PREDSJEDNIK SRBIJE ALEKSANDAR VUČIĆ POSJETIO DRVAR

Predsjednik Srbije Aleksandr Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i brojni zvaničnici Republike Srpske i Srbije boravili su 29.januara u Drvaru.

Povod posjete zvaničnika Srbije i RS je otvaranje pogona fabrike “Jumko” iz Vranja i Komercijalne banke.

Obraćajući se okupljenim građanima ispred Komercijalne banke, a na oduševlenje svih, predsjednik Vučić je izrazio zadovoljstvo dočekom i naglasio da će Srbija još ulagati u Drvar.

Potom su zajedno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i načelnica opštine Dušica Runić zajedno otvorili pogon fabrike “Jumko” iz Vranja u kojem je zaposleno 80 radnika, pretežno žena. U planu je da se zaposli još dvadeset radnika. Tom prilikom predsjednik Vučić je istako: “da na Srbiju uvijek možete da računate”, te je obećao da će ponovo doći u Drvar.

Načelnica opštine Dušica Runić kao i predsjednik Vlade RS Radovan Višković izrazili su zahvalnost Srbiji i predsjedniku Vučiću na svemu što je učinio i što čini za srpski narod.

Prije otvaranja pogona “Jumko” predsjednik Srbije i zvaničnici Republike Srpske i Srbije obišli su Dom zdravlja u Drvaru. Tom prilikom predsjednik Vučić obećao je pomoć ovoj zdravstvenoj ustanovi i naglasio da će se na taj način poboljšali uslovi za lječenje opacijenata.

Zaposleni u Domu zdravlja izrazili su zahvalnost predsjedniku Srbije na pažnji koju poklanja Domu zdravlja i srpskim povratničkim opštinama, te mu uručili prigodne poklone.

 

 

SVETOSAVSKE SVEČANOSTI

U subotu je u JU”Cenatar za kulturu i sport”- Radnički dom, odtržana Svetosavska akademija. Episkop Bihaćko-petrovači i rmanjski Segije otvorio je Akademiju posvećena Svetom Savi, prvom Arhiepiskopu Srpskom. Vladika Sergije govorio je o svetosavskoj poruci koja se osam vjekova prenosi kao predanje srpske Pravoslavne Crkve.

U kulturno umjetničkom programu učestvovali su članovi AKUD-a “Mira Lukač”, etno Ansambl “Uspomene” kao i druga kulturno umjetnička društva, grupe i pojednici sa prigodnim recitacijama i glumačkim prikazima posvećnim Svetom Savi.

U ponedjeljak su u Osnovnoj školi “Drvar” progodnim programom i slavskim ručkom učnici i zaposleni u ovoj obrazovnoj ustanovi uz brojne goste obilježili Savin dan, školsku slavu. Učenici su u holu škole izveli prigodne recitale posvećene Svetom Savi. Izveden je i bogat kulturno-zabavni program, a potom su sveštenici osveštali slavski kolač.

Sveštenstvo hrama Svetog Save obilježilo je u ponedjeljak krsnu slavu hrama.

SVETOSAVSKA ČESTITKA

Načelnica opštine Dušica Runić, svim učenicima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u oblasti obrazovanja čestitala je školsku slavu Svetog Savu, a čestitke je uputila i sveštenstvu hrama Svetog Save povodom krsne slave hrama.

PAKETIĆI ZA NAJMLAĐE, ŽURKA SA LEONTINOM

Opština Drvar, načelnik Opštine i JU Centar za kulturu i sport i ove godine organizovali su podjelu paketića za najmlađe Drvaračane.

Pored slatkih poklona za mališane je priređena i predstava “Djed Mraz sa Leontinom”. Bila je to nezaboravna žurka u kojoj su djeca uživa uz pjesmu i igru, a zajedno sa njima i roditelji, te bake i deke.

Lentina se potrudila da dječici priredi nezabornu zabavu koju će sigurno dugo pamtiti. Paketiće su dobila djeca uzrasta do petog razreda osnovne škole, a ove godine paketićima su obradovana i djeca iz Grahova.

POTPISAN UGOVOR O KORIŠTENJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

Danas je u Livnu u zgradi Vlade Kantona 10 načelnica opštine Drvar Dušica Runić sa ministrom građevinarstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoline Hikmetom Hodžićem potpisala Ugovor o korištenju finansijskih sredstava za sufinansiranje projkata/programa iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline Federacije BiH.

Programom raspodjele sredstava opštini Drvar odobreno je ukupno 85.000 KM i to za projekte: Sanitarna zaštita javnog izvorišta Točkovi u Drvaru u iznosu od 17.000KM i Čišćenje divljih deponija i upravljanje komunalnim otpadom na području opštine Drvar u iznosu od 68.000 KM.

DEVETNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Šest odbornika-vijećnika Opštinskog vijeća Drvar podnijelo je zahtjev da ovlaštena odbornica Jasna Pećanac zakaže sjednicu OV. Danas je i održana 19.sjednica Opštinskog vijeća kojom je predsjedavala Jasna Pećanac, jer sjednici nisu prisustvovali odbornici-vijećnici iz reda SNSD-a i HDZ-a BiH, odnosno sjednici nisu prisustvovali predsjednik i zamjenik predsjednika OV. Sjednici je prisustvovalo devet odbornika-vijećnika, a što je dovoljno za punovažno odlučivanje. Na ovoj sjednici svečanu zakletvu položila je Jovana Karanović, odbornica iz reda SNS-a. Na prijedlog kluba odbornika SNS-a za dnevi red predložene su dvije dopune pa je usvojen dnevni red sa ovim tačkama:

1.Raspravu o radu Opštinskog vijeća

2.Prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove

3.Stavljanje van snage zaključka OV Drvar donesenog 05.06.2019.godine da se sjednice OV ne prenose putem Radio stanice Drvar

Odbornici-vijećnici donjeli su zaključak da o sve tri tačke raspravljaju zajedno, a da o svakoj posebno glasaju. Ispred kluba odbornika SNS-a predloženo je da se dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove razrješe Milan Kunić i Stijepo Vukančić i da se umjesto njih izaberu Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak. Takođe,ispred Kluba SNS-a preloženo je da se dužnosti predsjednika OV Milan Kunić i zamjenika predsjednika OV Stijepo Vukančić razrješe dužnosti, ovaj prijedlog je jednoglasno podržan od strane odbornika – vijećnika. Nakon izglasane smjene sa funkcija OV prišlo se glasanju za njihovo razrješenj u Komisiji za izbor i imenovanje, što je takođe jednoglasno usvojeno. Predloženo je i jednoglasno usvojeno da se za predsjednika pomenute Komisije izabere Jasna Pećanac, a za zamjenik predsjednika Berislav Bošnjak.

Potom je uslijedlila pauza kako bi Komisija razmatrala prijedlog odbornika-vijećnika Mladena Kukolja o izboru novog predsjednika i zamjenika predsjednika Opštinskog vijeća, te njegov prijedlog da se na te funkcije izaberu Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak. Nakon sastanka Komisije, nastavljen je rad OV, na kojem je ispred Komisije za izbor i imenovanje dat na izjašnjavanje prijedlog da se Jasna Pećanac izabere za predsjednika OV, a Berislav Bošnjak za zamjenika predsjednika OV, što su odbornici jednoglasno podržali. Nova predsjednica OV se izjasnila da će ovu funkciju profesionalno obavljati, a to su odbornici-vijećnici nakon glasanja i prihvatili. Potom su odbornici-vijećnici razmatrali stavljanje van snage zaključka OV Drvar donesenog 05.06.2019.godine da se sjednice OV ne prenose putem Radio stanice Drvar. Prijedlog je usvojen, uz zaključak da se i ova 19.sjednica Opštinkog vijeća u cjelosti emituje na Radio Drvaru kao i sve ubuduće sjednice.

ODRŽAN NASTAVAK 17. SJEDNICE A NAKON TOGA REDOVNA 18. SJEDNICA OPŠTINKOG VIJEĆA

U četvrtak je održan nastavak 17. sjednice Opštinskog vijeća na kojem su razmatrane preostale tačke. U nastavku je razmtrana većina Informacija o kojima se i ne glasa, dok Izvještaji udruženja, odnosno nevladinih organizacija kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2019.godine nisu dobili potrebnu većinu. Pod tekućim pitanjima razmatran je zahtjev za finansijsku pomoć SPP “Žagalo”. Donesen je zaključak da se zahtjev uputi načelnici opštine Dušici Runić sa podacima o nastaloj šteti, a potom će načelnica u skladu sa mogućnostima opštine odrediti visinu dodjeljene finansijske pomoći.

D N E V N I R E D

18. sjednica

  1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta,

  2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o prihvatanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji,

  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020.godinu,

  4. Informacija o stanju saobraćajne signalizacije, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za polaganje vozačkih ispita u Drvaru,

  5. Informacija o aktivnostima za stavljanje u funkciju zgrade A2 u ulici 27. juli u Drvaru,

  6. Izvještaj o radu Osnovne škole „Drvar“ za školsku 2018/2019.godinu, sa Izvještajem o upisu učenika u školskoj 2019/2020.godini,

  7. Informacija o radu Srednje škole Drvar za školsku 2018/2019.godinu

  8. Informacija o nastavku aktivnosti za iznalaženje lokacije za izgradnju katoličke crkve u Drvaru i

9. Tekuća pitanja.

Na redovnoj 18. sjednici Opštinskog vijeća, odbornici-vijećnici podržali u Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta. Predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić je radi hitnosti slanja Izvještaja a time i brže realizacije pomoći ljudima koji su zbog nevremena pretrpjeli štetu, a prema proceduri to se mora potvrditi na sjednici Opštinskog vijeća. Tako da su nakon pojedinačnog izjašnjavanja odbornici-vijećnici podržali ovu Odluku. U nastavku je razmatrano nekoliko Izvještaja i Odluka koji nisu dobili podršku odbornika-vijećnika, a o predloženim Informacijama koje su bile na dnevnom redu nije se ni glasalo, jer se o informacijama ne glasa, samo se odbornici-vijećnici o njima upoznavaju.

AMBASADORICA OSCE U POSJETI OPŠTINI DRVAR

Načelnica opštine Dušica Runić u srijedu je razgovarala sa ambasadoricom OSCE misija u BiH Katlin Kavalec.

Razgovralo se o položaju žena u političkom životu kao i drugim aktuelnim temama vezanim za opštinu Drvar.

Načelnica Runić upoznala je ambasadoricu Kavalec sa razlozima zašto opština Drvar nije u mogućnosti da primi migrante. Naime, naglasila je Runić teška ekonomska situacija koja sa po sebi nameće i težak socijalni položaj većeg broja Drvarčana utiče da se ne može osigurati pristojan život ljudima koji žive na ovim prostorima, a onda iz tog razloga ni drugima. Takođe, građani se osjećaju ugorženima, jer zbog velikog broja migranta oni su zabrinuti za svoju bezbjednost , obzirom da dobar dio stanovništva živi na selima gdje je sve manje ljudi pa je samim tim i osjećaj ugroženosti dodatno povećan, tako da bi se u nekom trenutku moglo očekivti da čak migranata bude više u odnosu na domicilno stanovništvo. Sve su to objektivni razlozi zašto je nemoguć smještaj migranta na području drvarske opštine.

Takođe, bilo je riječi o inicijativama za izgradnju katoličke crkve. Načelnica Runić istakla je da svako ima pravo da praktikuje svoju vjeru i to se na području Drvara obavlja u samom centru grada, a objekat koji se gradi preko puta srednje škole je poslovno-kulturni objekat i kao takav treba da se uklapa u važeće gabarite i ne radi se o vjerskom objektu. Razgovori o iznalaženju lokacije za izgradnju katoličke crkve se vode i te aktivnosti su u toku, naglasila je Runićeva u razgovoru sa ambasadoricom Kavalec.

ZAŠTITA DRVARSKE DRENJINE

Danas je u opštini Drvar održan sastanak na temu geografske zaštite porijekla drenjine sa prerađivačima drenjine sa područja drvarske opštine. Načelnica Dušica Runić naglasila je da će se za početak raditi brendiranje slatkih proizvoda kao što je imber odnosno sok od drenjine, tradicionalno pripremljeni mućeni pekmez od drenjine, ili neki drugi proizvod zavisno od toga šta se proizvođači dogovore.

Zahvaljujući ranijem dogovoru sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Borisom Pašalićem, ovo ministarstvo će u saradnji organizacijiom SWG finasirati zaštitu geografskog porijekla drvarske drenjine kod Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Današnjem sastanku pored većeg broja proizvođača proizvoda od drenjine prisutvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać i Božana Vranješ, a ispred SWG Nikola Knežić, te Zoran Pećanac jedan od inicijatora i organizatora manifestacije “Drenjijada”.

Nakon brojnih pitanja o detaljima brendiranja proizvoda dogovoreno je da se 09.12. ove godine ponovo održi sastanak na kojem će drvarski proizvođači odlučiti koji će se proizvodi iz slatkog programa brendirati, a potom da se sagledaju dalje aktivnosti oko brendiranja rakije drenje i drugih proizvoda koji sadrže alkohol u sebi.Takođe, dogovoreno da se do sljedećeg sastanka razmisli o tome koće odnosno koje udruženje će biti nosioc svih aktivnosti u procesu brendiranja. Načelnica Runić, posebno je istakla zahvalnost ministru Pašaliću i ministarstvu na čijem se čelu on nalazi na svemu onome što su uradili da bi se došlo do brendiranja proizvoda od drenjine, a time i poboljšao materijalni položaj porodica koje se bave proizvodnjom i preradom drenjine.