Podaci o stanovništvu na području opštine Drvar iz perioda prije 1850.godine nisu poznati.

Pojedinačni arheološki nalazi potvrđuju da je područje doline Unac bilo naseljeno i u doba Rimskog carsva, postoje dokazi u obliku «miljokaza», nadgrobnih ploča i dr. Neki putopisni podaci iz srednjeg vijeka pominju naselja u «Unačkoj dolini» dok su okolna planinska područja u to vrijeme bila pod visokom šumom. Od vremena Turske vlasti do Austrijske aneksije, dijelovi ovog područja pripadali su begovskim Vakufima, stanovništvo je bilo pravoslavne vjeroispovjesti i često je napuštalo ove prostore i bježalo u susjedne države. Od aneksije Bosne u sastav Austro-Ugarske monarhije područje Drvarske opštine, kao izuzetan šunski potencijal počelo je da se razvija sa administrativnim centrom u Drvaru, kada je doseljen u Drvar određeni broj uglavnom stručnih kadrova, zanatlija i drugih profila potrebnih za organizaciju industrije i pratećih djelatnosti. Pred sami II svjetski rat broj stanovnika u opštini Drvar je bio 24.228 stanovnika. Poslije II svjetskog rata iz Drvara je kolonizirano i na ekonomskoj bazi migriralo veliki broj stanovništva tako da je od tada do danas iz godine u godinu broj stanovnika bivao sve manji da bi po popisu iz 1991.godine on iznosio oko 17.500 stanovnika (98% Srba i 2% ostali).

U toku posljednjeg rata od 1991 -1995.godine značajan broj stanovnika Drvara migrirao je u Srbiju ili dalje u svijet, zbog ratnog okruženja i ekonomske krize koja je pratila ratna zbivanja. U septembru 1995.godine komplet stanovništvo Drvara se usljed vojnih akcija iselilo sa područja matične opštine i raselilo na područje RS i širom cijelog svijeta. Povratak domicilnog srpskog stanovništva je započeo u drugoj polovini 1997. godine i to pretežno u ruralna područja da bi u sljedećim godinama bio sve masovniji zahvativši i gradsko područje. Proces povratka izbjeglih pratio je i proces odlaska raseljenih osoba dijelom u njihova ranija mjesta življenja, a dijelom u druga mjesta u BiH, RH ili druge zemlje. Prema preliminarnim rezultatima Popisa 2013. u Drvaru živi 7506 stanovnika.

stanovnistvo

Kako je naša opština Dejtonskim i Rimskim sporazumom podjeljena na tri djela (RS, K-10 i K-1) dio stanovništva sa tih područja sada administrativno pripada RS i Kantonu 1. Još veliki broj izbjeglog stanovništva ima želju da se vrati u svoju bivšu opštinu, ali nemaju uslova, prvenstveno iz ekonomskih razloga, nedostatka zaposlenja ili bavljenja drugim poslovima.