Одржана 19. сједница Општинског вијећа

19. сједница Општинског вијећа Дрвар одржана је 13.11. 2023. године са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са 18. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одржане дана 11.07.2023.године,

2. Усвајање Записника са 11. ванредне сједнице Општинског вијећа, одржане дана 20.10.2023.године,

3. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Дрвар за период 01.01. – 30.06.2023.године,

4. Приједлог Нацрта Буџета Општине Дрвар за 2024.годину,

5. Приједлог Одлуке о одобравању задужења Општине Дрвар,

6. Приједлог Одлуке о начину и условима кориштења станова на којима Општина има право располагања,

7. Приједлог Одлуке о критеријумима, условима и поступку остваривања права на субвенционисање најамнине за стан у становима намјењеним за непрофитно-социјално становање,

8. Приједлог Одлуке о висини закупнине стамбених јединица које ће се градити у оквиру ЦЕБ II Пројекта „Затварање колективних центара кроз омогућавање јавних стамбених рјешења“ – Подпројекат општина Дрвар,

9. Приједлог Правилника о управљању и одржавању објеката непрофитно-социјалног становања,

10. Приједлог Одлуке о одређивању стајалишта на локалним цестама за потребе превоза ученика,

11. Приједлог Одлуке о начинима и условима заснивања права грађења на земљишту у власништву Општине Дрвар, у сврху градње појединачних вјетроагрегата и соларних електрана,

12. Приједлог Одлуке о радном времену правних и физичких лица из области трговине, угоститељства и обрта на подручју Општине Дрвар,

13. Приједлог Одлуке о потврђивању резултата избора за чланове Савјета мјесних заједница Општине Дрвар,

14. Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и објављивању Јавног огласа за именовање 2 (два) члан Општинске изборне комисије Дрвар,

15. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о разрјешењу в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Мајка Храброст“ Дрвар,

16. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Мајка Храброст“ Дрвар,

17. Приједлог Одлуке о утврђивању права на финансијску помоћ физичким и правним лицима на име угинућа стоке за 2023.годину,

18. Приједлог Рјешења о дозволи изградње стамбеног објекта у поступку обнове по Јавном позиву,

19. Рјешење о именовању Комисије за провођење конкурса по Јавном огласу за  именовање 2 (два) члан Општинске изборне комисије Дрвар,

20. Правилник о врстама властитих јавних прихода Општине Дрвар,

21. Иницијатива за измјене и допуне Закона о правобранитељству („Народне новине ХБЖ“, број: 1/97, 8/03 и 1/13),

22. Текућа питања.

-Информација о елементарним непогодама

-Приједлог Закључка о доношењу Одлуке о расписивању јавног позива за додјелу пољопривредног земљишта

-Разматрање суфицита Општине Дрвар из 2021. године

У прилогу аудио снимци сједнице: