Начелници из Кантона 10 предложили кандидате за органе СОГФБиХ

У  Томиславграду је одржан састанак начелника општина из Кантона 10 с циљем предлагања кандидата у органе и тијела Савеза општина и градова Федерације БиХ из јединица локалне самоуправе Кантона 10.

Предложени су кандидати за Предсједништво Скупштине Савеза општина и градова ФБиХ као извршни орган Скупштине Савеза општина и градова Федерације БиХ, који усклађује рад свих органа и радних тијела Савеза. Чланови Предсједништва бирају се на Скупштини на период од четири године и чине га општински начелници, односно градоначелници.

На састанку се расправљало и о законским прописима значајним за локалну самоуправу попут Закона о грађевинском земљишту Федерације БиХ и осталим релевантним законима из области локалне самоуправе. Наглашена је потреба и важност заједничког дјеловања општина и градова путем Савеза општина и градова Федерације БиХ, посебно у процесима лобирања и заступања заједничких интереса јединица локалне самоуправе пред вишим нивоима власти. Константовано је да су све чешће консултације с федералним и кантоналним нивоима власти.Такође је наглашено да општине и градови из Кантона 10 имају квалитетну и успјешну сарадњу са СОГФБиХ, која ће се наставити и у будућности.

Девети састанак у процесу припреме Изборне скупштине СОГФБиХ, на којој ће се изабрати нови чланови органа и тијела СОГФБиХ