DRVAR DOBIO VATROGASNO VOZILO

Ranije dogovorena pomoć grada Banja Luka opštini Drvar u isporuci jednog vatrogasnog vozila juče je i realizovana. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić uručio je ključeve vatrogasnog vozila načelniku opštine Drvar Goranu Broćeti.

Zahvaljujući se na ovom vrijednom poklonu Broćeta je istako da će ovo vozilo biti veoma zanačajno za drvarsku opštinu zbog čestih požara naročito u ljetnom periodu, a posebno iz razloga što u budžetu nema dovoljno sredstava da bi se nabavilo novo vatrogasno vozilo. Načelnik Drvara posebno se zahvalio gradonačelniku Radojičiću i gradskoj upravi na razumjevanju i ovoj velikoj pomoći.

DANI DRVARSKE DRENJINE

Tradicionalna 16. Privredno-turistička manifestacija “Dani drvarske drenjine” održana je u subotu 14.10.2017.godine na platou Spomen kompleksa Muzej “25.maj”.

Ovogodišnju “Drenjijadu” otvorio je načelnik opštine Goran Broćeta, a prisutnima su se obratili i Zoran Pećanac, predsjednik Udruženja “Drvarska drenjina” i jedan od idejnih tvoraca ove manifestacije, a u ime Vlade Kantona 10 pozdravne riječi uputio je i ministar privrede Miloš Bauk.

Manifestacija je okupila veliki broj izlagača, a na bogatim štandovima ponuđeni su raznorazni proizvodi od drenjine, u prvom redu rakija drenja, zatim sok-imber, razni likeri, pekmezi i ostale prerađevine od ove, nadaleko čuvene voćke.

Na ovoj manifestaciji učešće su uzeli i izlagači zdrave hrane i eko proizvoda iz drugih opština BiH i okruženja. Na ovaj način “Drenjijada” je potvrdila svoj sajamski karakter kao regionalna manifestacija sa jedinstvenim autentičnim drvarskim proizvodom od drenjine.

Među gostima iz cijele BiH i regije bili su i brojni predstavnici bh.političkog i javnog života, kao i dragi gosti iz Bačke Palanke, Iriga, Nikšića, Laktaša, Srpca, Gradiške, susjednih opština i drugih mjesta.

Među gostima je bila i nekad veoma popularna pop pjevačica Ismeta Dervoz koja je ispred Vijeća Evrope u subotu učestvovala u radu radionice koja je održana u Radničkom domu-Domu kulture, a potom je sa mladima Drvara koji učestvuju u realizaciji projekta “Jačanje položaja mladih u lokalnim zajednicama” obišla “Drenjijadu”.

Organizatori manifestacije su opština Drvar i Udruženje “Drvarska drenjina” i JU “Centar za kulturu i sport”.

U bogatom kulturno zabavnom programu učestvovala su kulturno u mjetnička društva iz Glamoča, Brezičana, Krajišnika, domaćin KUD”Mira Lukač”, te pjevačke grupe “Kapi zavičaja, “Zvuci Klekovače”, dvije učenice iz Petrovca sa etno pjesmama.

Svoj doprinos ovoj manifestaciji da li su i čenici Osnovne i Srednje škole kroz brojna takmičenja u ispijanju soka od drenjine, jedenju krofni i drugim proizvodina od drenjine, likovne radove i uređene štandove posvećene drenjini, a zašta su dobili i priznanja koja im je uručio načelnik Broćeta.

OTVORENA GRADSKA BIBLIOTEKA

VEČE ZA PONOS I DUŠU

U subotu 23.septembra 2017.godine na svečan način otvorena u JU “Centar za kulturu i sport”-Radnički dom, Gradska biblioteka. Povodom ovog značajnog događaja u holu Radničkog doma priređena je izložba “Sjećanje i stavrnost” “Drvar -grad koji je opstao”, a u kino sali prikazan je dokumentarni film “Nebo od lišća, jastuk od kamena”. Autor izložbe i filma je naša sugrađanka koja živi i radi u Beogradu, istoričarka i književnica Biljana Popović. Svečanost je otvorio v.d.direktora JU”Centar za kulturu i sport” Nebojša Jovičić.

U prigodnim govorima, koji su bili nadahnuti ovim izuzetnim kulturnim događajima, a kojima se od zaborava pokušava istrgnuti i kultura i jezik i pismo-ćirilica, kako reče načelnik opštine Goran Broćeta, te naglasi da je skromni fond biblioteke od 5.000 knjiga za sada dovoljan , ali da nam je stalni zadatak da postepeno povećavamo ovaj fond i tako čuvamo istoriju srpskog naroda. Izložba i film poslužiće mi, naglasio je Broćeta kao dodatni argumenti o tome koje srpski narod i kolika je bila žrtva ovog naroda u proteklom periodu, posebno u današnje vrijeme kada je na sceni revizija istorije i svega onog što je vezano za srpski narod.

Nedavno ustoličeni vladika Bihaćko-petrovačke eparhije gospodin Sergije naglasio je da biblioteka predstavlja duhovnu i kulturnu izgradnju našeg naroda, jer bibliotekom se čuva naše pismo, naša ćirilica, jer sve to naša istorija, naša crkva i vjera pravoslavna.

Stevan Banjac predsjednik Udruženja Drvarčana u Beogradu, istako je da je poziv za popunu biblioteke stalno otvoren i da svi svojim skromnim prilogom-nekom novom knjigom možemo za kratko vrijeme obogatiti biblioteku.

Na prigodan način i biranim riječima prisutnima se obratila književnica i istoričarka Biljana Popović koja je istakla da je prije 26.godina snimila dokumentarni film o Srbima koji su ubijeni od strane ustaškog režima i o tome šta se dešavlo te 1941.godine. Ona je posebno naglasila da ponavljanje zločina traje i danas, ali u drugoj formi i to kroz gušenje srpskog jezika, pisma i kroz puko preživljavanje. Na kraju je pozvala sve prisutne da minutom ćutanja odaju počast 13-torici poginulih srpskih boraca na Klekovači u ljeto 1995.godine.

Ovaj izuzetni kulturni događaj potpomogli su Udruženje Drvračana u Beogradu, uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije i opština Drvar, a uz blagoslov Njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-petrovačke eparhije gospodina Sergija.

POLOŽAJ MLADIH U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

U periodu od 13-16. septembra ove godine u Neumu je održan seminar čiji je organizator bila međunarodna organizacija COUNCIL OF EUROPE – SAVJET EVROPE. Tema seminara bila je “Jačanje položaja mladih u lokalnim zajednicama-podeljene opštine u Bosni i Hercegovini”. Na seminaru je učestvovalo 14 opština, među kojima je bila i naša opština.

Predstavnici opštine Drvar bili su Željko Papak i Jelena Dešić. Učesnici seminara su prošli edukaciju o provođenju projekata koje finansira Savjet Evrope, stekli znanja i veštine koje će im biti od koristi za pisanje i implementaciju projekata.

U narednom periodu predstavnici naše opštine radiće na idejnom projektu zajedno sa predstavnicima susednih opština Bosanski Petrovac i Drinić, a u decembru će u Sarajevu biti predstavljen zajednički projekat ove tri opštine.

PREDSTAVNICE DRVARA NA “EKOBIS-u”

Privredna komora USK organizovala je 15. Međunarodni sajam ekologije “EKOBIS 2017” koji se održao u Bihaću od 14 do 16. septembra 2017. godine. Na sajmu je učešće uzela i naša opština zajedno sa opštinama Bosanski Petrovac, Petrovac i Istočni Drvar, a u okviru promocije projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje pokretanjem međuentitetske i međuopštinske saradnje opština Bosanski Petrovac, Drvar, Istočni Drvar i Petrovac” koji je podržan od strane Savjeta Evrope.

Prema projektu jedna od predviđenih aktivnosti bila je da žene iz pomenutih opština kojima su dodjeljeni plastenici učestvuju na sajmu. Žene, korisnice plastenika, su na ovom sajmu promovisati svoje proizvode koje su proizvele u plastenicima i na svojim poljoprivrednim imanjima, a usput i prodati nešto od njih.

Utisak korisnica iz ove četiri opštine je da je ovo bilo dobro iskustvo za njih te su ostvarile i brojne kontakte koje će dalje iskoristiti u plasmanu svojih proizvoda. Napomenimo i da je kao sljedeća aktivnost u projektu predviđeno i učešće korisnica na sajmu u Banjaluci koji će se održati u novembru, a sam projekat će se okončati u decembru 2017. godine.

ŠESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D n e v n i       r e d

   1. Usvajanje Zapisnika sa I i II dijela 5. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, održane 26.06. i 05.07.2017. godine,

   2. Informacija o realizaciji zaključaka sa I i II dijela 5. sjednice Opštinskog vijeća Drvar,

   3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za period 01.01.-30.06.2017. godine,

   4. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,

   5. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. – 30.06.2017. godine,

   6. Prijedlog odluke o uslovima, vrstama i načinu prodaje roba na stolovima i štandovima na tržnicama, javnim i drugim površinama na području opštine Drvar,

   7. Prijedlog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Drvar,

   8. Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar,

   9. Prijedlog odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjedjenja javnih stambenih rješenja”,

   10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Statuta Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   12. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   13. Prijedlog rješenja o imenovanju Privremenog upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Drvar,

   1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Statut Javne ustanove Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” Drvar,

   2. Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanju Oglasa za imenovanje člana Skupštine JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   4. Prijedlog rješenja o imenovanju Privremenog nadzornog odbora JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanje Oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar,

   6. Razmatranje Inicijative odbornika Bojana Bosnića i

   7. Tekuća pitanja.

Šesta sjednica Opštinskog vijeća održana je 14.09.2017.godine. Predloženi dnevni red izazvao je dosta rasprave. Odbornici -vijećnici SNS-a tražili su da se izvrši dopuna dnevnog reda, ali taj prijedlog nije dobio potrebnu većinu, jer se kako je istaknuto na sjednici radilo o tačkama koje ne traže hitnost razmatranja. Predložene tačke odnosile su se na informacije o stanju gradske deponije, požarima, postupku stečaja JP Gradsko groblje i informaciju o postuku likvidacije “Finvesta”. Takođe, ispred HDZ-a BiH Stijepo Vukančić tražio je da se rasparvlja o zaključku sa prošle sjednice OV u vezi lokacije za Katoličku crkvu, te da se sa dnevnog reda skine 8.tačka a koja se odnosila na Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar. I ovi prijedlozi nisu usvojeni, jer još nije protekao rok od 60 dana kako je zaključeno na prošloj sjednici OV u vezi katoličke crkve, a drugi prijedlog jednostavno nije dobio potrebnu većiniu, pa se počelo sa radom po predloženim dnevnom redu.

Razmatrajući izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01.-30.06.2017.godine, načelnik opštine Goran Broćeta istako je da nikad do sada nije bio manji priliv sredstava, ali da se i pored toga, odgovornim odnosom smanjio ukupni dug prema dobavljačima i poreskoj upravi i takva praksa će se i ubuduće nastaviti, uz konstataciju da se očekuje poboljšanje priliva sredstava.

Najviše rasprave izazvao je Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine Drvar. U ime predlagača kluba odbornika DNS-a Nikica Bosnić naglasio je da se proglašenjem 27.jula za Dan opštine vraća značaj samom datumu i onome što on simbolizira, te se tako nastavlja kontinuitet opštine Drvar, jer svjedoci smo da je na sceni pokušaj revizije istorije, pojava neofašizma i neonacizma i obezvređivanje antifašističkih tekovina, te je ovaj datum potrebno zaštiti i na ovaj način. Istorijska je činjenica da je u Bosni i Hercegovini u Drvaru počeo ustanak, kada je narod Drvara 27.jula 1941.godine u porobljenoj Evropi organizovao ustanak protiv fašizma, najvećeg zla 20-tog vijeka i tako se svrstao u red onoh naroda i gradova čija su imena svjetlim slovima upisana u istoriju.

Odbornik-vijećnik Stijepo Vukančić iznio je svoj stav protiv ovog dana te su on i Berislav Bošnjak iz HDZ-a 1990 napustili salu. Takođe, protiv ovog datuma bio je i odbornik-vijećnik Milan Balaban. Učestvujići u raspravi načelnik Broćeta kao i odbornik-vijećnik Nikola Materić naglasili su značaj ovog datuma za srpski narod pogotovo danas kada se na mnogim područjima uskrajućuju prava srpskom narodu, a posebno ističući da kada se dizao ustanak ljudi su sa iskrenim uvjerenjima išli u borbu protiv fašizma.

Prilikom glasanja 13 odbornika-vijećnika bilo za Nacrt odluke o proglašenju Dana opštine, dva su bila protiv, a dva kako je naprijed istaknuto napustili su salu prilikom rasprave i glasanja.

Uz manje rasprave usvojene su i ostale tačke dnevnog reda, a prihvaćena je i Inicijativa odbornika Bojana Bosnića o zaštiti izvorišta na području opštine Drvar, uz zaključak da se pokrene postupak za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta.

VIJENCI I SVIJEĆE ZA 13.SEPTEMBAR

Jedan od najtužnijih dana u istoriji Drvara je 13.septembar. Tog dana 1995.godine kompletno stanovništvo Drvara moralo je napustiti svoj grad, jer su ih vojno protjerali pripadnici hrvatske vojske. Ovaj dan ostaće u vječnom sjećanju svih Drvarčana kao opomena na dan kada su morali napustiti svoje kuće i otići u izbjeglištvo. Dobar dio Drvarčana se vratio na svoja ognjišta, ali mnogi su se rasuli po svijetu i tamo su iz raznoraznih razloga, ostali da žive, ali i da uvijek nose u srcu svoj zavičaj. Tako i danas mnogi od njih u mislima će se prisjećati tog tužnog dana i negdje u daljini zapaliti svijeće za sve poginule svoje Drvarčane.

Delegacija opštine Drvar na čelu sa načelnikom Goranom Broćetom i predstavnici političkih stranaka, položili su vijence i cvijeće na spomen Krst koji se nalazi na Guvnu. Sveštenici drvarske eparhije služili su pomen-parastos za poginule Drvarčane.

POČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA

Za sve prvačiće priređen je prigodni program, a direktor Osnovne škole “Drvar” Svjetlana Dodig svim učenicima zaželjela je srećan početak nove školske godine.

Načelnik opštine Goran Broćeta koji zbog ranije preuzetih obaveza nije bio prisutan na ovoj svečanosti, putem predstvanika opštine pomoćnika načelnika za Opštu upravu i društvene djelatnosti Brankice Milaković poručio je učenicima da im želi puno uspjeha u školi, a prvačiće je darovao sa 100 KM i prigodnim školskim priborom.

ODRŽAN 6. SABOR KRAJIŠKE PJESME

U četvrtak, 24.08.2017.godine u Drvaru je održan 6.Sabor krajiške pjesme.

Sabor je otvorio načelnik opštine Goran Broćeta obraćajući se i pozdravljajući prisutne.

Ovogodišnjem Saboru prisustvovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i na opšte zadovoljstvo i radost prisutnih takođe obratio im se prigodnim govorom.

Kao i svih godina prije i ove godine, pokrovitelj Sabora bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a medijski sponzor Radio Televizija Republike Srpske.

Pred nekoliko hiljada okupljenih građana ljubitelja krajiške pjesme nastupili su brojni eminetni izvođači kao i amateri pjevači koji su na ovaj način sa ponosom prezentovali srpsku krajišku pjesmu i kulturu.

Ovoj manifestaciji kojom se njeguje tradicija srpske krajiške pjesme prisustvovao je i Nikola Špirić inicijator i pokretač održavanja Sabora u Drvaru.

Ovom 6.Saboru krajiške pjesme prisustvovali su i brojni gosti iz političkog i javnog života sa područja cijele BiH.

Prije početka Sabora, u zgradi Opštine Drvar održan je kraći radni sastanak na kojem se predsjednik Dodik upoznao sa stanjem i problemima ove povratničke srpske opštine. Načelnik Broćeta na ovom sastanku je ukazao na problematiku zapošljavanja i još uvijek teškog položaja srba i njihovog neravnopravnog položaja u Kantonu 10.

DELEGACIJA OPŠTINE VELIKA KLADUŠA POSJETILA DRVAR

Delegacija Opštine Velika Kladuša, na čelu sa načelnikom Fikretom Abdićem – Babom je juče boravila u radnoj posjeti Opštini Drvar.

Cilj posjete je uspostavljanje privredne saradnje između ove dvije opštine i pokretanje određenih proizvodnji na teritoriji opštine Drvar. Nakon što je načelnik Opštine Drvar Goran Broćeta upoznao goste sa stanjem u Drvaru i mogućnostima pokretanja proizvodnje, te potencijalima koje opština Drvar ima, obe delegacije su obišle poslovne prostore u vlasništvu Opštine Drvar kao i Poslovnu zonu “Mlin”.

Nakon obilaska, delegacija Velike Kladuše je obećala konkretne korake po pitanju pokretanja proizvodnje kao i druge vrste saradnje. Posebno im je zanimljiv otkup i prerada voća i povrća (drenjina, šipurka, kleke…) Sama realizacija se očekuje do kraja ove i u toku naredne godine.