Puni naziv: JP “Radio Drvar” d.o.o. Drvar
Adresa: Titova bb, 80260 Drvar
Tel/Fax: 034/820-158

Na području opštine djeluje Radio stanica “Drvar”. Sa troje zaposlenih ovaj lokalni medij plasira sve informacije vezane za područje opštine Drvar, a takođe kroz svoj program obavještava javnost o dešavanjima u BiH i regionu.