Crveni krst opštine Drvar je humanitarna organizacija od posebnog društvenog interesa za opštinu Drvar radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva i pomoći u oblasti socijalne i zdravstvene djelatnosti.

Načela koja poštujemo i po kojima radimo su slijedeća: HUMANOST, NEPRISTRASNOST, NEUTRALNOST, NEZAVISNOST, DOBROVOLJNOST, JEDINSTVO i UNIVERZALNOST.

Adresa: Titova bb, 80260 Drvar

Telefon: 034/820-477

Email: ckdrvar@hotmail.com