NAGOMILANI PROBLEMI “KOMUNALCA”

Juče je u zgradi opštine Drvar održan još jedan od niza sastanaka na kojem se razmatrala problematika poslovanja JP “Komunalac”.

Načelnik opštine Dušica Runić, predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i pomoćnik opštinskog načelnika za privredu, finansije i inspekcijske poslove Milorad Đapa ukazali su na činjenicu da je “Komunalac” javno preduzeće koje mora kroz svoje redovno poslovanje ostvarivati dobit, a ne očekivati da opština rješava nastale probleme i gubitak. Iako razumiju stanje i probleme, posebno poteškoće u kojima se nalaze zaposleni u “Komunalcu”, predstavnici opštine u prvom redu taržili su a to je bio i jedan o zaključaka da “Komunalac” izradi ekonomski elaborat u kojem će se navesti mjere za sanaciju gubitaka i put ka ostvarivanju dobiti.

Predstvnici “Komunalca” bivši i sadašnji direktori Milutin Lukač i Mirko Tomić te predsjednik Sindikata Tomislav Dugonjić pokušali su da istaknu da im je jedan od najbržih načina izlaska iz krize povećanje cijena komunalnih usluga u prvom redu vode kao i podizanje kredita gdje će im garant biti opština Drvar kako bi izmirili kroz reprogram obaveze prema Poreskoj upravi, a dug iznosi više od 820.000 KM. Oni su istakli da su brojne dužnike i tužili ali da to sporo ide i da Sud dosta sporo rješava te predmete, istakli su da im jedan od najvećih dužnika Hotel “Drvar” sa dugom od oko 58.000 KM. Problem su im i pravna lica koja ne rade, a ostavili su dugove. Tomić je naglasio da je ukupni dug pravnih lica oko 480.000 KM. Ukazali su i na probelm ogromnog gubitka pitke vode.

Od strane predstavnika opštine posebno načelnice Runić povećanje cijena nije naišlo na odobravanje i naglašeno je da bi to posebno kod građana koji uredno izmiruju svoje obaveze izavalo ogorčenje i vjerejatno da bi i oni prestali plaćati komunalne račune. Načelnica Dušica Runić naglasila je da povećanje cijena komunalnih usluga nije rješenje, nego da “Komunalac” napravi detaljan plan sanacije postojećeg stanja, te prijedlog mjera za povećanje prihoda, kao i da se kroz novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta izvrši preraspodjela radnika i na taj način uposle sve, a ne da neki rade dok drugi ne izvršavaju nikakve radne zadatke, takođe, neophodno je da se od strane “Komunalca” uradi tačna baza podata svih korisnika komunalnih usluga.

Pored toga upućen je i zajednički apel korisnicima komunalnih usluga da redovno izmiruju svoje obaveza, jer i to je jedan od načina da ovo preuzeće prebrodi dosta tešku poslovnu situaciju u kojoj se veće duže vrijeme nalaze.

OMLADINSKA BANKA DRVAR – PROMOCIJA POZIVA ZA DRUŠTVENE PROJEKTE MLADIH

Članovi Odbora Omladinske banke Drvar u petak, 15.marta 2019.godine, sa početkom od 13h organizuju prezentaciju u sali za sastanke Opštine Drvar. Na prezentaciji prisutni će biti upoznati sa detaljima Javnog poziva, o načinu prijave projekata, implementacije istog itd.
Prezentaciji mogu prisustvovati stanovnici naše opštine koji imaju između 17 i 35 godina a koji žele aplicirati na Javni poziv za društvene projekte mladih u 2019-oj godini.
Očekujemo Vas u što većem broju!

STAMBENO ZBRINJAVANJE

Danas je u opštini Drvar održan sastanak vezan za dogovor oko izrade glavnog projekta za dvije zgrade sa 55 stambenih jedinica.

Sastanku su prisustvovali Elfrid Lendo ispred Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Nebojša Dragišić projektantant “IG” Banja Luka, ispred Kantonalnog ministarstva rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih prisustvovao je Milan Mihaljević, a ispred opštine Drvar Srećko Divković i Dijana Rodić kao koordinari čiji je zadatak praćenje realizacije projekta kao i ostalih aktivnosti predviđenih Sporazumom o implementaciji projekta CEB II.

O svim aktivnostima i obavezama na izradi projektne dokumentacije i uvođenje projektanta u posao za usluge izrade investicijske i tehničke dokumentacije za dva objekta sa 55 stambenih jedinica više je govorio Elfrid Lendo, a Dijana Rodić upoznala je prisutne sa dokumentacijom kojom raspolaže opština Drvar, a vezano za realizaciju projekta.

Radi se o projektu CEB II a koji se odnosi na “Zatvaranje kolektivnih centara i alterantivnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”, koji zajednički realizuju Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Kanton 10 (Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih) i opština Drvar.

Predsjednik Opštinskog vijeća Drvar Nikica Bosnić pozdravio je učesnike sastanka i zaželio da se ovaj projekat što prije implementira i na taj način pomogne brojnim pojedicima i porodicama koje su bez adekvatnog stambenog smještaja.

ČESTITKA ZA DAN ŽENA

Svim dragim ženama, želim da čestitam 8.mart, Dan kada su nekih davnih godina, žene svojom snagom i odlučnošću uspjele da steknu ravnopravnost. Danas ovaj dan obično proslavljamo uz poneki cvijet i pažnju bližnjih, ali danas se sjetimo i onih žena koje nemaju nikoga da ih posjeti i obiđe. Učinimo jedan mali gest pažnje i obiđimo ih, njima će to puno značiti, a mi ćemo se bolje osjećati, jer žene su snaga i pokretač ovog društva.

SREĆAN VAM DAN ŽENA!

Načelnik opštine

Dušica Runić

ČETRNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Zapisnik sa 13. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 28.12.2018.godine i 03.01.2019.godine,

 2. Zapisnik sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 16.01.2019.godine,

 3. Informacija o realizaciji zaključaka sa 13. i Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar,

 4. Izvještaj o izvršenju programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018.godinu,

 5. Prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2019.godinu,

 6. Prijedlog Odluke o izboru članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,

 7. Nacrt izmjena Budžeta Opštine Drvar za 2018.godinu,

 8. Nacrt Budžeta Opštine Drvar za 2019.godinu,

 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitaka na teret kapitala,

 10. Prijedlog odluke o utvrđivanu prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Opštine Drvar za 2019.godinu,

 11. Prijedlog odluke o visini naknade za m2 poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta koje se eskpropriše u Opštini Drvar za 2019.godinu,

 12. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu i

 13. Tekuća pitanja.

U srijedu 06.03.2019.godine održana je 14.sjednica Opštinskog vijeća Drvara. Na prijedlog predsjednika Opštinskog vijeća Nikice Bosnića sa dnevnog reda su skinute dvije tačke (5 i 6). Odbornici-vijećnici razmatrali su Izvještaj o izvršenju programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018.godinu, te su nakon kraće diskusije donijeli zaključak da se Izvještaj vrati predlagaču na doradu.

Na ovoj sjedenici odbornici-vijećnici najviše pažnje posvetili su Nacrtu izmjena Budžeta opštine Dravra za 2018.godinu. Nakon rasprave donesen je zaključak da se Nacrt izmjena Budžeta za 2018.godinu prihvata i isti upućuje na javnu raspravu, koja treba da se provede do kraja mjeseca. Takođe, nakon rasprave donesen je isti zaključak i za Nacrt Budžeta opštine Drvar za 2019.godinu.

Nakon toga, usvojeno je nekoliko tačaka, a koje se odnose na prijedloge odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine, zatim o visini naknade za m2 poljoprivrednog, građevisnkog i šumskog zemljišta koje se ekspropriše i odluka o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu.

Pod tačkom tekuća pitanja razmatran je zahtjev Gorana Majstorovića da se u školskoj sportskoj dvorani postojeća četiri kalorifera podignu na viši nivo, zbog bezbjednosti djece. Zaključeno je da se ovaj zahtjev uputi direktoru Osnovne škole kako bi se odmah pristupilo otklanjanju ovog propusta , kao i da se traži odgovornost onih koji su dozvolili da se kaloriferi tako nisko postave i na taj način ugrozi bezbjednost djece i ostalih korisnika dvorane.

OMLADINSKA BANKA DRVAR

TREBAŠ NEKOG DA TE POGURA?

Za društveno korisne projekte u Drvaru odmah imamo 4.500 KM!

A kako? Vrlo lako:

– Ako imaš ideju kako poboljšati život u svojoj zajednici, prijavi projekat do 25.3.2019. godine do 14:00h.

Upravo je zajednica ta koja bira pobjednike i glasa za projekte od 10.-16. 04.2019. godine

– Pobjednici su oni projekti s najvećim brojem glasova (minimalno 50)

Prijavi se ako:

1. Okupiš grupu od 3-7 članova i članica između 17 i 35 godina
2. Svi se registrujete u LONAC.pro
3. Želite da provedete projekat na teritoriji opštine Drvar
4. Od Omladinske banke vam treba minimalno 500 KM, a maksimalno 1.500 KM
5. Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa
6. Projekat ćete provesti u periodu od 01.05-01.08.2019.godine

Pored toga, projekat treba da:

1. Koristi zajednici u kojoj se provodi
2. Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost…
3. Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta.

Omladinska banka neće razmatrati projekat:

– Ukoliko ga podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija

– Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života

– U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem

– Kojem je svrha nabavka elektronske opreme. Ukoliko je kupovina elektronske opreme neophodna, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta

– Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženje ili druge vrste organizacije

– Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, orgazacijama ili sl.

– Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna

– Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica

Evo šta je još bitno:

– Da bi projekat bio razmatran potrebno je da najmanje tri osobe iz projektnog tima kliknu na Pošalji do 25.3.2019. (do 14:00 h) i status prijave mora biti U provjeri

– Svoj projekat počni na LONCU u dijelu GRANT OB PROJEKAT

– Ukoliko projekat pobijedi u kampanji, grupa je u obavezi dostaviti potvrde koje dokazuju doprinos zajednice te saglasnost za rad, ukoliko je potreban od vlasnika prostora/nadležne institucije

I za kraj, ne brini kako treba osmisliti i napisati projekat, napisali smo odličan vodič u kojem sve objašnjavamo korak po korak – Kako do projekta Omladinske banke.

Također, pročitaj više i o Omladinskoj banci Drvar te ko su članovi i članice odbora koji će raditi prvu selekciju projekata.

SARADNJA NAČELNICA NA LOKALNIM PROJEKTIMA

Danas na radnom ručku na poziv šefa Delegacije EU u BiH Lars Vigemarka. Tema sastanka je podrška EU incijativi 7 načelnica opština RS i FBiH za međuopštinsku saradnju na lokalnim projektima.
Sastanku su prisustvovali Dušica Runić Trninić, Milka Ivanković, Amra Babić, Divna Aničić, Mila Petković, šef kancelarije Savjeta Evrope Drahoslav Stefanek i ambasadorka Švajcarske Andrea Rauber Saxer.

SVEČANO OBILJEŽEN SAVINDAN

Prigodnim programom i slavskim ručkom učenici i zaposleni Osnovne škole “Drvar” uz brojne goste obilježili su u ponedjeljak Savin dan.

U prepunom holu škole, učenici su izveli recitale i pjesme posvećene Svetom Savi, najvećem srpskom prosvetitelju, osnivaču srpske države, crkve i škole.

Nakon kulturno-zabavnog programa, sveštenici su osveštali slavski kolač koji je potom izlomljen zajedno sa direktorom škole Svjetlanom Dodig i zaposlenima ove ustanove.

Ovoj svečanosti pored predstvnika brojnih institucija i ustanova, prisustvovala je i v.d. načelnika Dušica Runić kao i Predrag Mitić, konzul Konzularne kancelarije Drvar pri generalnom konzulatu Srbije u Mostaru kao i članovi Školskog odbora.

ČESTITKA POVODOM SAVINDANA

U ime opštine Drvar i u svoje lično ime svim učenicima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u oblasti obrazovanja čestitam školsku slavu Svetog Savu. Takođe, upućujem iskrene čestitke sveštenstvu Hrama Svetog Save povodom krsne slave hrama – v.d. načelnica opštine Drvar Dušica Runić.

ZASJEDAO OPŠTINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Danas je zasjedao Opštinski štab Civilne zaštite. Po funkciji komadant Štaba je v.d. načelnika Dušica Runić, koja je upoznala članove sa trenutnom situacijom oko čišćenja snijega na području grada i okolnih sela. Detaljnije o ovim aktivnostima govorili su načelnik i član Štaba Dragoljub Bjeljac i Miladin Bajić.

Oni su istakli da je situacija obzirom na teške vremenske uslove relativno dobra i da se čiste svi putevi, te da se u hitnim situacijama na pozive mještana odlazi na lice mjesta i čiste snježni nanosi.

Članovi Štaba kojeg čine direktori škola, Doma zdravlja, Komunalca te predstavnik Policijske uprave, istakli su na današnjem sastanku da uglavnom sve funkcioniše normalno i da se svi prilagođavaju vremenskim uslovima i da za sada nema potreba da se proglašava stanje elementarne nepogode.

Direktor Srednje škole “Drvar” Dijana Vještica-Karanović istakla je da su danas na nastavu stigli i učenici iz Bosankog Grahova. Predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić naglasio je da pošto se najavljuju nove snježne padavine da se prema tome i organizuje sve službe i ustanove na području grada.

Nakon sagledavanja ukupne situcije donesen je zaključak da se redovno prati situacija na terenu i ukoliko se vremenske prilike pogoršaju i izazovu probleme da se u tom slučaju proglasi stanje elementarne nepogode.