ŠEF MISIJE OSCE U BiH POSJETIO DRVAR

Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta danas se sastao sa šefom misije OSCE u BiH, ambasadorom Brusom Bertonom. Sastanku je prisustvovao i šef kancelarije OSCE u Drvaru Martino Bianki sa saradnicima.

Tom prilikom razgovaralo se o brojnim problemima koji su prisutni u ovoj lokalnoj zajednic, kao i o drugim problemima koji diretno utiču na ovu opštinu

Između ostalog bilo je riječi i o aktuelnoj migrantskoj krizi, pa je tim povodom načelnik Broćeta upoznao goste sa zaključcima sa nedavno održanog sastanka Bezbjednosnog vijeća opštine Drvar. Između ostalog, u zakčljučcima je istaknuta potreba da Vlada Kantona 10 što hitnije zauzme stav po pitanju priliva migranata u BiH, a sve u cilju preduzimanja potrebnih mjera radi zaštite građana, njihove imovine i institucija, kako na području opštine Drvar, tako i na području cijelog Kantona.

Pored toga ambasadora Bertona zanimala je promjena datuma obilježavanja Dana opštine. Načelnik Broćeta je naglasio da su građani Drvara a i on sam izuzetno ponosni na 27.juli kada je dignut ustanak protiv fašizma i da Drvar spada u rjetke gradove koji su se odmah uključili u borbu protiv fašizma i u toj brobi poginuo je veliki broj Drvarčana.

Takođe, razgovaralo se i o zvaničnim obilježjima u Kantonu 10 a koja nisu usklađena sa Ustavom Federacije BiH, zatim o gradnji katoličke crkve, o neizučavanju srpskog jezika u Glamoču, kao i od rugim problemima, ali i o pozitivnim pomacima koji su vidljivi. Izraženo je i zadovoljstvo održavanjem ovakvog sastanka.

OBILJEŽEN DAN ŠKOLE

U utorak 5.maja Osnovna škola”Drvar” proslavila je svoj Dan. Ovoj svečanosti prisustvovali su načelnik opštine Goran Broćeta, predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić, brojni gosti predstavnici privatnih i javnih preduzeća i ustanova, te bivši radnici ovog kolektiva, a koji su sada penzioneri.

Direktor Osnovne škole”Drvar” Svjetlana Dodig uz pozdravne riječi izrazila je i zahvalnost na podršci u organizovanju proslave Dana škole, a učenici su sa svojim učiteljima priredili bogat i raznovrstan kulturno zabavni program.

PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE NEDELJKO ČUBRILOVIĆ POSJETIO DRVAR

Danas je u radnoj posjeti Drvaru boravio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

U razgovoru sa načelnikom opštine Goranom Broćetom i predsjednikom Opštinskog vijeća Nikicom Bosnićem, upoznao se sa problemima sa kojima se susreće ova povratnička opština. Načelnik Broćeta zahvalio se na posjeti predsjedniku Čubriloviću , i izrazio očekivanja da će Srbi povratnici na ova područja imati podrušku i od predsjednika Čubrilovića i od svih organa vlasti Republike Srpske i Srbije kako bi srpski narod opstao. Posebno je naglašen problem neadekvatne zastupljenosti Srba u kantonalnim institucijama. Pored problema načelnik Broćeta istako i primjere realizovanih projekata i onih koji su u toku, kao i očekivanja dalje pomoći iz Republike Srpske i Srbije.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović izražavajući zadovoljstvo što je posjetio Drvar obećao je i dalju pomoć i podršku povratničkim opštinama. I on je ukazao na odnos Kantona 10 prema opština u kojima je srpsko stanovništvo većinsko i ujedno se zapitao kako međunarodna zajednica neukazuje na te probleme kada Srbi nemaju osnovna ljudska prava u mnogim segmentima, dok sa druge strane ta ista međunarodna zajednica Republiku Srpsku proziva za svaku malu stvar, a ovdje se neoglašavaju po pitanju prava Srba.

U okviru posjete Drvaru, predsjednik Čubrilović obišao je i prostorije Opštinskog odbora DNS Drvar i u kraćem razgovoru upoznao se sa aktivnostima ove stranke.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović sastao se i sa članovima AKUD-a “Mira Lukač”. Predsjednik ovog kulturno umjetničkog društva Radoslav Bosnić i predsjednik Skupštine Društva Predrag Letić zahvalili su se predsjedniku Čubriloviću na posjeti i iskazanoj pažnji za probleme ovog društva. Nedeljko Čubrilović obećao je pomoć AKUD-u “Mira Lukač” kroz nabavku materijala za radionicu KUD-a gdje bi se šile nošnje. Predsjednik Čubrilović je izrazio zadovoljstvo radom KUD-a posebno što okupljaju veli broj mladi Drvarčana i izbog toga je istako potrebu da se Društvu pomogne u njihovom radu.

SAVEZ SRPSKIH UDRUŽENJA “ZAVIČAJ”

U velikoj sali Doma kulture-Radnički dom u subotu 21.aprila odžana je osnivačka Skupština Saveza srpskih udruženja “Zavičaj”.

Ovom značajnom skupu prisustvovao je veliki broj zvanica iz javnog, političkog i društvenog života kao i crkveni velikodostojnici koje je predvodio episkop Bihaćko-petrovačke eparhije gospodin Sergije.

Predsjenik formiranog Udruženja Brane Pećanac istako je istorijski značaj osnivanja ove krovne organizacije za opstanak Srba na području Federacije BiH.

Posebno je bila nadahnuta i inspirativna besjeda eposkopa Sergija koji je istakao potrebu da se sakupljamo na mjestima čiji identitet nosimo te da da zavolimo jedni druge i time i svoja ognjišta.

Pozdravljajući osnivanje Saveza srpskih udruženja “Zavičaj”, načelnik opštine Drvar Goran Broćeta naglasio je da besjeda episkopa Bihaćko-petrovačke eparhije gospodina Sergija sve nas podsjeća ko smo i u kom pravcu trebamo ići, jer nemamo više vremena iz razloga što nam odlazi veliki broj porodica i to se mora zajedničkim snagama zaustaviti.

Ovom proglašenju Saveza srpskih udruženja “Zavičaj” prisustvovao je veliki broj zvanica iz Srbije među ostalima i Miodrag Linta zamjenik predsjenika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije i koji je u svom govoru istako da je strateški cilj opstanak Srba na ovim prostorima. Među gostima bila je i Marija Bakoč generalni konzul Srbije u Mostaru kao i mnogi drugi.

Tu su bili i zvanični predstavanici vlasti iz Republike Srpske, predstvnici u organima vlasti Federacije BiH i Kantona 10, susjednih opština, predstavnici srpskih udruženja sa područja FBiH i brojni drugi gosti iz javnog, kulturnog i privrednog života.

Osnivanje Savetza srpskih udruženja “Zavičaj” podržao je u svom govoru i Marko Aćić generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske, a pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica RS Radovan Grajić naglasio je da Vlada Republike Srpske i predsjednik Milorad Dodik daju punu podršku svakom radu koji je na zaštiti svog naroda.

Osnovna poruka svih sagovornika, a bilo ih je jako puno na ovom skupu, je potreba očuvanja srpskog naroda, srpskog jezika i idntiteta na ovim područjima. I u samoj Zavičajnoj inicijativi istaknuto je istorijska potreba donošenja Dekleracije o zaštiti i očuvanju srpskog naroda, a koju treba da usvoje Republika Srpska i Srbija.

GOSTI IZ SRBIJE KOD NAČELNIKA BROĆETE

USKORO KONZULARNI DANI U DRVARU

U subotu, 21.aprila Miodrag Linta zamjenik predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Sukpštini Srbije, Marija Bakoč generalni konzul Srbije u Mostaru, Miloš Šašić predsjednik koalicije Udruženja izbjeglih Srba u Srbiji, posjetili su opštinu Drvar i tom prilikom sastali se sa načelnikom Goranom Broćetom.

Načelnik Broćeta goste iz Srbije upoznao je položajem Srba u Drvaru i Kantonu 10, kao i o trenutnoj političkoj i ekonomskoj situaciji na ovim prostorima.

U razgovoru je bilo riječi i o utrošku sredstava koje je Srbija dodjelila opštinama u Federaciji BiH u kojima žive Srbi, te je istaknuto da će se uskoro prići realizaciji djela tih sredsta kroz projekat asfaltiranja putnih pravaca.

Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije Miodrag Linta istakao je potrebu nastavka sardanje, posebno sa aspekta poboljšanja položaja Srba u Drvaru i Kantonu 10 kao i na području cijele Federacije BiH gdje god ima Srba.

U ovim razgovorima načelnik Broćeta istakao je da se uskoro završavaju svi radovi na rekonstrukciji i obnovi Dječijeg vrtića. Drvar će nakon rata ponovo imati jednu ustanovu namjenjenu najmlađim sugrađanima, a sredstva za obnovu su obezbjeđena iz više izvora, a najveći dio stigao je iz Republike Srpske.

Konzul Srbije u Mostaru Marija Bakoč istakla je da će se uskoro nakon završetka potrebne procedure početi sa konzularnim danima u Drvaru. Na taj način, naglasila je konzul Marija Bakoč, građani Drvara i okolnih mjesta moći će na lak i jednostavan način da podnose zahtjeve za srbijansko državljanstvo kao i da rješavaju i sva ostala prava koja su za njih značajna. Na ovaj način će se obavljati svi poslovi do zvaničnog otvaranja konzularne kancelarije za koju je odluka još uvijek aktuelna.

Ovom sastanku prisustvovao je i načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša.

DEVETA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Dnevni   red

 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 06.02.2018. godine,

 2. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.12.2017. godine,

 3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2017. godinu,

 4. Prijedlog odluke o ustanovljavanju javnih priznanja koja dodjeljuje Opština Drvar,

 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Opštine Drvar,

 6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar za period 2018-2038. godine,

 7. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi,

 8. Prijedlog odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi,

 9. Prijedlog odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, naziva ulica i trgova, načinu odredjivanja kućnih brojeva i označavanju zgrada kućnim brojevima na području opštine Drvar,

 10. Prijedlog odluke o utvrdjivanju prosječne konačne gradjevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Drvar za 2018. godinu,

 11. Prijedlog odluke o visini naknade za m2 šumskog, gradjevinskog i poljoprivrednog zemljišta koje se ekspropriše u opštini Drvar za 2018. godinu,

 12. Prijedlog odluke o potvrdjivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 13. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina bivšeg Dječijeg vrtića koje su u posjedu, sa pravom raspolaganja Opštine Drvar, Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar,

 14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanja članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar,

 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar za donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i načinu rada,

 16. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 17. Prijedlog zaključka o odredjivanju visine naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 18. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar,

 19. Prijedlog zaključka o odredjivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Drvar,

 20. Prijedlog zaključka o preporuci Srednjoj školi Drvar za uvodjenje obrazovanja III stepena – zvanje bravar i stolar u školskoj 2018/19. godini,

 21. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2017. godinu,

 22. Izvještaj o radu neprofitnih organizacija i udruženja gradjana – korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu:

  • Izvještaj o radu Crvenog krsta Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu AKUD-a „Mira Lukač Drvar“ za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Udruženja ABNOR 1941-1945. za 2017. godinu

  • Izvještaj o radu Karate kluba „Drvar“ za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Fudbalske škole Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Udruženja balotaša „Soko“ Drvar o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Opštine Drvar za 2017. godinu i

 1. Informacije o realizaciji Odluke o raspisivanju konkursa za izradu idejnog rješenja za izgradnju Spomenika palim borcima i civilnim žrtvama rata 1991-1995. godine i

 2. Tekuća pitanja.

 

U četvrtak 12.04. održan je nastavak rada devete sjednice Opštinskog vijeća, a koja je prekinuta 27.03. zbog neodostatka kvoruma.

Na nastavku se počelo sa drugom tačkom dnevnog reda, a koja se odnosila na Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.12.2017.godine.

Predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić je predložio da se priđe pojedinačnom glasanju, jer je to na prvom djelu sjednici tražio Klub odbornika SNSD-a, izrazivši sumnju u regularnost glasanja u vezi pomenute tačke dnevnog reda.

Odbornici iz reda SNS-a izrazili su sumnju da se na taj način krši Poslovnik o radu Opštinskog vijeća. Nezadovoljni obrazloženjem predsjednika Bosnića koji je istako da nije došlo do povrede Poslovnika, odbornici SNS-a naspustili su sjednicu Opštinskog vijeća. Da nije došlo do kršenja Poslovnika detaljnije je obrazložila i sekretar OV Nena Bosnić.

Nakon toga se prišlo pojedinačnom glasanju i Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.12.2017.godine je usvojen.

Ostale tačke dnevnog reda su uglavnom usvojene bez većih primjedbi. Odbornici-vijećnici razmatrali su i Izvještaje o radu neprofitnih organizacija i udruženja građana-korisnika budžetskih sredstava za 2017.godinu.

Prilikom razmatranja Izvještaja o radu Crvenog krsta Drvar za 2017.godinu zaključeno je da se Izvještaj vrati i dopuni završnim računom.

Razmatrajući Izvještaj o radu AKUD-a “Mira Lukač”, odbornici-vijećnici su prihvatili izvještaj uz zaključak da se svi relevantni društveno odgovorni subjekti uključe u aktivnosti podrške i pomoći ovom za Drvar značajnom kulturnom udruženju, kako bi se pomogao rad AKUD-a, a time i očuvali običaji i kulturna tradicija ovog kraja.

APRILSKO UREĐENJE GRADA

I ove godine povodom 1.aprila Dana uređenja grada, zaposleni u opštini Drvar izašli su u utorak 03.aprila kako bi prostor oko zgrade Opštine te površine na Spomeniku palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru grada očistili i uredili.

Ove aktivnosti postale su tradicija da se povodom 1.aprila Dana uređenja grada organizuje čišćenje i proljetno sređivanje površina oko zgrada i parkova.

Svoj doprinos pored Omladinske organizacije dali su i pojedini građani koji su uređivali prostore oko svojih zgrada i kuća.

Oni koji nisu bili u mogućnosti da tog dana učestvuju u čišćenju grada te aktivnosti mogu provoditi tokom čitavog aprila kako bi svi zajedno mogli uživati u čistijem i zdravijem okruženju.

PARKOVSKO DRVEĆE U ALEJI

Članovi Omladinske organizacije “Drvar” u saradnji sa JP”Komunalac” i građanima , u ponedjeljak 02.aprila posadili su oko 160 sadnica parkovskog drveća u Aleji Slavka Rodića. Ove sadnice je ŠG”KLEKOVAČA-POTOCI” Istočni Drvar, povodom Svjetskog dana šuma poklonilo opštini Drvar.

Načelnik opštine Goran Broćeta se zahvalio Šumskog gazdinstvu iz Istočnog Drvara na sadnom materijalu i istako da je i ovo jedan od načina da se ukaže na značaj šuma i potrebu očuvanja prirodnog bogatstva.

POTPISAN UGOVOR ZA NABAVKU DEVET PLASTENIKA

POTPISAN UGOVOR ZA NABAVKU DEVET PLASTENIKA

Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta, predsjenik Udruženja poljoprivrednika Mirjana Pećanac, danas su (29.03.) potpisali ugovor sa predstavnikom IFAD-a (međunarodni fonda za razvoj ) Smailom Toromanovićem za nabavku devet (9) plastenika. Ovi plastenici su namjenjeni drvarskim poljoprivrednicima i nabavi će se po principu 40 odsto grant IFAD-a, 40 odsto učešće opštine i 20 osto učešće poljoprivrednika. Prema dogovoru do realizacije ovog projekta doćiće u slijedeća dva mjeseca.

Prilikom potposivanja ugovora za nabavku plastenika, načelnik Broćeta izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa IFAD-om i najavio nastavak saradnje. Dogovoreno je da se uskoro radi na projektima izgradnje lokalne infrastrukture (putna mreža, kanalizaciona mreža, uređenje pijace i slično) zavisno zašta se lokalna zajednica odluči, i to po principu da IFAD obezbjedi grant od 70 odsto, a preostalo opština.

STIPENDIJE ZA 27 STUDENATA

Opština Drvar, na inicijativu načelnika Gorana Broćete, stipendiraće sve studente koji su ispunili uslov i redovno upisali narednu godinu studija.

Njih 27 u petak su potpisali ugovore o stipendiranju. Stipendije u iznosu od po 100 KM bi će im isplaćene u deset jednakih rata.

Načelnik Broćeta obraćajući se studentima prilikom potpisivanja ugovora, istakao da se na ovaj način žele zadržati mladi i obrazovani kadrovi koji će doprinjeti razvoju Drvara. Cilj nam je da pokažemo da opština misli na mlade ljude i na taj način ih stimulišemo da se vrate u Drvar, jer ovdje ima života i budućnosti za sve, naglasio je Broćeta.

Ovi mladi ljudi koji su dobili stipendije, nisu krili svoje zadovoljstvo ne samo zbog materijalnog aspekta koji stipendija donosi, nego i zbog činjenice da se na ovakav način pokazuje da se rad i trud cijene i da se na ove mlade akademske građanine misli i računa u budućem periodu razvoja Drvara.

Opština Drvar, pored ovih 27 stipendira i troje studenata koji imaju stipendije od prošle školske godine, i za ove namjene ukupno će se iz budžeta izdvojiti 30.000 KM.