SVETOSAVSKA ČESTITKA

Načelnica opštine Dušica Runić, svim učenicima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u oblasti obrazovanja čestitala je školsku slavu Svetog Savu, a čestitke je uputila i sveštenstvu hrama Svetog Save povodom krsne slave hrama.

PAKETIĆI ZA NAJMLAĐE, ŽURKA SA LEONTINOM

Opština Drvar, načelnik Opštine i JU Centar za kulturu i sport i ove godine organizovali su podjelu paketića za najmlađe Drvaračane.

Pored slatkih poklona za mališane je priređena i predstava “Djed Mraz sa Leontinom”. Bila je to nezaboravna žurka u kojoj su djeca uživa uz pjesmu i igru, a zajedno sa njima i roditelji, te bake i deke.

Lentina se potrudila da dječici priredi nezabornu zabavu koju će sigurno dugo pamtiti. Paketiće su dobila djeca uzrasta do petog razreda osnovne škole, a ove godine paketićima su obradovana i djeca iz Grahova.

POTPISAN UGOVOR O KORIŠTENJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

Danas je u Livnu u zgradi Vlade Kantona 10 načelnica opštine Drvar Dušica Runić sa ministrom građevinarstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoline Hikmetom Hodžićem potpisala Ugovor o korištenju finansijskih sredstava za sufinansiranje projkata/programa iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline Federacije BiH.

Programom raspodjele sredstava opštini Drvar odobreno je ukupno 85.000 KM i to za projekte: Sanitarna zaštita javnog izvorišta Točkovi u Drvaru u iznosu od 17.000KM i Čišćenje divljih deponija i upravljanje komunalnim otpadom na području opštine Drvar u iznosu od 68.000 KM.

DEVETNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Šest odbornika-vijećnika Opštinskog vijeća Drvar podnijelo je zahtjev da ovlaštena odbornica Jasna Pećanac zakaže sjednicu OV. Danas je i održana 19.sjednica Opštinskog vijeća kojom je predsjedavala Jasna Pećanac, jer sjednici nisu prisustvovali odbornici-vijećnici iz reda SNSD-a i HDZ-a BiH, odnosno sjednici nisu prisustvovali predsjednik i zamjenik predsjednika OV. Sjednici je prisustvovalo devet odbornika-vijećnika, a što je dovoljno za punovažno odlučivanje. Na ovoj sjednici svečanu zakletvu položila je Jovana Karanović, odbornica iz reda SNS-a. Na prijedlog kluba odbornika SNS-a za dnevi red predložene su dvije dopune pa je usvojen dnevni red sa ovim tačkama:

1.Raspravu o radu Opštinskog vijeća

2.Prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove

3.Stavljanje van snage zaključka OV Drvar donesenog 05.06.2019.godine da se sjednice OV ne prenose putem Radio stanice Drvar

Odbornici-vijećnici donjeli su zaključak da o sve tri tačke raspravljaju zajedno, a da o svakoj posebno glasaju. Ispred kluba odbornika SNS-a predloženo je da se dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove razrješe Milan Kunić i Stijepo Vukančić i da se umjesto njih izaberu Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak. Takođe,ispred Kluba SNS-a preloženo je da se dužnosti predsjednika OV Milan Kunić i zamjenika predsjednika OV Stijepo Vukančić razrješe dužnosti, ovaj prijedlog je jednoglasno podržan od strane odbornika – vijećnika. Nakon izglasane smjene sa funkcija OV prišlo se glasanju za njihovo razrješenj u Komisiji za izbor i imenovanje, što je takođe jednoglasno usvojeno. Predloženo je i jednoglasno usvojeno da se za predsjednika pomenute Komisije izabere Jasna Pećanac, a za zamjenik predsjednika Berislav Bošnjak.

Potom je uslijedlila pauza kako bi Komisija razmatrala prijedlog odbornika-vijećnika Mladena Kukolja o izboru novog predsjednika i zamjenika predsjednika Opštinskog vijeća, te njegov prijedlog da se na te funkcije izaberu Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak. Nakon sastanka Komisije, nastavljen je rad OV, na kojem je ispred Komisije za izbor i imenovanje dat na izjašnjavanje prijedlog da se Jasna Pećanac izabere za predsjednika OV, a Berislav Bošnjak za zamjenika predsjednika OV, što su odbornici jednoglasno podržali. Nova predsjednica OV se izjasnila da će ovu funkciju profesionalno obavljati, a to su odbornici-vijećnici nakon glasanja i prihvatili. Potom su odbornici-vijećnici razmatrali stavljanje van snage zaključka OV Drvar donesenog 05.06.2019.godine da se sjednice OV ne prenose putem Radio stanice Drvar. Prijedlog je usvojen, uz zaključak da se i ova 19.sjednica Opštinkog vijeća u cjelosti emituje na Radio Drvaru kao i sve ubuduće sjednice.

ODRŽAN NASTAVAK 17. SJEDNICE A NAKON TOGA REDOVNA 18. SJEDNICA OPŠTINKOG VIJEĆA

U četvrtak je održan nastavak 17. sjednice Opštinskog vijeća na kojem su razmatrane preostale tačke. U nastavku je razmtrana većina Informacija o kojima se i ne glasa, dok Izvještaji udruženja, odnosno nevladinih organizacija kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2019.godine nisu dobili potrebnu većinu. Pod tekućim pitanjima razmatran je zahtjev za finansijsku pomoć SPP “Žagalo”. Donesen je zaključak da se zahtjev uputi načelnici opštine Dušici Runić sa podacima o nastaloj šteti, a potom će načelnica u skladu sa mogućnostima opštine odrediti visinu dodjeljene finansijske pomoći.

D N E V N I R E D

18. sjednica

  1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta,

  2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o prihvatanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji,

  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020.godinu,

  4. Informacija o stanju saobraćajne signalizacije, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za polaganje vozačkih ispita u Drvaru,

  5. Informacija o aktivnostima za stavljanje u funkciju zgrade A2 u ulici 27. juli u Drvaru,

  6. Izvještaj o radu Osnovne škole „Drvar“ za školsku 2018/2019.godinu, sa Izvještajem o upisu učenika u školskoj 2019/2020.godini,

  7. Informacija o radu Srednje škole Drvar za školsku 2018/2019.godinu

  8. Informacija o nastavku aktivnosti za iznalaženje lokacije za izgradnju katoličke crkve u Drvaru i

9. Tekuća pitanja.

Na redovnoj 18. sjednici Opštinskog vijeća, odbornici-vijećnici podržali u Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta. Predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić je radi hitnosti slanja Izvještaja a time i brže realizacije pomoći ljudima koji su zbog nevremena pretrpjeli štetu, a prema proceduri to se mora potvrditi na sjednici Opštinskog vijeća. Tako da su nakon pojedinačnog izjašnjavanja odbornici-vijećnici podržali ovu Odluku. U nastavku je razmatrano nekoliko Izvještaja i Odluka koji nisu dobili podršku odbornika-vijećnika, a o predloženim Informacijama koje su bile na dnevnom redu nije se ni glasalo, jer se o informacijama ne glasa, samo se odbornici-vijećnici o njima upoznavaju.

AMBASADORICA OSCE U POSJETI OPŠTINI DRVAR

Načelnica opštine Dušica Runić u srijedu je razgovarala sa ambasadoricom OSCE misija u BiH Katlin Kavalec.

Razgovralo se o položaju žena u političkom životu kao i drugim aktuelnim temama vezanim za opštinu Drvar.

Načelnica Runić upoznala je ambasadoricu Kavalec sa razlozima zašto opština Drvar nije u mogućnosti da primi migrante. Naime, naglasila je Runić teška ekonomska situacija koja sa po sebi nameće i težak socijalni položaj većeg broja Drvarčana utiče da se ne može osigurati pristojan život ljudima koji žive na ovim prostorima, a onda iz tog razloga ni drugima. Takođe, građani se osjećaju ugorženima, jer zbog velikog broja migranta oni su zabrinuti za svoju bezbjednost , obzirom da dobar dio stanovništva živi na selima gdje je sve manje ljudi pa je samim tim i osjećaj ugroženosti dodatno povećan, tako da bi se u nekom trenutku moglo očekivti da čak migranata bude više u odnosu na domicilno stanovništvo. Sve su to objektivni razlozi zašto je nemoguć smještaj migranta na području drvarske opštine.

Takođe, bilo je riječi o inicijativama za izgradnju katoličke crkve. Načelnica Runić istakla je da svako ima pravo da praktikuje svoju vjeru i to se na području Drvara obavlja u samom centru grada, a objekat koji se gradi preko puta srednje škole je poslovno-kulturni objekat i kao takav treba da se uklapa u važeće gabarite i ne radi se o vjerskom objektu. Razgovori o iznalaženju lokacije za izgradnju katoličke crkve se vode i te aktivnosti su u toku, naglasila je Runićeva u razgovoru sa ambasadoricom Kavalec.

ZAŠTITA DRVARSKE DRENJINE

Danas je u opštini Drvar održan sastanak na temu geografske zaštite porijekla drenjine sa prerađivačima drenjine sa područja drvarske opštine. Načelnica Dušica Runić naglasila je da će se za početak raditi brendiranje slatkih proizvoda kao što je imber odnosno sok od drenjine, tradicionalno pripremljeni mućeni pekmez od drenjine, ili neki drugi proizvod zavisno od toga šta se proizvođači dogovore.

Zahvaljujući ranijem dogovoru sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Borisom Pašalićem, ovo ministarstvo će u saradnji organizacijiom SWG finasirati zaštitu geografskog porijekla drvarske drenjine kod Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Današnjem sastanku pored većeg broja proizvođača proizvoda od drenjine prisutvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać i Božana Vranješ, a ispred SWG Nikola Knežić, te Zoran Pećanac jedan od inicijatora i organizatora manifestacije “Drenjijada”.

Nakon brojnih pitanja o detaljima brendiranja proizvoda dogovoreno je da se 09.12. ove godine ponovo održi sastanak na kojem će drvarski proizvođači odlučiti koji će se proizvodi iz slatkog programa brendirati, a potom da se sagledaju dalje aktivnosti oko brendiranja rakije drenje i drugih proizvoda koji sadrže alkohol u sebi.Takođe, dogovoreno da se do sljedećeg sastanka razmisli o tome koće odnosno koje udruženje će biti nosioc svih aktivnosti u procesu brendiranja. Načelnica Runić, posebno je istakla zahvalnost ministru Pašaliću i ministarstvu na čijem se čelu on nalazi na svemu onome što su uradili da bi se došlo do brendiranja proizvoda od drenjine, a time i poboljšao materijalni položaj porodica koje se bave proizvodnjom i preradom drenjine.

NAČELNICA PRIMILA MLADU KARATISKINJU

Danas je načelnica opštine Dušica Runić primila Dušku Šipka, mladu sportiskinju koja je na Svjetskom prvenstvu u karateu održanom njemačkom gradu Štutgartu osvojila bronzanu medalju.

Osvajanje trećeg mjesta je veliki uspjeh za drvarski karate klub. Uspjeh je još veći ako se zna da je medalja osvojena na takmičenju koje je organizovala svjetska Fudokan karate organizacija, i u različitim kategorijama učestvovalo je oko 2500 takmičara iz 40 zemalja.

Na ovom takmičenju pored Duške učestvovala je i Ana Miočević, a uspjeh drvaskih karatiskinja rezulat je i veoma dobrog rada trenera Duška Šipke koji je i otac mladoj Duški.

Načelnica Runić uz čestitke mladoj sportašici Duški Šipka i uručene prigodne poklone obećala je pomoć za Karate klub “Drvar”, jer njen uspjeh je i uspjeh za cijeli Drvar. Postignuti rezultat naglasila je načelnica podstrek je i drugima da i oni ostvare ovakve i slične rezultate i primjer da se u i ovako malim sredinama uz uloženi trud mogu ostvariti svjetski rezultati.

ДОДИК И ВУЛИН У ПОСЈЕТИ ДРВАРУ

Српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине Милорад  Додик и министар одбране Републике Србије Александар Вулин у уторак су у Дрвару обишли радове на изградњи погона фабрике за производњу тканине, конфекције и трикотаже „Јумко“ из Врања, у коме ће у наредном периоду бити запослено 100 радника. Након обиласка, министар Вулин је истакао да сви Срби без обзира гдје живе треба да знају да ће Србија бринути о њима, а да ће сваки Србин, гдје год да живи, бити помогнут и заштићен како економски и дипломатски, тако и на сваки други начин. Отварање Јумковог погона дио је помоћи коју је Србија намијенила нашој Општини, након посјете предсједника Србије Александра Вучића у септембру ове године.

Српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине Милорад  Додик истакао је да је са министром Вулином могао да се увјери да се радови одвијају интензивно, што гарантује да ће исти бити завршени до прописаног рока. Додик се захвалио прије свега предсједнику Вучићу и Србији која показује своју пажњу и министру Вулину који даје динамику многим пројектима које Србија подржава у Републици Српској, а сада и у општинама на подручју Федерације БиХ са већинским српским становништвом.

Говорећи о важности отварања овог погона у Дрвару, начелница Општине Душица Рунић изразила је захвалност за сву подршку коју су  до сада Република Србија и Република Српска пружиле нашој Општини, јер уз њихову помоћ постоји нада за опстанак и останак људи на овим просторима. Начелница је раније истакла да отварање производног погона Јумка представља препород за нашу локалну зајеницу и даје наду повратницима да обезбиједе егзистенцију.

Прије обиласка радова на мјесту будуће фабрике начелница је одржала састанак са Додиком и Вулином, на ком су разговарали о унапређењу сарадње. Састанак је одржан у згради Општине, а истом су присуствовали и делагати из реда српског народа у Дому народа Федерације БиХ, Никола Шпирић, генерални директор Јумка Бранислав Трајковић, конзул Републике Србије у Мостару Марија Бакоч и други.

У оквиру ове посјете Српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине Милорад  Додик и министар Вулин обишли су породицу Новке Бајић у селу Мокроноге, која ће добити посао у новом погону Јумка, те на тај начин обезбједити бољи живот за своју породицу и себе. Након посјете и разговора са члановима породице Бајић, Вулин је рекао да је веома срећан што је у прилици да покаже како Србија мијења на боље животе Срба гдје год да они живе. Додик је рекао да је посјета породици Бајић била знак охрабрења и подршке због исртрајности и стрпљења које су показали у рехабилитацији свог дома, јер су се као избјеглице вратили у свој крај, што свједочи о њиховој одлучности.