OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani Drvara ukoliko imaju neka pitanja i nejasnoće, a vezana su za rad Jedinstvenog opštinskog organa uprave da sve informacije mogu dobiti na broj telefona: 034/ 819-386 i 034/ 819-193, svakim radnim danom.
Takođe, u cilju što manjeg neposrednog kontakta, garđani mogu putem naprijed pomenutih telefona da zatraže izvode ili neke druge slične dokumente i da kasnije dođu po njih. Na taj način izbjeglo bi se nepotrebno duže zadržavanje u prostorijama Opštine i time spriječile mogućnosti širenja bilo kojeg virusa, a posebno aktuelnog korona virusa.