja 1995.godine nego zato što je ovdje danas predsjednik Srbije”, rekao je Dodik. Aleksandar Vučić je istekao da je ponosan što predstvalja Srbiju u ovom gradu u Federaciji BiH, jer zna koliko svi Srbi u BiH vole Srbiju. On je istakao da je iz Srbije za Drvar prebačeno milion maraka za ulaganja u najvažnije projekte od interesa za građane, uključujući vodovod, te za izmirivanje dugovanja koja opština nije mogla da pokrije. Srećan sam što sam ovdje, jer neko je rekao da sam prvi državnik iz Srbije koji je došao u Drvar. Vučić je stanovnicima Drvara poručio da ostanu na svojim ognjištima i naglasio da ovo nije kraj podrške Srbije.

Vučić je posjetio i Dječiji vrtić “Majka hrabrast” i poručio da će Srbija biti mnogo više uz narod ovog kraja nego ranije. Pomoć je upućena i u opštine Grahovo, Glamoč, i Petrovac.

Pozdravljajući visoke goste iz Republike Srpske i Srbije koje su predvodili Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, načelnica opštine Drvara Dušica Runić istakla je da je Drvar srpsko svjetlo u Federaciji BiH i da je život Srba u FBiH neprestana borba. Zahvalila je Dodiku i Vučiću što zajedno sa ovim narodom obilježavaju sjećanje na stradale Srbe.

Akademija je počela intoniranje himni Republike Srpske i Srbije, a okupljenima se obratio i episkop Bihaćko-petrovačke eparhije otac Sergije, koji se zahvalio predsjednicima na podršci i pomoći koju pružaju srpskim opštinama u Federaciji BiH. Akademiji su prisustvovali brojni visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije.

U bogatom kulturno zabavnom programu učestvovali su hor i tamburaši i iz Banja Luke, te lokalna kulturno umjetnička društva.

IZLOŽBA O STRADANJU SRBA

U četvratak je u JU”Centar za kulturu i sport”-Radnički dom otvorena izložba i održan istorijski čas o stradanju Srba 1991-1995.godina.

Ovu izložbu i istrojski čas pod nazivom “Opomena” organizovao je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske.

Izložbu je otvorio Milorad Kojić direktor Centra, koji je naglasio značaj povratka Srba na svoja ognjišta kao i da se ovakvim izložbama pokušava otrgnuti od zaborava stradanje Srba u proteklom periodu. Osnovna poruka izložbe je “poruka života”, jer organizovanje i posjeta izložbi je sam život, naglasio je Kojić.

Istorijski čas zajedno su održali Predrag Lozo i Goran Latinović, istoričari i autori izložbe, koji su na upečatljiv i činjenicama potrekpljen način, govorili o mučeničkom stradanju Srba u 20.vjeku kao i stradanju srpske Pravoslavne crkve u proteklim godinama. I naša je dužnost, posebno je naglasio autor izložbe Predrag Lozo, da žrtve sačuvamo od zaborava da ih posmatramo kao žive i da se nadamo da su otišle na neko bolje mjesto.

AKTIVNOSTI NA UREĐENJU PROSTORA DJEČIJEG VRTIĆA

Zahvaljujući sredstvima dodijeljenim od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u iznosu od 15.000 KM, opština Drvar je implementirala Projekat „Opremanje dječijeg igrališta koje se nalazi u sklopu Dječijeg vrtića „Majka hrabrost““

Provedene su sljedeće projektne aktivnosti:

Osvjetljavanje zgrade i dvorišta Dječijeg vrtića „Majka hrabrost“ Drvar,

Uklanjanje niskog rastinja i smeća u cilju uređenja prilaza objektu vrtića,

Sasijecanje živice i čišćenje smeća u dvorištu Dječijeg vrtića,

Postavljanje sistema za zagrijavanje vode na objektu Dječijeg vrtića „Majka hrabrost“ Drvar,

Rekonstrukcija terase Dječijeg vrtića.

Implementacijom aktivnosti predviđenih ovim projektom stvorili su se uslovi za bezbjedan boravak djece u dvorištu Vrtića. Urađena je javna rasvjeta i očišćeni su dvorište i prilaz objektu. Popravljena je terasa. Sa RRS-om potpisan je i realizovan Sporazum o sufinansiranju projekta „Obnovljivi izvori energije i bolja energetska efikasnost“. Implementacijom Sporazuma smanjeni su troškovi električne energijeu Dječijem vrtiću.

Finansijska sredstva predviđena za projektne aktivnosti su u cjelosti realizovana. Opština Drvar u narednom periodu planira da u skladu sa finansijskim mogućnostima izvrši rekonstrukciju prilaza vrtiću kao i nabavku nekoliko dječijih dvorišnih igraonica. Na taj način zaokružiće se u potpunosti planirane aktivnosti na punoj funkcionalnosti, kako vanjskog tako i unutrašnjeg prostora za siguran i sadržajan boravak djece u dječijem vrtiću „Majka hrabrost“ u Drvaru.