Puni naziv: JP “Komunalac Drvar” d.o.o. Drvar
Adresa: Titova 48, 80260 Drvar
Tel/Fax: 034/819-753
Tel: 034/820-064
Identifikacijski broj: 42811070005
PDV broj: 281107070005

Žiro računi:
1.INTESA SANPAOLO BANKA D.D. SARAJEVO 154999-50000981-44
2.UNICREDIT BANKA D.D. 338150-22001289-71

Cjenovnik usluga (DOC)
Cjenovnik usluga (PDF)