Osnovna škola “DRVAR” Drvar

ul. Pionirska b.b.

tel: 034/820-033

fax: 034/819-563

U sklopu Osnovne škole nalazi se i područna škola u Prekaji koju pohađaju učenici od prvog do petog razreda ( radi se o kombinovanim odjeljenjima).

U prosjeku Osnovnu školu pohađa oko 450 učenika, od prvog do devetog razreda.

 

Srednja škola “DRVAR” Drvar

ul. Jole Marića b.b.

tel: 034/819-013

fax: 034/819-013

e-mail: srednjaskola.drvar@gmail.com

Srednja škola “Drvar” u svom sastavu ima gimnaziju, ekonomsku i ugostiteljsku školu, zapravo školsko područje su: Opšta gimnazija; Ekonomija i trgovina – ekonomisti; Ugostiteljstvo i turizam – konobari i kuhari.

Oko 200 učenika od prvog do četvrtog razreda pohađa ove škole.