ODRŽAN 6. SABOR KRAJIŠKE PJESME

U četvrtak, 24.08.2017.godine u Drvaru je održan 6.Sabor krajiške pjesme.

Sabor je otvorio načelnik opštine Goran Broćeta obraćajući se i pozdravljajući prisutne.

Ovogodišnjem Saboru prisustvovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i na opšte zadovoljstvo i radost prisutnih takođe obratio im se prigodnim govorom.

Kao i svih godina prije i ove godine, pokrovitelj Sabora bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a medijski sponzor Radio Televizija Republike Srpske.

Pred nekoliko hiljada okupljenih građana ljubitelja krajiške pjesme nastupili su brojni eminetni izvođači kao i amateri pjevači koji su na ovaj način sa ponosom prezentovali srpsku krajišku pjesmu i kulturu.

Ovoj manifestaciji kojom se njeguje tradicija srpske krajiške pjesme prisustvovao je i Nikola Špirić inicijator i pokretač održavanja Sabora u Drvaru.

Ovom 6.Saboru krajiške pjesme prisustvovali su i brojni gosti iz političkog i javnog života sa područja cijele BiH.

Prije početka Sabora, u zgradi Opštine Drvar održan je kraći radni sastanak na kojem se predsjednik Dodik upoznao sa stanjem i problemima ove povratničke srpske opštine. Načelnik Broćeta na ovom sastanku je ukazao na problematiku zapošljavanja i još uvijek teškog položaja srba i njihovog neravnopravnog položaja u Kantonu 10.

DELEGACIJA OPŠTINE VELIKA KLADUŠA POSJETILA DRVAR

Delegacija Opštine Velika Kladuša, na čelu sa načelnikom Fikretom Abdićem – Babom je juče boravila u radnoj posjeti Opštini Drvar.

Cilj posjete je uspostavljanje privredne saradnje između ove dvije opštine i pokretanje određenih proizvodnji na teritoriji opštine Drvar. Nakon što je načelnik Opštine Drvar Goran Broćeta upoznao goste sa stanjem u Drvaru i mogućnostima pokretanja proizvodnje, te potencijalima koje opština Drvar ima, obe delegacije su obišle poslovne prostore u vlasništvu Opštine Drvar kao i Poslovnu zonu “Mlin”.

Nakon obilaska, delegacija Velike Kladuše je obećala konkretne korake po pitanju pokretanja proizvodnje kao i druge vrste saradnje. Posebno im je zanimljiv otkup i prerada voća i povrća (drenjina, šipurka, kleke…) Sama realizacija se očekuje do kraja ove i u toku naredne godine.

RAZGOVORI O IZGRADNJI PUTA DRVAR-ISTOČNI DRVAR

Put je uvijek bio jedan od načina bržeg i boljeg povezivanja dviju i više sredina. Već godinama se nastoji poboljšati putna komunikacija između Drvara i Istočnog Drvara gdje na posao svakodnevno odlazi od 150 do 200 ljudi. To je i bio povod za sastanak kojeg su zajednički organizovali načelnici Drvara i Istočnog Drvara Goran Broćeta i Milka Ivanković, a sastanku koji je održan u četvrtak 13.07.2017.godine u zgradi opštine Drvar, prisustvovali su Neđo Trninić ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, pomoćnik ministra Nataša Kostić, predstavnik JP “Putevi” RS Milorad Babić, ispred Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH pomoćnik ministra Pavo Boban, te ispred Ministarstva privrede Kantona 10 Perica Sužanj i Stevica Lukač. Sastanku su prisustvovali i delegat u Domu naroda FBiH Mile Marčeta, predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i predsjednik Skupštine opštine Istočni Drvar Duško Agić.

Nakon pozdravnih riječi načelnika Broćete i Ivankovićeve, ministar Trninić izrazio je zadovoljstvo što je u Drvaru, posebno iz razloga što njegovi porodični korjeni vuku sa ovih područja i izrazio želju da se ovaj problem putne komunikacije riješi na obostranu korist. On je posebno istakao da sa resornim Federalnim mistarstvom ima veoma dobru saradnju, a upravo o toj saradnji govorio je i pomoćnik Federalnog ministra prometa i komunikacija Pavo Boban naglasivši da se u rješavanje pomenute problematike trebaju svi uključiti kako bi se pomoglo ljudima koji su povezani ovom putnom komunikacijom. Zbog toga je neophodn, istakao je Boban za početak krenuti u izradu projektne dokumentacije i dobro je što se trenutno vode aktivnosti oko kreditnog zaduženja Federacije BiH, a sredstva bi se utrošila na rekonstrukciju regionalnih putnih pravaca.

Učesnici sastanka saglasili su se da je ovo prvi korak i da ove aktivnosti treba nastaviti konkretnim razgovorima predstavnika resornih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH uz aktivno uključivanje i Vlade Kantona 10.

VLADA KANTONA 10 SA DRVARSKIM PRIVREDNICIMA

Predsjednik Vlade Kantona 10 Ivan Jozić sa ministrima: Stipan Šarac, ministar finansija, Petar Galić ministar znanosti, prosvjete, kulture i sporta, Darinko Mihaljević ministar unutrašnjih poslova, Ivica Brešić ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jovo Paripović ministar pravosuđa i uprave, Vasilija Broćeta ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Miloš Bauk ministar privrede, u ponedjeljak 10.07.2017.godine održali su u zgradi opštine Drvar sastanak sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja Drvara. U ime domaćina goste je pozdravio načelnik opštine Goran Broćeta, izrazivši nadu da će se postepenim kretanjima u rješavanju problema doći do kranjeg cilja, a to je otvaranje novih radnih mjesta. Premijer Jozić istako je, da je još u svom ekspozeu prilikom stupanja na dužnost predsjednika Vlade, naznačio pravce svoga rada, a to je u prvom redu i na prvom mjestu razvoj privrede. Jer kako je premijer istakao privrednici su stub svakog društva i oni su nosioci razvoja.

Privrednici su potencirali neke probleme u svakodnevnom poslovanju, a koji su se zavisno od njihove djelatnosti odnosili na probleme dodjele odjela za sječu šume, na visoke bankarske kamate, zatima na probleme nastale na poslovnim objektima prilikom izlijevanja lokalnih rječica i slično. Uključujući se u raspravu predsjednik Opštinkog vijeća Nikica Bosnić ukazao je i na problem neredovnih isplata poticaja za poljoprivrednike, nezavisno sa kog nivoa vlasti se isplaćuju. Ovo je posebno bitno naglasio je Bosnić iz razloga što je na području drvarske opštine sve više poljoprivrednih proizvođača, posebno onih koji se bave stočarstvom, i svaka takva proizvodnja traži velika ulaganja. Zbog toga je redovnost u isplati poticaja veoma bitna za finansijaku sigurnost ovih ljudi. Nadovezujući se na predhodnu diskusiju, načelnik Broćeta je istakao zainteresovanost jedne italijanske firme za preradu stoke i već se vode određene aktivnosti u tom pravcu kako bi se otvorio pogon za preradu. Ove aktinosti još uvijek su u fazi razgovora.

U cjelokupnu raspravu najviše se pored predsjednika Vlade uključivao ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić koji je ukazao na potrebu formiranja udruženja privrednika kako bi brže i jednostavnije raješavali svoje probleme.

Svi učesnici na ovom sastanku izrazili su nadu da će se do kraja godine organizovati još jedan ovakav sastanak, jer je to jedan od načina kako se problemi mogu jednostvanije i brže rješavati na obostranu korist.

SAVJET EVROPE POTPISAO UGOVORE SA 19 OPŠTINA IZ RS I FBiH

RAZVOJ PLASTENIČKE PROIZVODNJE U DRVARU

U Banja Luci je u utorak 04.07.2017.godine potpisano šest ugovor o saradnji između lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a riječ je o međuopštinskim projektima iz oblasti kulture, obrazovanja, nasljeđa i javne bezbjednosti, vrijednim od pet do 10.000 evra. Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave RS koja je bila domaćin ceremonije potpisivanja ugovora istakla je da su ugovore za projekte, koje će finansirati Savjet Evrope potpisali predstavnci 19 lokalnih zajednica iz BiH, grupisani u šest klastera ili grupa od po dvije ili četiri opštine.

Šef Odjeljenja za mjere izgradnje povjerenja Direktorata za politička pitanja Savjeta Evrope Ana Kapelo, koja je sa načelnicima opština potpisala ugovore, istakla je da su projekte vrijedne ukupno 50.000 evra, radili predstavnici opština u skladu sa potrebama stanovništva. Dok je Drahoslav Štefanek, šef Kancelarije Savjeta Evrope u BiH istakao da je riječ o jedinstvenom projektu izgradnje povjerenja, čiji će rezultati biti vrednovani na jesen.

Naziv projekta koji će se realiovati na području naše opštine je „Razvoj plasteničke proizvodnje pokretanjem međuopštinske i međuentitetske saradnje opština Bosanski Petrovac, Drvar, Istočni Drvar i Petrovac“. Realizacijom projekta biće postavljeno osam plastenika, od toga u opštini Drvar dva,sa naglaskom na angažovanje žena.

PETA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 28.04. i 16.05.2017. godine,
 2. Prijedlog odluke o zaduženju Opštine Drvar,
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JP “Komunalac Drvr” d.o.o. Drvar, broj: 180-6/17 od 22.06.2017. godine,
 4. Prijedlog poslovnika o radu Opštinskog vijeća Drvar,
 5. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o izboru stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 6. Prijedlog odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odredjivanju naknade vanjskim članovima stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Drvar,
 9. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru,
 10. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru,
 11. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru,
 12. Prijedlog odluke o raspisivanju Oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,
 13. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u opštoj upotrebi,
 14. Prijedlog odluke o pristupanju izradi katastra zemljišta i digitalizaciji planova na dijelu područja opštine Drvar,
 15. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. – 31.03.2017. godine,
 16. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022. godina,
 17. Informacija o stanju saobraćajne signalizacije (horizontalne i vertikalne), sa prijedlogom mjera,
 18. Izvještaj o radu Ispostave za zapošljavanje Drvar za 2016. godinu,
 19. Informacija PJ “Elektro – Drvar” o snabdjevanju električnom energijom sa stanjem na dan 01.06.2017. godine,
 20. Informacija o realizaciji Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2017. godinu vezano za tačku: Prijedlog odluke o odredjivanju lokacije za izgradnju Katoličke crkve u Drvaru,
 21. Izvještaj o radu neprofitnih organizacija:

a) Udruženja stočara, proizvodjača mlijeka i mesa “Feniks” Drvar,

b) Udruženja likovnih umjetnika Drvar,

c) Fudbalske škole Drvar i

d) Moto kluba “Grizzly” Drvar, i

   22. Tekuća pitanja.

Sjednica je održana iz dva djela. Prvi dio održan je 26.06.2017.godine i tom prilikom je razmatran Prijedlog odluke o odobravanju zaduženja opštine Drvar. Ovom Odlukom Vijeće je dalo saglasnost na kreditno zaduženje u iznosu od 500.000 KM. Kredit će se koristiti za izmirenje preostalog djela obaveza po osnovu uplate poreza i doprinosa za zaposlene u opštinskim službama uprave i za neizmirene obaveza prema dobavljačima. Sredstvima iz budžeta opštine navedene obaveze se ne mogu izmiriti radi čega se mora pristupiti postupku zaduženja opštine. Odbornici-vjećnici razmatrali u i usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar. Dosta rasprave izazvao je Prijedlog poslovnika o radu Opštinskog vijeća. Novina je što je ovim Poslovnikom predviđeno da Vijeće pored predsjednika i zamjenika ima još jednog zamjenika, a takođe predviđeno da se kao stalno radno tijelo formira Komisija za izbor i imenovanja i administrativne poslove i to od odbornika, a do sada se ova komisja imenovala povremeno prema potrebi. Uvedene su promjene vezane za dužinu trajanja diskusije. Trajanje izlaganja odbornika-vjećnika i drugih učesnika ne može biti duže od pet minuta, a predsjednika Kluba odbornika 10 minuta, u prvom izlaganju. Trajanje drugog izlaganja ne može biti duže od tri minuta. Novim Poslovnikom uvedene su još neke tehničke izmjene.

Nastavak 5. sjednice Opštinskog vijeća održan je 05.07.2017.godine. Na samom početku odbornici SNS-a napustili su sjednicu uz obrazloženje da su nezadovoljni što se mnogi materijali dostavljaju pred sam početak sjednica. Na ovom nastavku sjednice nije bilo dodatnih materijala od strane opštinskih službi, nego samo dopis don Davora Klečine vezan za dosadašnje aktivnosti oko dobijanja saglasnosti za igradnju Katoličke crkve u Drvaru. Odbornici-vijećnici nakon kraćih diskusija usvojili su sljedeće tačke dnevnog reda:Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o izboru stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar, Prijedlog odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odredjivanju naknade vanjskim članovima stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar, Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Drvar, Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” u Drvaru, ova odluka se usvaja iz razloga kako je obrazložio načelnik Goran Broćeta, što je prošla odluka imala proceduralne greške i to se ovom novom odlukom sada ispravlja. Uz ovu, vezane su i tačke koje se odnose na Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost”, Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost”. Za vršioca dužnosti direktora Vrtića imenovana je Željka Krneta. Odbornici-vijećnici usvojili su i odluke o raspisivanju Oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora javne ustanove “Centar za kulturu i sport”, te Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u opštoj upotrebi, Prijedlog odluke o pristupanju izradi katastra zemljišta i digitalizaciji planova na dijelu područja opštine Drvar, Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. – 31.03.2017. godine, Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2018-2022. godina., ovo iz razloga što se važeća Strategija ne može minjenjati jer je ona kao takva uklopljena u Strategije koje se rade na nivou Kantona i Federacije BiH. Odbornici-vijećnici su se upoznali i sa Informacijama koje se odnose na stanje saobraćajne signalizacije kao i o snabdjevanju električnom energijom za prvih šest mjeseci tekuće godine, a usvojili su Izvještaj o radu Ispostave za zapošljavanje za 2016.godinu. Sa dnevnog reda je skinut Izvještaj Udruženja stočara, proizvođača mlijeka i mesa “Feniks”, jer se niko od predstavnika nije pojavio na sjednici, dok su Izvještaji Udrženja likovnih umjetnika, Fudbalske škole i Moto kluba “Grizzly” usvojeni.

Tačka koja je pobudila najviše interesovanja odnosila se na Informaciju o realizaciji Programa rada OV za 2017.godinu vezano za tačku: Prijedlog odluke o određivanju lokacije za izgradnju Katoličke crkve, a na inicijativu odbornika-vijećnika Stijepe Vukančića ova tačka je stavljena na dnevni red.Kada je razmatrana ova problematika sjednici su prisustvovali po ovlašćenju predsjednika Vlade Kantona 10 ispred ministarstva pravosuđa i uprave Ivica Ćosić i i spred ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10 Snježana Vukadin. Kroz diskusije većine odbornika-vijećnika naglašeno je da su odbornici SNS-a zbog ove tačke napustili sjednicu. Zajednički stav svih diskutanata je da se kroz dijalog i korak po korak bez ikakve prisile ovaj dugogodišnji problem može riješiti. Zbog toga je i zaključeno da se zadužuje načelnik da u roku od 60 dana iznađe pored lokacije koju je Vlada Kantona 10 dodjelila Odlukom iz 2002.godine, iznađe još dvije lokacije u užem djelu grada za izgradnju Katoličke crkve i prijedloge dostavi Opštinskom Vijeću na konačno razmatranje i usvajanje.

EKONOMSKO JAČANJE POVRATNIKA

U okviru Regionalnog stambenog projekta (RHP), šezdeset osam korisnika povratnika u šest opština u BiH dobiće pomoć za održivost u okviru projekta “Integrisana podrška raseljenim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hecegovini, Crnoj Gori i Srbiji”, koji provodi CRS donatorskim sredstvima Biroa za populaciju, izbjeglice i migracije Vlade SAD-a i uz sufinasiranje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i samih opština u kojima se provodi projekat.

Tim povodom u ponedjeljak 5.juna 2017.godine u opštini Drvar potpisan je tripartitni ugovor o dodjeli pomoći za 11 izabranih korisnika. Prilikom potpisivanja ugovora, načelnik opštine Goran Broćeta izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim uspješnom saradnjim sa CRS i naglasio potrebu nastavka ovakve i slične saradnje posebno iz razloga razvoja poljoprivredne proizvodnje kao jednog, od u posljednje vrijeme, glavnih načina obzbjeđivanja egistencije za mnoge mještane Drvara.

Od 11 korisnika ove pomoći , četiri su dobila steone junice, jedan priključak za traktor, a šest će koristiri novčanu pomoć. Ukupna vrijednost projekta je 35.957 KM. Nakon potisivanja ugovora o daonaciji tokom juna uslijediće isporuka pomoći za korisnike, te radionice iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, a koje se odnose na nove tehnologije u proizvodnji voća i povrća, plasteničkoj proizvodnji, preradi mlijeka u uslovima seoskih domaćinstava, te značaju registracije poljoprivrednog gazdinstva. Bitno je istaći da opština Drvar u ovom projektu učestvuje u tehničkom i finansijskom smislu, i samim tim je povećan i broj korisnika koji su podržani u svom ekonomskom osnaživanju.

OBILJEŽENA 73. GODIŠNJICA SLOMA FAŠISTIČKOG DESANTA NA DRVAR

Prigodnim manifestacijama u četvrtak 25. maja na Spasovdan, na svečan način je obilježena 73. godišnjica sloma fašističkog desanta na Drvar.

Delegacije opština Drvar i Istočni Drvar, predstavnici brojnih antifašističkih udruženja, političke stranke i delegacije gradova iz okruženja položile su svježe cvijeće i vijence na ostatke porušenog Spomenika žrtvama fašističkog terora, dok je na platou ispod Titove pećine u sklopu Spomen-kompleksa “25 maj 1944” održan kulturno zabavni program.

Prisutnima se prigodnim govorom obratio načelnik opštine Drvar Goran Broćeta, koji je istakao značaj antifašističke borbe drvarskog naroda u Drugom svjetskom ratu , i herojske žrtve koje se ne smiju zaboraviti.

Takođe, na platou pod Titovom pećinom prisutnima su se obratili i brojni predstavnici antifašističkih udruženja.

Na ovoj svečanosti najboljim učenicima generacije završnih razreda srednjih škola načelnik Broćeta uručio je prigodne nagrade.

I ove godine Titovu pećinu su posjetila brojna udruženja i pojedinci poštovaoci antifašističke – slobodarske borbe iz Drugog svjetskog rata.

DAN OSNOVNE ŠKOLE “DRVAR”

Osnovna škola “Drvar”u ponedjeljak 15. maja 2017. godine obilježila je svoj dan.

Učenici, učitelji i njihovi gosti na prigodan način proslavili su Dan škole. Brojnim prigodnim tačkama gdje su učenici pokazali svoje talente u recitacijama, skečevima, pjesmama, oduševili su sve prisutne.

Po tradiciji obilježavanju Dana škole, odazvali su se i brojni penzionisani radnici i bivši direktori ove obrazovne ustanove.

Proslavi Dana škole prisustvovali su i načeknik opštine Goran Broćeta i predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić.

Posjeta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

Na inicijativu i poziv načelnika opštine Drvar Gorana Broćete u jednodnevnoj posjeti Drvaru u srijedu 12.aprila ove godine, boravio je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milan Dunović.

Na ovaj način željeli smo da potpredsjednika Dunovića upoznamo sa stanjem i problemima sa kojima se susreće ova povratnička opština, istakao je načelnik Broćeta, nakon sastanka kojem su prisustvovali i predsjenik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i delegat u Doma naroda FBiH Mile Marčeta.

U izjavi za medije nakon sastanka potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović je istako da je upoznat sa teškim materijalnim položajem kako građana Drvara tako i same opštine, te stanjem u budžetu sa kojim se ne mogu pokrivati dugovanja posebno prema poreskoj upravi. Iako se u takvim situacijima očekuje da Kanton uradi određenu konsolidaciju budžeta, ali do toga nije došlo, očito nije bilo sluha od nadležnih, rekao je potpredsjenik Dunović.

Pokušaćemo nastavio je Dunović, da organizujemo sastanak predstavnika Drvara sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem, kako bi se donekle premostili finansijski problemi opštine. Takođe, kao jedan od koraka sa kojima ću pokušati pomoći opštini Drvar je vezan za realizaciju projekata kod međunarodnih institucija, a posebno kada je upitanju obnova Dječijeg vrtića, jer Drvar sa ovim brojem djece zaslužuje da ima jednu takvu ustanovu, istako je potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović prilikom posjete drvarskoj opštini.